Duminică, 24 Februarie 2013

- comunicat de presă -

În data de 23 februarie 2013, în sala „Dr. Iustin Moisescu” a Centrului Eparhial Iaşi, s-au desfăşurat, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, lucrările Şedinţei anuale de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor, în care s-au prezentat, examinat şi aprobat rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial, execuţia bugetară pe anul 2012 şi bugetul eparhiei pentru anul 2013. Ședința a fost precedată de slujba Sfintei Liturghii săvârșită în vechea catedrală mitropolitană de către IPS Părinte Mitropolit Teofan, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La această şedinţă au participat, alături de membrii Adunării Eparhiale, şi reprezentanţi ai mănăstirilor, ai protopopiatelor, ai şcolilor teologice din eparhie şi ai unor organizații care funcţionează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Iaşilor. Vă prezentăm, anexat, o sinteză în date și în cifre a activității Arhiepiscopiei Iașilor în 2012.

(Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor)

***

Propovăduirea Evangheliei și grija pentru aproapele

- activitatea Arhiepiscopiei Iașilor în anul 2012 -

Activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2012, în cuprinsul Arhiepiscopiei Iaşilor, a urmărit, în primul rând, lucrarea de propovăduire a Evangheliei Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, inclusiv prin intensificarea participării credincioşilor la viaţa liturgică, a rugăciunii şi trăirii duhovniceşti în spiritul şi învăţătura Sfinţilor Părinţi. Totodată, îndeplinirea acestei sfinte misiuni a presupus implicare şi efort susţinut pentru fiecare dintre ostenitori, atât la nivelul administraţiei eparhiale cât şi la nivelul parohiilor, mănăstirilor şi schiturilor din cuprinsul Arhiepiscopiei, fiecare în parte și împreună lucrând, ca parte vie a Trupului care este Biserica lui Hristos (cf. Efeseni 5, 30).

Pastorație și rugăciune

În anul ce s-a încheiat, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan și Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Calinic Botoșăneanul au săvârșit Sfinta Liturghie, sfinte taine sau ierurgii în lăcașuri de cult din toate cele 13 protopopiate ale Arhiepiscopiei Iașilor, au vizitat 121 de parohii, mănăstiri şi schituri din eparhie și au săvârșit slujba de sfințire sau de resfințire a 37 de biserici. De asemenea, itinerariul pastoral al celor doi ierarhi include și vizite la școli teologice, audiențe, precum și întâlniri cu autoritățile locale și participări la diferite evenimente, participarea la şedinţe ale Sinodului Mitropolitan, ale Permanenţei Consiliului eparhial şi ale Consiliului eparhial.

Între evenimentele de o deosebită importanță desfășurate anul trecut pe cuprinsul eparhiei, amintim aducerea la Iași, de sărbătoarea Sfintei Parascheva, a moaștelor Sfântului Cuvios Teofil – cel nebun pentru Hristos, aduse de la Mănăstirea Kitaev (Ucraina), de către Înaltpreasfinţitul Părinte Antonie, Arhiepiscop de Borispil şi rector al Academiei Teologice din Kiev. De asemenea, la sărbătoarea Sfintei Parascheva ne-am bucurat de prezența Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a Preafericitului Părinte Krystof, Arhiepiscop de Praga şi Mitropolit al ţinuturilor cehe şi al Slovaciei, precum și a altor ierarhi din țară și din străinătate.

Și pe parcursul anului 2012, Biserica s-a aflat în faţa celor două mari provocări determinate de criza spirituală, accentuată de duhul secularizării, şi de criza social-economică. Activitatea administrativ-bisericească a Arhiepiscopiei Iaşilor a urmărit, în acest context, intensificarea misiunii Bisericii, lucrare ce a fost posibilă prin activitatea celor 3.461 persoane angajate în unităţile de cult aflate pe raza celor 3 judeţe – Iaşi, Botoşani şi Neamţ –, din teritoriul canonic al eparhiei, persoane care şi-au desfăşurat activitatea cu sprijinul nemijlocit al credincioşilor din parohii, din mănăstiri sau al altor instituții bisericești. Arhiepiscopia  Iaşilor cuprinde, în momentul de față, conform datelor consemnate de Sectorul administrativ bisericesc, 1.203 parohii și 7 filii, grupate în 13 protopopiate, cu 1.159 preoți. La nivelul Eparhiei Iașilor există și 98 de așezăminte monahale, dintre care 64 de mănăstiri şi 34 de schituri, cu un total de 1.966 vieţuitori (785 monahi şi 1.181 monahii) care înalță zilnic rugăciuni către Dumnezeu.

Dintre evenimentele desfăşurate sau organizate la nivelul Sectorului exarhat în 2012, amintim: expoziția organizată de Complexul Național Muzeal Moldova cu participarea Mănăstirii Agapia, care a expus colecția mănăstirii de icoane pictate de Nicolae Grigorescu; Simpozionul cu tema „Arhitectura medieval-religioasă din Moldova”; Sesiunea de comunicări cu titlul „Agapia la ceas aniversar”; comemorarea a 100 de ani de la nașterea Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie. Totodată, Sectorul Exarhat s-a implicat activ şi în organizarea Sinaxei monahale cu stareţii şi stareţele din Arhiepiscopiei Iașilor care a avut ca temă „Gândul la moarte”, dar şi în sprijinirea, din punct de vedere material (din Fondul de întrajutorare al mănăstirilor - „Mitropolit Iosif Naniescu”), a unui număr de mănăstiri și schituri care au solicitat acest ajutor pentru rezolvarea problemelor administrative.

Educație și formare

În anul universitar 2011-2012, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, au fost înscrişi la cursuri 1.438 de studenţi, din care 37 la Doctorat. Au obţinut titlul de licenţiat 177 de candidaţi, 61 de studenţi au absolvit masteratul și au fost acordate 5 titluri de doctor. Din numărul total de studenţi, masteranzi și doctoranzi, 19 au fost din afara granițelor țării. În cele șase seminarii, în care au activat 129 de profesori, au fost școlarizați 1.063 elevi, din care au promovat 1.032. Au absolvit cursurile seminariale 234 elevi. În cadrul Seminarului de la Botoșani funcționează și o grădiniță la care au fost școlarizați, în trei grupe, 107 copii. În judeţele din Arhiepiscopia Iaşilor, la data de 1 decembrie 2012, disciplina Religie era predată de 807 cadre didactice, dintre care 386 erau titulare pe post. La Școala „Varlaam Mitropolitul”, cursurile au fost frecventate de 73 de elevi, iar la Grădinița „Bunavestire”, care a fost acreditată anul trecut de către o comisie ARACIP, din cadrul MEC, au fost înscriși 103 copii.

Pe parcursul anului 2012, au intrat în fondurile Bibliotecii mitropolitane „Dumitru Stăniloae” un număr de 3.173 volume, care au fost inventariate, încât fondul total existent la sfârșitul anului trecut se ridica la 122.000 de volume (de menționat că procesul de inventariere este acum înlesnit și de achiziționarea, tot anul trecut, a unui nou program de gestionare a datelor în format electronic – softul Liberty). Biblioteca mitropolitană „Dumitru Stăniloae” s-a implicat în susținerea unor evenimente cultural-educaționale, organizând și o expoziție de carte – „Ecouri peste veacuri”, care a cuprins expunerea mai multor ediții ale Mărturisirii de credință a Mitropolitului Petru Movilă.

În afara activităților curente, Sectorul învățământ a gestionat, anul trecut, o serie de activități, cum ar fi:

            - Organizarea, la Iași, a celei de-a XVI-a ediții a Olimpiadei Naționale de Religie pentru Seminariile și Liceele Teologice Ortodoxe;

            - Organizarea Seminarului de formare pentru tinerii preoți, desfășurat la Centrul Social-Cultural „Sf. Ilie” (Miclăușeni);

            - Continuarea, în toate cele 13 protopopiate, a activităților de catehizare sub egida Hristos împărtășit copiilor;

            - Organizarea, de către Fundația „Varlaam Mitropolitul” cu partenerii săi, a edițiilor III și IV ale conferințelor „Ai copil. Învață să fii părinte”;

            - Înființarea grupului ALEPH, la nivelul Seminariilor teologice din Arhiepiscopia Iașilor, a cluburilor de literatură, jurnalism religios, muzică și teatru, precum și organizarea Școlii de vară „Varlaam Mitropolitul”, cu tema: „Dezvoltare personală prin educație non-formală”, în aceste acțiuni fiind implicați elevi seminariști din Arhiepiscopia Iașilor;

            - Organizarea, la Iași, a Simpozionului Internațional dedicat Mărturisirii de credință ortodoxă a Sfântului Ierarh Petru Movilă, precum și a expoziției de carte – „Ecouri peste veacuri” –, care a cuprins expunerea mai multor ediții ale Mărturisirii de credință a Mitropolitului Petru Movilă;

            O altă preocupare a Sectorului învățământ, în anul 2012, a fost și aceea de a organiza sau susține unele evenimente de promovarea a muzicii bisericești, cum ar fi: Concursul „Lăudați pe Domnul!”, desfășurat în Catedrala Mitropolitană din Iași (atât pentru faza eparhială, cât și pentru cea mitropolitană); Concertul de colinde al Mitropoliei, intitulat „Nașterea Domnului – bucurie și mărturisire”; Concertul Coralei Operei Naționale din Iași, în Catedrala Mitropolitană din Iași; Concertul Coralei Gavriil Musicescu a Filarmonicii Moldova din Iași; Ediția a V-a a Masterclassului de Cânt Bizantin.

Filantropie și sănătate

Implicarea Bisericii în asistenţa socială și medicală este deodată o vocaţie spirituală şi o necesitate practică. Opera socială și medicală a Bisericii izvorăşte din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii şi din Sfânta Liturghie a Bisericii, în care este celebrată iubirea milostivă şi jertfelnică a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. Această misiune, coordonată de Sectorul pentru asistență socială și medicală, a fost îndeplinită prin activitatea celor 52 de unități furnizoare de servicii social-filantropice, educative și medicale, precum și prin filantropia parohiilor și mănăstirilor din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor. Astfel, pe cuprinsul Eparhiei Iașilor funcționează birouri de asistență socială, cantine sociale, centre pentru copii și bătrâni etc. Dintre acestea, 24 de unităţi sunt acreditate sau în curs de reacreditare de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru 31 de tipuri de servicii sociale, iar 3 centre sociale sunt în construcţie.

În rețeaua unităților furnizoare de servicii sociale, filantropice și medicale activitatea s-a desfășurat, anul trecut, în beneficiul a 164.514 persoane, utilizându-se pentru acestea un buget total de 7.890.191 lei, defalcat după cum urmează:

1) Servicii sociale acreditate

Furnizor servicii

Servicii

Nr. beneficiari

Buget utilizat lei

Biroul de asistență social al Centrului eparhial

primare

1.209

606.259

Birouri de asistență social pe lângă protopopiate

primare

1.837

274.814

Centre sociale și ONG-uri bisericești

specializate

606

1.856.130

Fundația „Solidaritate și Speranță”, cu 6 centre acreditate și 9 filiale

specializate

5.960

1.646.295

TOTAL

9.612

4.383.498

2) Servicii filantropice (neacreditate)

Furnizor servicii

Servicii tip

Nr. beneficiari

Buget utilizat lei

Parohii și mănăstiri

Cantină, centre  de zi, prestații financiare și materiale, ajutor pentru pelerinii de la hramul Sf. Parascheva etc.

140.735

3.018.213

Fondul „Păstorul cel Bun” (fond de întrajutorare preoțească)

Sprijin pentru parohii sărace și familii preoțești, pentru parohiile sărace (de gradul III rural), pentru susținere de studii, ajutoare de urgenţă, intervenţii chirurgicale, sprijin la hirotonie, copiii născuţi în familia preotului etc.

651

488.480

TOTAL

141.386

3.506.693

De asemenea, un număr de 30 de persoane sinistrate au primit sprijin material de 139.800 lei.

În anul 2012 Spitalul „Providenţa”, care are o capacitate de 102 paturi, cu un bloc operator cu 3 săli și 9 specialități, a asigurat asistenţă medicală, prin activitatea a 54 cadre medicale (medici şi asistenţi medicali angajaţi) şi a 9 medici colaboratori. Policlinica „Providența” beneficiază, la rându-i, de competența a peste 35 de cadre medicale și oferă servicii de sănătate pentru adulți și copii – analize de laborator, consultații, investigații și explorări – în 22 de specialități medicale.  Policlinica „Providența” şi-a dezvoltat activitatea cu sprijinul Arhiepiscopiei Iașilor prin achiziţia şi amenajarea noului sediu de 1.211 mp, situat în B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 10.

Pe lângă activitatea medicală în contract cu CAS Iași și în regim de coplată de la pacienți, Spitalul „Providenţa” şi Policlinica „Providenţa” din Iaşi, precum şi cele 4 unităţile medicale din teritoriu (cabinetele de medicină generală de la mănăstirile Agapia, Văratic și Paltin-Petru Vodă; Cabinetul stomatologic de la Mănăstirea Paltin-Petru Vodă), au avut o activitate caritativă în acest domeniu cu un buget de 884.613 lei, defalcată astfel:

            - servicii medicale în regim de  gratuitate în Spital: spitalizare de zi şi continuă pentru 1.047 de pacienți, costurile ridicându-se la 502.188 lei;

            - consultaţii gratuite în Policlinică, către persoane asigurate şi neasigurate, pentru un număr de 4.609 pacienţi, în valoare de 115.225 lei.

            - activitate caritabilă în unitățile din teritoriu: 7.480 de consultații medicale,  tratamente cu peste 45.000 de intervenții (asistență la domiciliu și prim ajutor, etc.), 350 de intervenții stomatologice, în valoare totală estimată de 260.000 lei; la aceste forme de sprijin se adaugă și medicamentele gratuite distribuite, în valoare de 7.200 lei.

Pentru a veni în sprijinul credincioșilor din parohii, dar și al unor mănăstiri, Centrul Eparhial Iași a acordat acestora, anul trecut, cu titlu gratuit, de la ocoalele silvice bisericești, prin intermediul Sectorului agricol-silvic, o cantitate totală de 12.252 mc de lemn de foc, lemn de lucru și cherestea, în valoare totală de 1.888.580 lei, de care au beneficiat 264 unităţi de cult și 121 persoane. La aceste ajutoare se mai adaugă și sprijinul financiar pentru construcții bisericești (biserici, case parohiale și sociale) acordat prin Sectorul economic financiar (din Fondul Central Misionar și din Fondul pentru biserici în construcție), în valoare de 245.500 lei, de care au beneficiat 73 parohii.

Se poate lesne constata că totalul general al operei filantropice desfășurată la nivelul unor instituții ale Arhiepiscopiei Iașilor, este de 11.048.684 lei, de diferitele forme de întrajutorare beneficiind un număr de cel puțin 164.635 persoane și, respectiv, mai multe unități de cult din Eparhie. De subliniat este faptul că aceste date reprezintă doar ceea ce a putut fi cuantificat prin diferitele forme de centralizare a datelor, existând însă o activitate pe care o desfășoară majoritatea parohiilor și mănăstirilor și care, în buna tradiție a milosteniei creștine, se face ținând cont de îndemnul Domnului nostru Iisus Hristos ca, atunci când ajutăm pe cineva, „să nu trâmbițăm” acest lucru, ci „să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta” (cf. Matei 6, 2-3). Dacă facem, totuși, publice datele pe care le deținem este pentru că, pe de o parte, există un interes firesc al celor care sunt membri ai Bisericii lui Hristos din această parte a țării de a cunoaște ce se face cu fondurile bisericești, iar, pe de altă parte, răspundem astfel și unor solicitări din partea presei de a prezenta în ce constă activitatea filantropică a Eparhiei Iașilor.

Misiune și edificare

Sectorul de misiune, statistică și prognoză pastorală a organizat, anul trecut, conferințele preoțești de primăvară, cu tema „Suferința și înțelegerea ei prin credință”, la care au participat preoții din cele 13 protopopiate din Arhiepiscopia Iașilor, și cele de toamnă, cu titlul: „Patimile şi vindecarea lor prin Psihoterapia Ortodoxă“, avându-i ca invitați, din S.U.A., pe Pr. George Aquaro, specialist adicție, și pe D-l Floyd Frantz, misionar al „Centrului Misionar Creștin Ortodox” din St. Augustine (Florida) și director al Centrului „Sf. Dimitrie“ din Cluj. Aceiași doi invitați au susținut conferința „Patimile şi vindecarea lor în Biserica Ortodoxă“, pentru studenții Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae” și pentru laici din Arhiepiscopia Iașilor.

Acest sector a mai desfășurat, anul trecut, o serie de activități cum ar fi:

            - Redactarea și editarea Ghidului catehetic premarital, care va fi însoțit de un DVD, elaborat spre a veni în sprijinul preoților;

            - Întocmirea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cercurilor Pastorale din Arhiepiscopia Iașilor;

            - Susținerea financiară pentru misiunea ortodoxă a doi preoți în Tanzania.

Departamentul de statistică și prognoză pastorală a avut, ca principale activități, prelucrarea datelor statistice referitoare la distribuția confesiunilor religioase pe cuprinsul Eparhiei Iașilor - pe baza Recensământului populației din 2011 - precum și centralizarea și analiza chestionarelor și a fișelor de observație pentru parohii. Departamentul pentru promovarea valorilor și a tradițiilor naționale a fost implicat, anul trecut, în diferite acțiuni de revigorare a tradițiilor românești.

Departamentul Pro-Vita s-a implicat în acțiuni specifice acestui domeniu, cum ar fi:

            - Înființarea și deschiderea Centrului Social de Ajutorare a Mamelor aflate în Dificultate – Praesidio care cuprinde și un apartament-locuință socială.

            - Organizarea Zilelor de conferințe și tabere pe teme Pro Vita, ediția a doua, care a avut ca subiect mărturii ale femeilor care au trecut prin trauma avortului, din țară și străinătate.

Departamentul Asociații și Fundații gestionează relația Centrului Eparhial cu o serie de asociații și fundații, cum ar fi:

            a) Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR), filiala Iași, care a organizat, alături de conferințele săptămânale, 11 conferințe mari (ce a însumat participarea a aproximativ 2.000 persoane) și a inițiat 8 deplasări ale corului misionar ASCOR la parohii sărace, precum și vizite filantropice la persoane defavorizate (copii orfani, bătrâni din azil, persoane aflate în închisori etc.).

            b) Asociația Tinerilor Ortodocși Români (ATOR), care a organizat mai multe acțiuni în cele trei județe ale Eparhiei Iașilor. Adunarea Tinerilor Creștin Ortodocși din Moldova, organizată la Nemțișor, a cuprins un număr de peste 600 de tineri. De remarcat, la acest punct, și derularea Proiectului „Alternative pentru participarea activă a tinerilor din comunitățile din Iași”.

            c) Centrul de formare și consiliere „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din Iași, care, pe lângă asigurarea unei educații religioase pentru copiii de la Grădinița Bunavestire sau de la Școala Varlaam, respectiv susținerea programului „Școala Părinților”, a oferit consiliere unui număr total de peste 1.100 de persoane (membri ai unor familii de alcoolici sau cu alte dependențe, femei suferind de sindrom post-avort, persoanelor codependente, dar și celor care au dorit să dezvolte abilități de comunicare și relaționare).

Și alte organizații non-guvernamentale care funcționează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Iașilor au avut activități anul trecut, între acestea amintind, spre exemplu, Societatea Ortodoxă a Femeilor Române (SOFR) Iași, Asociația Familia nostra sau Frăția Ortodoxă Română - filiala Iași.

Departamentul Tabere a organizat, în 2012, la Durău, în cadrul taberei „Floare de Colț”, un număr total de 14 serii în perioadele de vară, de iarnă sau de Sfintele Paști. De asemenea, Tabăra de vară „Izvoarele Bucuriei” de la Mănăstirea Neamț a găzduit 4 serii săptămânale, iar proiectul de tabere în parohiile misionare intitulat „Tabăra din pridvorul satului” a găzduit 6 serii. Toate aceste tabere au cuprins un număr total de 2.476 de copii.

Compartimentului de pelerinaje și turism, care este parte a Sectorului economic-financiar, a organizat 45 de pelerinaje externe, dintre care 23 pelerinaje în Israel, 5 pelerinaje în Grecia, 3 pelerinaje în Athos şi 1 pelerinaj în Ucraina şi Crimea, alte 20 de pelerinaje interne, dintre care 7 dedicate şcolarilor. Cele 52 de pelerinaje au însumat un număr de 1.820 de pelerini, dintre care: 890 pelerini în Israel, 260 de pelerini în Grecia, 25 de pelerini în Athos, 35 de pelerini în Ucraina şi 610 pelerini pentru pelerinajele interne.

Cultură și comunicare

În anul 2012, principalele activități ale Sectorului cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Iaşilor s-au desfășurat preponderent prin intermediul Centrului Cultural Misionar Doxologia.

Editura și Tipografia Doxologia au executat un număr de 270 de comenzi (dintre care 52 sunt cărți sau albume reprezentând noutăți editoriale. Cele 190 de tipăriri sau retipăriri cumulează un tiraj de aproximativ 320.000 de exemplare (adică o medie de aproximativ 1.680 de exemplare imprimate pentru un titlu de carte Doxologia). Pe parcursul anului 2012, Editura Doxologia a participat la 2 târguri de carte, a organizat lansări pentru patru noi apariții editoriale și a inițiat sau continuat relaţii de colaborare cu edituri de notorietate din străinătate. De menționat faptul că, anul trecut, s-a obținut recunoaşterea ştiințifică – pentru domeniul Religie – a Editurii Doxologia şi a Revistei ,,Teologie şi Viață” de către CNCS (Consiliul Național pentru Cercetare Științifică), ambele fiind clasate în categoria C. Acestea se alătură, astfel, revistei „Analele Universității Al. I. Cuza - Seria Teologie”, care a obținut, tot anul trecut, încadrarea la categoria B. Tipografia Albina a imprimat, pe rotativa din dotare, publicațiile „Lumina” care s-au distribuit pe aria canonică a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, dar și alte publicații, 25 în total, dintre care 15 cu apariție periodică.

Departamentul Doxologia Media, responsabil de întreaga activitatea mediatică a Centrului Eparhial Iași, a continuat dezvoltarea portalului doxologia.ro (având, în 2012, un număr de 420.152 vizitatori unici), dar, prin serviciul de programare informatică, a realizat și un număr de 5 saituri pentru alte instituții ale Eparhiei Iașilor. În data de 2 iulie a anului trecut, a fost făcută o lansare parțială a „Reţelei de saituri pentru parohii”, care a atins, în momentul de față, cifra de 330 de saituri.

Ediția de Moldova a Ziarului Lumina a consolidat, în anul 2012, media de aproximativ 3.050 de abonați pe lună, dintre care 18% sunt persoane fizice. Și anul trecut, Radio Doxologia a avut emisie pe internet și a oferit ascultătorilor, în direct, pe lângă slujbele de la catedrala mitropolitană din Iași, și transmisiuni ale unor evenimente cultural-bisericești. Din 30 noiembrie 2012, printr-un acord cu Patriarhia Română, CCM Doxologia realizează, de luni până vineri, între orele 13.00-14.00, o emisiune de tip magazin, ce este difuzată la nivel național de Radio Trinitas.

Studioul de producţie Doxologia TV a continuat, anul trecut, producerea de materiale pentru emisiunea „Pridvoarele credinţei” (difuzată pe TVR Iași), înregistrarea şi difuzarea pe doxologia.ro de conferinţe, predici ori evenimente. Activitatea acestui studio s-a extins, din octombrie 2012, prin realizarea de materiale care au fost difuzate mai ales de jurnalele de știri ale Trinitas TV.

Finanțare și infrastructură

Centrul Eparhial Iași, prin intermediul Sectorului economic-financiar, a susținut din punct de vedere material o serie de activități misionare, educative, filantropice sau culturale ale unor subunități sau ale unor fundații ce funcționează cu binecuvântarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. O importantă sursă de susținere a acestor activități a constituit-o valorificarea lumânărilor produse de Fabrica de lumânări Albina a Centrului eparhial. De asemenea, și Librăriile mitropolitane „Sf. Cuv. Parascheva” au constituit o sursă de venit pentru susținerea activităților specifice Bisericii. Pe lângă librăriile din Iași, anul trecut s-a finalizat noua clădire pentru Librăria Doxologia din Piatra Neamţ, care este acum funcțională.

Sectorul patrimoniu și construcții bisericești a avut rolul de a coordona și supravegherea din aceste domeniu, consemnând existența, la finele anului trecut, a unui număr total de 537 şantiere de construcție, restaurare, consolidare sau pictare, un număr de 152 fiind dedicate proiectelor de noi biserici, demarate, marea majoritate, în anii precedenți. O activitate extrem de importantă pentru bunul mers al lucrurilor în acest domeniu au avut-o Serviciul tehnic (de avizare și proiectare), Echipa „Meşterul Manole”, Atelierul de confecţii metalice „Albina”, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R. și Centrul de Cercetare şi Restaurare a Patrimoniului de Artă Creştină „Resurrectio”.

Sectorul de conferințe și protocol a găzduit, prin Centrul de Conferinţe Providenţa, două reuniuni medicale, conferinţe preoţeşti ale protopopiatelor Iaşi 1, Iaşi 2, Iaşi 3, Hârlău şi Paşcani, două evenimente cu profil cultural-educaţional şi alte 84 evenimente. Centrul Social-Cultural „Sf. Ilie” (Miclăuşeni) a găzduit ateliere de literatură şi jurnalism, activităţi recreative şi tabere la care au participat 268 de copii şi tineri. La Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastrul” (Durău) s-au desfăşurat programe pentru copii şi tineret, organizate de Arhiepiscopia Iaşilor (1.170 participanţi) şi Patriarhia Română (2.019 participanţi).

În anul 2012, în cadrul Sectorului fonduri externe, activitățile desfășurate s-au focalizat pe trei coordonate principale:

            1) Implementarea Proiectului „Valorificarea turistică a  ansamblului mitropolitan din Iaşi”.

            2) Implementarea Proiectului „Investește în tine! Și tu poți fi specialist în turism” (în cadrul căruia 115 persoane au beneficiat de consiliere și orientare profesională, provenind din peste 20 de localități din mediul rural al județelor Iași și Neamț).

            3) Pregătirea în vederea accesării de fonduri nerambursabile (inclusiv acordarea de consiliere și consultanță în vederea atragerii de fonduri europene pentru ONG-urile, mănăstirile şi parohiile din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor).

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a fost inclusă, ca urmare a activității acestui sector, în Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020, în cadrul Grupului de Lucru Comunități Defavorizate.

Proiecte și perspective

Pentru anul 2013 se dorește, în mod firesc, o continuare și o intensificare a vieții parohiale sau de mănăstire, a activităților educative, misionare, filantropice, culturale etc., dar și a lucrărilor care pot asigura un suport material adecvat pentru toate acestea. Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Iaşilor a analizat și aprobat, în acest sens, o serie de proiecte menite să contribuie la o amplificare a misiunii și slujirii, iar dintre măsurile propuse şi aprobate amintim:

            1) Definitivarea demersurilor pentru canonizarea mitropolitului Iosif Naniescu, a Domnitorului Miron Barnovschi și a arhimandritului Irinarh Rosetti.

            2) Continuarea lucrărilor de consolidare la clădirea Societății Ortodoxe a Femeilor Române (SOFR) Iași, în care-și desfășoară activitatea Școala „Varlaam Mitropolitul”.

            3) Inițierea și dezvoltarea unei secțiuni pe portalul doxologia.ro dedicate Sfintei Scripturi și comentariilor patristice la versetele biblice.

            4) Transcrierea și publicarea, la Editura Doxologia, a unei selecții a conferințelor organizate de ASCOR Iași (din 1990 până în prezent).

            5) Demararea lucrărilor la ansamblul mitropolitan, în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene.

            6) Modernizarea şi eficientizarea clădirii Căminului Teologic Sf. Nicolae.

            7) Finalizarea lucrărilor și darea în folosință a Centrului rezidențial pentru vârstnici „Cuv. Nazaria” de la Mănăstirea Văratic.

            8) Realizarea unor lucrări de renovare şi modernizare a spaţiilor de cazare de la Centrul de Tineret „Vestitorii Bucuriei” din Bălţăteşti, spre a se crea un cadru adecvat derulării activităţilor educativ-misionare dedicate copiilor şi tinerilor.

            9) Dezvoltarea, în cadrul Departamentului Pro-Vita, a „Centrului de cultivare a vieții”.

            10) Continuarea implementării Planului operaţional, corespunzător anului 2013, al Strategiei eparhiale în domeniu social şi medical, pentru perioada 2012-2015, care va duce la îmbunătăţirea activităţilor social-filantropice desfăşurate în Arhiepiscopia Iașilor.

            11) Consolidarea managementului Spitalului „Providența” în vederea autofinanțării, creșterii calității serviciilor oferite și a ajutorului oferit celor fără posibilități financiare;

            12) Depunerea, spre finanțare nerambursabilă, de cereri de accesare a fondurilor europene structurale, în vederea dezvoltării activității filantropice și medicale, prin toate schemele și liniile de finanțare, care se vor lansa și la care entitățile noastre vor fi eligibile.

            Toate aceste proiecte şi altele, care vor fi iniţiate şi derulate în 2013, vor avea însă nevoie de un sprijin consistent și constant, atât din partea credincioşilor, cât şi din partea unor instituţii care înţeleg şi apreciază lucrarea pe care Biserica o desfăşoară în slujba oamenilor şi a comunităţilor locale.