Marţi, 10 Iulie 2012
În data de 8 mai 2010, în sala 'Dr. Iustin Moisescu' a Centrului Eparhial Iaşi, se vor desfăşura lucrările de constituire a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor pentru perioada 2010-2014. Lucrările vor fi precedate de slujba Sfintei Liturghii oficiată în Catedrala mitropolitană din Iași, începând cu ora 9.00, în cadrul căreia se va săvârşi slujba de Te-Deum.

În cadrul şedinţei de constituire se vor verifica şi valida mandatele celor 10 clerici şi 20 de mireni aleşi de cele 10 circumscripţii electorale bisericeşti constituite la nivelul Arhiepiscopiei Iaşilor. Apoi se vor alege membrii celor 5 comisii ale Adunării eparhiale: Comisia organizatorică, juridică şi de validare; Comisia administrativ-bisericească; Comisia culturală şi educaţională; Comisia economică, bugetară şi patrimonială; Comisia social-filantropică.

Tot în cadrul acestei şedinţe vor fi aleşi membrii Consiliului eparhial (trei clerici şi şase mireni) şi vor fi delegaţi cei trei membri (un cleric şi doi mireni) care vor reprezenta Arhiepiscopia Iaşilor în Adunarea Naţională Bisericească. Un alt punct de pe ordinea de zi a acestei şedinţe o reprezintă alegerea membrilor Consistoriului eparhial (trei membri titulari şi doi supleanţi) şi desemnarea, din partea Arhiepiscopiei Iașilor, a clericilor care vor face parte din Consistoriul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. (Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iaşilor)