Miercuri, 11 Iulie 2012

Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul din cadrul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei anunţă organizarea concursului „Seminţele credinţei“, un program ce vizează sprijinirea proiectelor educaţionale dedicate orei de religie în şcolile de pe cuprinsul Eparhiei Iaşilor.

Programul „Seminţele credinţei“ are scopul de a le oferi profesorilor de religie, precum şi elevilor care participă la orele de religie şansa implicării în proiecte menite să îndeplinească următoarele obiective: să apropie participanţii de valorile credinţei creştine, să întărească statutul orei de religie în şcoala românească, să impulsioneze dimensiunea mărturisitoare a orei de religie, să încurajeze un spirit de competitivitate viu şi deschis spre alteritate, să aibă o dimensiune religioasă, educaţională, socială, artistică, ecologică, culturală, sportivă şi/sau civică. Bugetul programului este de 500 RON pentru fiecare proiect care va trece de etapa de selecţie, dar coordonatorul poate accesa cofinanţări (resurse financiare şi materiale, produse, servicii) şi din alte surse, pentru un impact mai mare al proiectului.

„Pentru accesarea acestui proiect sunt eligibili profesorii de religie titulari pentru şcoala primară, gimnaziu şi liceu/ grup şcolar/ şcoală de arte şi meserii, de la unităţile de învăţământ din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor, care au minimum trei ani vechime ca titular şi care, în anul şcolar în curs, îşi desfăşoară activitatea la unitatea de învăţământ pentru care completează cererea de finanţare. Procesul de selecţie a proiectelor depuse va avea loc în perioada 23-25 noiembrie 2011, selecţia dosarelor de candidatură fiind realizată de către membrii comisiei de evaluare desemnată de chiriarhul locului. La sfârşitul procesului de selecţie, vor fi desemnate 5 unităţi de învăţământ câştigătoare pe fiecare judeţ, care vor fi anunţate oficial pe data de 25 noiembrie 2011“, a precizat protos. Hrisostom Rădăşanu, consilier al Sectorului învăţământ şi activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Care sunt criteriile de selecţie?

Criteriile de selecţie a aplicaţiilor pentru proiectul „Semintele credinţei“ fac referire la: regăsirea valorilor creştine; relevanţă, eficienţă, sustenabilitate, originalitate, coerenţă; performanţe individuale şi comportament civic; impactul asupra elevilor, instituţiei de învăţământ şi asupra comunităţii; minimum două parteneriate media; interdisciplinaritate. De asemenea, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, în calitate de finanţator al programului, va acorda o atenţie deosebită proiectelor care urmăresc: participarea/ implicarea în proiecte derulate împreună cu elevii; implicarea elevilor în activităţile organizatorice; implicarea altor profesori din instituţia de învăţământ şi a părinţilor în realizarea proiectului; implicarea elevilor din zona rurală sau a celor aparţinând minorităţilor etnice; întărirea sentimentului religios şi naţional al elevilor; încurajarea spiritului civic; promovarea unui mod de viaţă sănătos; dezvoltarea de proiecte extraşcolare noi pentru comunităţile locale care să puncteze la capitolul originalitate şi creativitate; încurajarea dezvoltării abilităţilor organizatorice şi profesionale ale profesorilor de religie şi ale elevilor.

Condiţii de eligibilitate a proiectelor

Sunt eligibile doar acele aplicaţii care poartă semnăturile directorului şi ale inspectorului de religie, precum şi ştampila unităţii de învăţământ şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean. Toate informaţiile trebuie însoţite de documente (în copie) care să demonstreze valoarea de adevăr a informaţiilor prezentate (CV, diplome, atestate, adeverinţe etc.). De asemenea, fiecare aplicant poate să candideze o singură dată, la o perioadă de 2 ani. Pentru un impact mai ridicat al proiectului şi pentru a avea o mai mare vizibilitate în cadrul comunităţii locale este necesară atragerea unor parteneri/ colaboratori/ susţinători. Printre partenerii care pot fi cooptaţi în cadrul unui astfel de proiect se numără: profesori, unităţi similare de învăţământ; organizaţii/asociaţii non-guvernamentale, culturale sau profesionale; instituţii publice (Primăria, Consiliul Local etc.); mass-media locală (ziare, reviste, radio, tv); parteneri în mediul online (site, blog, etc.).

Care este perioada de desfăşurare şi procedura de înscriere

Programul „Seminţele credinţei“ se desfăşoară în fiecare semestru al anului şcolar, iar finanţarea acordată nu poate fi folosită în altă perioadă decât în cea aprobată. Formularul trebuie completat şi trimis până pe data de 22 noiembrie 2011, data poştei, pe adresa: Arhiepiscopia Iaşilor, bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 16, Iaşi, jud. Iaşi, cu menţiunea Pentru Sectorul învăţământ - Programul „Seminţele credinţei“. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

CV-ul profesorului aplicant, formularul de înscriere, o declaraţie pe proprie răspundere, contracte de parteneriat, opis. După primirea candidaturii prin poştă, consilierul pe Învăţământ şi inspectorul de religie vor evalua aplicaţia şi vor solicita informaţii ulterioare participanţilor. Acceptarea unei unităţi de învăţământ în concurs, după completarea formularului de înscriere, va fi confirmată de echipa de organizare a evenimentului prin trimiterea unui mesaj electronic de validare a formularului de înscriere şi prin publicarea listei de candidaturi acceptate pe site-urile www.mmb.ro, respectiv www.doxologia.ro.