Miercuri, 20 Martie 2019

I.       Data organizării examenului: 10 iunie – 1 iulie  2019.

II.      Locul organizării examenului: Centrul Eparhial Iași.

III.     Perioada depunerii dosarelor de înscriere la concurs: 6 – 31 mai 2019. Candidații vor putea depune dosarul de înscrie la Registratura Centrului Eparhial Iași, iar lămuriri suplimentare referitoare la desfășurarea examenului vor putea primi de la Sectorul administrativ-bisericesc.

IV.     Analiza dosarelor și comunicarea listelor cu candidații acceptați și cei ale căror dosare au fost respinse: 3 – 7 iunie 2019.

V.      Examenul de capacitate preoțească va consta în două probe: o proba scrisă și o probă orală. Pentru proba scrisă și pentru proba orală candidații vor primi note. Media aritmetică a celor două note va reprezenta nota examenului de capacitate: (scris+oral)/2= notă examen capacitate). La aceste două probe se adăugă un interviu cu membrii comisiei. La interviu candidații vor veni împreună cu soțiile.

VI.     Lucrarea scrisă: luni 10 iunie 2019, ora 10,00. Proba scrisă va avea loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iași - „Sala coloanelor”. La proba scrisă vor intra doar candidații care au primit binecuvântarea chiriarhului în urma analizei dosarelor.

VII.   Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 12 iunie 2019.

VIII.  Depunerea eventualelor contestații la proba scrisă: joi, 13 iunie 2019.

IX.     Afișarea rezultatelor eventualelor contestații: vineri, 14  iunie 2019.

X.      Proba orală și Interviul cu candidații care au promovat examenul scris: miercuri, 19 iunie –  joi, 27 iunie 2019.

XI.     Comisia de examinare: va fi stabilită ulterior.

XII.   Afișarea rezultatelor finale ale examenului de capacitate preoțească: luni, 1 iulie 2019.

XIII.  Detalii privind calculul mediei generale de titularizare sau numire și modul în care candidații vor putea opta pentru o parohie, în vederea hirotonirii:

a)       Vor fi declarați admiși candidații care obțin minim nota 6,00 la fiecare probă de examen și media examenului de capacitate, minim 7,00. Media generală de titularizare rezultă din media celor patru ani de studii, media examenului de licență și media examenului de capacitate preoțească, împărțite la trei: (studii+licența+nota capacitate)/3=Media generală titularizare);
b)      Poate fi contestat doar rezultatul probei scrise în maxim 24 de ore de la afișarea rezultatelor;
c)       Candidații vor concura, în ordinea mediei de titularizare, pentru parohiile din lista de numiri. Va fi prezentată o singură listă cu parohii destinată atât candidaților care vor primi contribuție clericală de la bugetul de stat cât și candidaților titularizați în învățământul preuniversitar (disciplina Religie, discipline teologice la facultate și seminar) sau angajați în administrația eparhială sau protopopească;
d)      Într-o primă etapă, vor putea formula opțiuni pentru o parohie primii 10 candidați, în ordinea mediei de titularizare;
e)       Candidații care sunt titularizați în învățământul preuniversitar (disciplina Religie, discipline teologice la facultate și seminar) sau angajați în administrația eparhială sau protopopească vor putea opta doar pentru o parohie aflată în apropierea comunei în care se află școala la care sunt titularizați sau locul de muncă sau în apropierea comunei în care își au domiciliul. Aceștia vor fi încadrați ulterior, după hirotonie, la parohie, prin cumul de funcții, cu ¼ normă, cu salarizare din fonduri proprii. Acest demers vizează ocuparea parohiilor prin numirea unor preoți care să nu depindă de fondul de salarii al parohiei. Faptul că aceștia au salariul asigurat din învățământ sau administrație, veniturile mici de la parohie nu ar constitui o problemă majoră. În plus s-ar combate aspectul negativ pe care îl generează navetismul.
f)       În măsura în care nu sunt incompatibilități cu slujirea preoțească, candidații angajați în alte domenii decât cele menționate pot fi numiți la parohie cu timp parțial. În acest sens, vor fi avute în vedere doar angajările pe perioadă nedeterminată și doar în instituții din sistemul bugetar, în afară de personalul militar, funcțiile de demnitate publică, magistrați sau alte activități ce presupun riscuri în exercitarea unei slujiri liturgice și administrative bisericești adecvate.

          În mod excepțional, cei care au contract de muncă pe perioadă nedeterminată în mediul privat, pot opta pentru ocuparea unei parohii, dacă domeniul de activitate este din sfera învățământului, serviciilor medicale, sociale sau IT.

Dacă sunt și alte ocupații, fiecare caz va fi analizat de comisia de la examenul de capacitate pentru a stabili oportunitatea numirii  la parohie.

g)       Hirotonia candidaților care nu sunt încadrați ca titulari în învățământul preuniversitar (disciplina Religie, discipline teologice la facultate și seminar) sau în administrația eparhială sau protopopească, va fi făcută doar dacă la Centrul eparhial vor fi disponibile contribuții de la bugetul de stat preluate de la preoți care ies la pensie, pleacă din eparhie ș.a..

XIV.  Valabilitatea examenului este de un an, iar pentru cei care au obținut media peste 9, doi ani, conform Hotărârii  Sfântului Sinod nr. 10.079/2018.

XV.   Candidații pot schimba opțiunea formulată la examenul de capacitate, însă noua opțiune trebuie să vizeze doar parohiile propuse pe lista de la examenul de capacitate, sesiunea iunie 2019. Această listă poate fi completată de-a lungul valabilității examenului de capacitate și cu alte parohii devenite vacante, după ce au fost puse la dispoziția preoților, cel puțin o lună de zile.

XVI.  Dosarul de înscriere va conține:

a)       dosar cu șină pentru biblioraft;
b)       cerere tip, adresată Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan pentru acordarea binecuvântării de participare la examen;
c)       recomandarea duhovnicului care să scoată în evidență că teologul care se înscrie la examen nu are impedimente canonice la hirotonie, în baza căreia comisia de la Centrul eparhial Iași se va exprima, după o cercetare canonică a candidatului, dacă acesta este apt din punct de vedere canonic să fie hirotonit.
d)       aviz psihologic cu mențiunea „apt pentru hirotonie”, eliberat de cabinetul de examinare psihologică din cadrul Policlinicii Providența.
e)       copie după adeverința de licență sau diploma de licență, cu foaia matricolă cu media anilor de studii și media examenului de licență;
f)       copie după certificatul de botez;
g)       copii după actele de identitate: certificat de naștere, carte de identitate;
h)       Curriculum Vitae;
i)        1 fotografie tip buletin;
j)        binecuvântarea chiriarhului pentru căsătorie, certificate de căsătorie civilă și cununie religioasă (nu se primesc dosare pentru înscrierea la examenul de capacitate a candidaților care sunt necăsătoriți);
k)       caracterizarea duhovnicului Facultății de Teologie.

 

XVII. Se vor putea înscrie la examen doar fiii Arhiepiscopiei Iașilor, licențiați în Teologie Ortodoxă, specializarea Pastorală, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iași sau la altă facultate de teologie ortodoxă, urmată cu binecuvântarea Chiriarhului: „Admiterea candidaților pentru școlarizare în unitățile de învățământ teologic de toate gradele se face numai cu binecuvântarea (aprobarea scrisă) a chiriarhului locului” (art. 118, alin. 5 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române). Astfel, fiilor duhovnicești ai Arhiepiscopiei Iașilor care doresc să candideze la examenul de capacitate preoțească, dar au absolvit, fără binecuvântarea Chiriarhului, o altă facultate de teologie decât Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, li se va respinge dosarul (Temei nr. 8511/2012, aprobat în cadrul Permanenței Consiliului eparhial Iași din data de 26 septembrie 2012).

 

XVIII.        Subiecte și bibliografie pentru proba scrisă și proba orală:

1.       Impedimente la preoție în lumina Sfintelor Canoane și a Regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. Actualitatea Sfintelor Canoane pentru cler (o selecție de 30 de canoane: 17, 18, 19, 22, 61, 78, 79, 80 Apostolic, 3 Trulan, 1, 2, 9, 10 I Ec., 8, 9, 12, Neocez., 10 Sardica, 3 Laod., 36 Cartag., 12, 89 Sf. Vasile cel Mare, 3 Atanasie cel Mare, 3, 5 Teofil al Alex., 4 Chiril al Alexandriei, 7, 36 Nichifor Mărturisitorul, 21, 30, 42 Ioan Postitorul).

Bibliografie:

a)       Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, Sibiu, 2005.

2.       Cunoașterea, mărturisirea şi apărarea dreptei credințe în fața prozelitismului sectar: cinstirea Maicii Domnului şi a sfinților.

Bibliografie:

a)       Învățătura de credință ortodoxă, Ed. Doxologia, Iaşi, 2009, pp. 93-98 și pp. 172-174;
b)      Pr. Asist. Nicolae V. Dura, „Maicii Domnului i se cuvine preacinstire”, în Studii Teologice, anul XXXIX(1987), nr. 4, pp. 84-97;
c)       Pr. Prof. Dr. Niculae D. Necula, „Ce practici pentru inducerea în eroare a credincioșilor ortodocși folosesc mai nou sectanții?”, în Tradiție și înnoire în slujirea liturgică, vol. 1, ediția a doua, Ed. Trinitas, București, 2014, pp. 899-905.

3.       Cunoașterea, mărturisirea și apărarea dreptei credințe în fața prozelitismului sectar: cinstirea sfintelor icoane, a sfintei cruci și a sfintelor moaște.

Bibliografie:

a)       Învățătura de credință ortodoxă, Ed. Doxologia, Iaşi, 2009, pp. 102-104 și 174-176;
b)      Pr. prof dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, București, 1997, pp. 224-234.

4.       Cunoașterea, mărturisirea şi apărarea dreptei credințe în fața prozelitismului sectar: importanța rugăciunilor pentru cei adormiți.

Bibliografie:

a)       Învăţătura de credinţă ortodoxă, Ed. Doxologia, Iaşi, 2009, pp. 306-310;
b)      Jean-Claude Larchet, Tradiţia Ortodoxă despre viaţa de după moarte, Editura Sofia, 2006 (Capitolul IX - Legăturile dintre vii şi morţi, pp. 245-286);
c)       Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, București, 2000, pp. 216-224.

5.       Misiunea filantropică a Bisericii. Temeiuri biblice, patristice şi istorice.

Bibliografie:

a)       Pr. Prof. Dr. Ion Vicovan, Daţi-le voi să mănânce! Filantropia creștină - istorie şi spiritualitate, Ed. Trinitas, 2001, capitolele III, IV, V, VII şi VIII.

6.       Modele biblice de chemare și slujire a lui Dumnezeu (Avraam, Iacov, Moise, Samuel, Isaia, Ieremia, Iona, Sf. Ap. Petru, Sf. Ap. Pavel)

Bibliografie:

a)       Biblia sau Sfânta Scriptură (Facerea 12-24; 27-36; Ieșirea 2-6; 32-34; I Regi 1-16; Isaia 5-6, 36-39; Ieremia 1; 11; 14; 20; 23; Faptele Apostolilor; I și II Corinteni; I și II Petru);
b)      Petre Semen, Experiența umanului cu divinul după Sfânta Scriptură, Ed. Performantica, Iași, 2007; pp 22-44, pp. 93-128; pp.185-199 și pp. 244-257.

7.       Strategii de prozelitism specifice noilor mișcări religioase:

-        Ce se înțelege prin prozelitism (distincția dintre prozelitism şi misiune)?
-        De ce adoptă noile mișcări religioase strategii de prozelitism specifice (distincte de cele ale sectelor neoprotestante)?
-        Care sunt strategiile specifice de prozelitism prezente în spațiul românesc şi care este eficienţa lor?
-        Cum poate fi contracarat prozelitismul de factură neoreligioasă?

Bibliografie:

a)       Nicolae Achimescu , Noile mișcări religioase, Cluj-Napoca, 2002, pp. 41-49;
b)      Constantin-Iulian Damian, Convertirea în contextul noilor mișcări religioase: spălarea creierului, manipulare, influență socială, Sibiu, 2014, pp. 189-239;
c)       Jean Vernette, Sectele, trad. de Cleopatra Sava, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1996, pp. 108-131.

8.       Poziţii majore în bioetică. Documente oficiale de bioetică ale Bisericilor Ortodoxe

Bibliografie:

a)       Comisia Naţională de Bioetică a BOR, Poziţia Bisericii Ortodoxe din România faţă de avort (iunie 2005);
b)      Comisia Naţională de Bioetică a BOR, Poziţia Bisericii Ortodoxe din România faţă de eutanasie (iunie 2005);
c)       Comisia Naţională de Bioetică a BOR, Poziţia Bisericii Ortodoxe din România faţă de transplantul de organe (iunie 2004)

Sursa: http://patriarhia.ro/bioetica-207/

9.       Provocări la adresa familiei creștine și preoțești contemporane. Mijloace duhovnicești de îmbunătățire a vieții familiale creștine.

Bibliografie:

a)       Preot Ioan C. Teșu, Familia contemporană, între ideal si criză, Ed. Doxologia, 2011, pp. 223-352;
b)      Jean-Claude Larchet, Etica procreaţiei în învăţătura Sfinţilor Părinţi, traducere din limba franceză de Marinela Bojin, Ed. Sophia, București, 2003, pp. 45-103;
c)       Pr. M-A Costa de Beauregard, Teologia sexualității. Heterosexualitatea şi homosexualitatea din perspectivă creștină, Ed. Christiana, 2004, pp. 11-81.

10.     Duhovnicul în învățătura, tradiția și istoria Bisericii

Bibliografie:

a)       Nicolas Stebbing, Purtătorii Duhului, Deisis, Sibiu, 2005, pp. 67-104;
b)      Gheorghios D. Metallinos, Parohia-Hristos în mijlocul nostru (capitolul V- „Omul și societatea epocii noastre”,) Deisis, Sibiu, 2004, pp. 57-77;
c)       Antonie Plămădeală, Tradiție și libertate în spiritualitatea ortodoxă (cap. III, 12. „Duhovnicul: călăuză și arbitru”, pp. 221-229.

11.     Catehizarea tinerilor înainte de primirea Tainei Cununiei, în contextul  problemelor morale ale tinerilor de azi (droguri, alcool, libertinaj sexual, adulter, divorț, avort), plecând de la rânduiala de slujbă a Tainei Sfintei Cununii.

Bibliografie:

a)       Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica specială, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, diferite ediţii, Partea a IV-a, subcapitolul 5: Taina Cununiei, pp. 449-463;
b)      Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte Duhovniceşti. Viaţa de familie, Ed. Evanghelismos, Bucureşti, 2003, pp. 47-62;
c)       Ghid pastoral de catehizare a mirilor, Doxologia, Iași, 2015.

12.     Pregătirea pentru Sf Liturghie şi pentru primirea Sf. Împărtășanii – o constantă a vieții preotului şi a credincioșilor pe care el îi păstorește;

Bibliografie:

a)       Pr. Prof. Petre Vintilescu, Pregătirea sfințiților slujitori pentru oficiul Liturghiei, în BOR, nr. 2, 1959, pp. 141-176;
b)      Alexander Schmemann, Liturghie şi Viaţă – desăvârșire creștină prin intermediul vieţii liturgice, trad. Pr Prof. Viorel Sava, Ed. Basilica, 2014, pp. 23-45;
c)       Pr. Prof. Viorel Sava, Parohia – factor de şi mijloc de unitate într-o lume divizată, în Volumul Teologie academică şi responsabilitate în misiunea Bisericii, editat de Pr. prof. Ion Vicovan, Pr. Lect. Cezar Hîrlăoanu şi Lect. Emilian Iustinian Roman, Ed. Doxologia, Iaşi, 2016, pp. 269-284.

13.     Elaborați o scrisoare către un tânăr care vă cere minimum 5 argumente privind frumusețea și realismul slujirii preoțești utilizând ca resursă Viața și activitatea Sfântului Grigorie Palama.

Bibliografie:

a)       Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama, cu patru tratate traduse, ediția a doua cu o prefață revăzută de autor, Ed. Scripta, București, 1993, pp. 9-13 și pp. 26-64.

14.     Susţinerea unei predici la Evangheliile Duminicilor şi sărbătorilor de peste an.

a)       Predici la Duminicile Octoihului, Triodului, Penticostarului şi Praznice Împărăteşti:

b)      Cuvântări ocazionale:

-        Pareneză la Botezul unui prunc; 
-        Pareneză la Cununie;
-        Pareneză la instalarea preotului în parohie;
-        Pareneză la înmormântare;

Bibliografie obligatorie:

a)       Pr. Dr. Vasile Gordon, Introducere în Omiletică, Ed. Universității din București, 2001, (Capitolele: Factori ai reușitei predicii: pp. 227-245, Privire de ansamblu asupra genurilor propovăduirii, pp. 262-279; Elaborarea predicii, între teorie şi practică, pp. 280-295).

Bibliografie orientativă:

Bibliografia de mai jos nu este obligatorie, ea oferind câteva jaloane şi elemente de sprijin în alcătuirea predicilor. Candidatul este liber să utilizeze şi alte surse pentru elaborarea predicilor.

a)       Pr. Dr. Vasile Gordon, Predica ocazională (pareneza), Teză de doctorat, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001;
b)      Pr. prof. dr. Vasile Gordon, Cateheze pastorale pe înțelesul tuturor, Ed. Sofia, București, 2012;
c)       Pr. Vasile Gordon, Mergând, învățați… (Predici pentru toate duminicile şi sărbătorile de peste an), Ediţia a II-a, revizuită şi completată, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006;
d)      Pr. Vasile Mihoc, Predici exegetice la duminicile de peste an, Ed. ,,Teofania”, Sibiu, 2001;
e)       Pr. Constantin Necula, Duc in altum – Ieşiţi în larg, Ed. Andreiana, Sibiu, 2011;
f)       Hierotheos Vlachos, Predici la marile sărbători, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 2004;
g)       Pr. Vasile Gordon, Omiletica, Basilica, București, 2015, pp. 528-614;
h)      Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Predici exegetice la duminicile de peste an, Teofania, Sibiu, 2001.
i)       Cuvântări și predici, vol. 1-2, Ed. Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, București, 2005.

Download PDF 

Vicar administrativ,
Pr. Marian Timofte

Consilier administrativ-bisericesc,                                 Consilier Învățământ,
Pr. Adrian Zaharia                                          Arhimandrit Hrisostom Rădăşanu