Au început lucrările Conferinţei Internaţionale IOTA