IPS Teofan: „Cei care au familie sau sunt în mănăstire, sunt chemați să meargă către Hristos”