Paraclisul Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din Humulești a fost târnosit