Vineri, 10 Decembrie 2021

Mitropolia Moldovei și Bucovinei, în parteneriat cu Fundația Promovarea și Valorizarea Identității Turismului din România "Provitur Romania”, a finalizat proiectul ”Documentație tehnico-economică pentru restaurarea și consolidarea Palatului Mitropolitan, faza PTh”, finanțat în cadrul programului ”Timbrul Monumentelor Istorice (TMI)”, sesiunea I / 2021, prin Institutul Național al Patrimoniului (INP).

Mitropolia Moldovei și Bucovinei, în parteneriat cu Fundația Promovarea și Valorizarea Identității Turismului din România "Provitur Romania”, a finalizat proiectul ”Documentație tehnico-economică pentru restaurarea și consolidarea Palatului Mitropolitan, faza PTh”, finanțat în cadrul programului ”Timbrul Monumentelor Istorice (TMI)”, sesiunea I / 2021, prin Institutul Național al Patrimoniului (INP).

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 139.954 lei.

Scopul proiectului constă în scoaterea din pericol și punerea în valoare a monumentului istoric de clasa A (IS-II-m-A-04069.03), prin realizarea de documentații tehnico-economice faza PTh specifice pentru lucrări de restaurare și consolidare, prin experți și specialiști atestați.

Pentru detalii suplimentare:
tel/fax 0232.214.436, e-mail: fonduriexterne@gmail.com.