Vineri, 1 Martie 2019

Ocolul Silvic Bisericesc Iași, cu sediul în Iași, str. Cetățuia nr. 2, organizează pe data de 06.03.2019, ora 11.00 licitație publică pentru:

  • Prestare servicii exploatare forestieră;
  • Prestare servicii silvice împăduriri.

Condițiile de participare la licitație se găsesc în caietele de sarcini ce se pot achiziționa de la sediul Ocolului Silvic Bisericesc Iași. Relații suplimentare puteți obține la telefon 0232/230095.