Miercuri, 5 Decembrie 2018

Ocolul Silvic Bisericesc Iași, cu sediul în Iași, str. Cetățuia nr.2, clădirea Observator, anunță pentru data de 17.12.2018, ora 11.00 licitație publică pentru:
•  vânzarea de masa lemnoasa pe picior, pentru producția anului 2019;
•  prestări servicii silvice pentru lucrări de exploatare forestieră.

Condițiile de participare la licitație se găsesc în caietele de sarcini ce se pot achiziționa de la sediul Ocolului Silvic Bisericesc Iași, documentația de participare se va depune la secretariatul sediului organizatorului până la data de 14.12.2018 ora 14:00.

Relații suplimentare puteți obține la telefon 0232/230095.