Vineri, 20 Aprilie 2018

Ocolul Silvic Bisericesc Iași, cu sediul în Iași, str. Cetățuia nr. 2, clădirea Observator, anunță pentru data de 24.04.2018, ora 11.00 licitație publică pentru:

  • vânzarea de masă lemnoasă pe picior,  producția anului 2018;

  • vânzarea de masă lemnoasă fasonată, sortată și recepționată la drum auto.

Condițiile de participare la licitație se găsesc în caietele de sarcini ce se pot achiziționa de la sediul Ocolului Silvic Bisericesc Iași, documentația de participare se va depune la secretariatul sediului organizatorului până la data de 23.04.2018 ora 14:00.

Relații suplimentare puteți obține la telefon 0232/230095.