Marţi, 15 Mai 2018

Ocolul Silvic Bisericesc Iași, cu sediul în Iași, str. Cetățuia nr.2, clădirea Observator, anunță pentru data de 18.05.2018, ora 11.00 licitație publică pentru:

  • masă lemnoasă fasonată, scoasă la drum auto, producția anului 2018

Condițiile de participare la licitație se găsesc în caietul de sarcini ce se poate achiziționa de la sediul Ocolului Silvic Bisericesc Iași, documentația de participare se va depune la secretariatul sediului organizatorului până la data de 17.05.2018 ora 14:00.

 Relații suplimentare puteți obține la telefon 0232/230095.