Miercuri, 6 Mai 2020

Ocolul Silvic Cetăţuia, cu sediul în Iași, Bd. Poitiers, nr. 103G, clădirea Observator, anunță pentru data de 11.05.2020, ora 11.00 licitație publică pentru:
•   vânzarea de masă lemnoasă pe picior, pentru producția anului 2020;
•   prestări servicii silvice pentru lucrări de exploatare forestieră.

Condițiile de participare la licitație se găsesc în caietele de sarcini ce se pot achiziționa de la sediul Ocolului Silvic Cetăţuia, documentația de participare se va depune la secretariatul sediului organizatorului până la data de 10.05.2020 ora 14:00.

Relații suplimentare puteți obține la telefon 0232/230095.