Miercuri, 9 Noiembrie 2022

Ocolul Silvic Cetățuia, cu sediul în Iași, bd. Poitiers nr. 103G, (observator-cetățuia),  anunță pentru data de 17.11.2022, ora 11.00 licitație publică pentru:

• vânzarea de masă lemnoasă pe picior, pentru producția anului 2023;

Condițiile de participare la licitație se găsesc în caietul de sarcini ce poate fi achiziționat de la sediul Ocolului Silvic Cetățuia, documentația de participare se va depune la secretariatul sediului organizatorului până la data de 16.11.2022 ora 14:00.

Relații suplimentare puteți obține la telefon 0232/230095.