Luni, 11 Ianuarie 2021

Ocolul Silvic Cetățuia, cu sediul în Iași, bd. Poitiers nr.103G, (observator-cetățuia), anunță pentru data de 12.01.2021, ora 11.00 licitație publică pentru:

  • vânzarea de masă lemnoasă pe picior, pentru producția anului 2021;
  • prestări servicii exploatare masă lemnoasă
  • vânzarea de masă lemnoasă pe loturi, la drum auto

Condițiile de participare la licitație se găsesc în caietele de sarcini ce se pot achiziționa de la sediul Ocolului Silvic Cetățuia, documentația de participare se va depune la secretariatul sediului organizatorului până la data de 11.01.2021 ora 14:00.
Relații suplimentare puteți obține la telefon 0232/230095.