Joi, 27 Iunie 2024

Ocolul Silvic Cetățuia, cu sediul în Iași, bd. Poitiers nr.103G, (observator-cetățuia),  organizează în ziua de  02.07.2024 ora 11.00, licitație publică pentru:

  • prestări servicii exploatare masă lemnoasă;
  • vânzarea de masă lemnoasă pe picior, pentru producția anului 2024;
  • loturi de masă lemnoasă fasonată, la drum auto.

Condițiile de participare la licitație se găsesc în caietele de sarcini ce pot fi achiziționate de la sediul Ocolului Silvic Cetățuia, documentația de participare se va depune la secretariatul sediului organizatorului până la data de 01.07.2024, ora 14:00.

Relații suplimentare puteți obține la telefon 0232/230095.