Miercuri, 16 Martie 2022

Ocolul Silvic Cetățuia, cu sediul în Iași, bd. Poitiers nr.103G, (observator-cetățuia), anunță pentru data de 22.03.2022, ora 11.00 licitație publică pentru:
•       vânzarea de masă lemnoasă pe picior, pentru producția anului 2022;
•       vânzarea de masă lemnoasă pe loturi, la drum auto;
•       prestări servicii cultură-refacere-împăduriri-investiții.

Condițiile de participare la licitație se găsesc în caietele de sarcini ce se pot achiziționa de la sediul Ocolului Silvic Cetățuia, documentația de participare se va depune la secretariatul sediului organizatorului până la data de 21.03.2022 ora 14:00.

Relații suplimentare puteți obține la telefon 0232/230095.