Sectorul de control financiar şi audit intern

Ec. Lucian NEDELCU

Consilier
Telefon: 0766 092 239
Email: nedelculucian13@gmail.com, luciannedelcu@mmb.ro