Sâmbătă, 8 Februarie 2020

În data de 8 februarie 2020, ȋn Sala „Dr. Iustin Moisescuˮ a Centrului Eparhial Iaşi, s-au desfăşurat lucrările ședinţei anuale de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor. După slujba Sfintei Liturghii, cu binecuvântarea și sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, s-a întrunit acest organism deliberativ care a examinat şi a aprobat rapoartele de activitate pe anul trecut ale tuturor sectoarelor Centrului Eparhial. Alături de membrii Adunării Eparhiale, la şedinţă au mai participat reprezentanţi ai mănăstirilor, ai protopopiatelor, ai şcolilor teologice din eparhie şi ai unor fundații sau asociații care își desfășoară activitatea cu binecuvȃntarea Chiriarhului, pe teritoriul canonic al Arhiepiscopiei Iaşilor. Vă prezentăm, mai jos, o sinteză a activității Arhiepiscopiei Iașilor în 2019.

(Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor)

Comuniune și recunoștință

– o sinteză a activității Arhiepiscopiei Iașilor în anul 2019 –

Sunt patru înțelesuri ale cuvântului Biserică. Definiţia cea mai concretă, mai palpabilă este aceea conform căreia biserica (cuvânt scris cu minusculă) este o clădire sau un spaţiu consacrat slujirii liturgice. Al doilea înţeles, poate la fel de uzual, este cel de instituţie eclezială care îşi exercită, de obicei, autoritatea în limitele unor graniţe sau asupra celor de o anumită naţionalitate – cum este, în cazul nostru, Biserica Ortodoxă Română. Biserică mai înseamnă şi comunitatea credincioşilor dintr-un loc anume. E „biserica vie”, cea care se poate cuprinde liturgic în, dar nu se limitează la „biserica de zid”. Înţelesul deplin al cuvântului Biserică se regăseşte concentrat în formula paulină: „Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui Mântuitor şi este” (Efeseni 5, 23). Acest al patrulea înţeles este și cel mai adânc, fiind atotcuprinzător. Toate cele patru definiții ale Bisericii sunt etaje diferite ale unei aceleiași realități și reprezintă mediul optim pentru a cultiva comuniunea și recunoștința. Aceste două dimensiuni se regăsesc multiplicate și reflectate în activitățile desfășurate și în anul 2019 la nivelul întregii eparhii. Datele și cifrele, proiectele și evenimentele conturează doar o radiografie ce dă mărturie despre viața care a pulsat și continuă să pulseze în organismul viu al Bisericii. Vom developa, așadar, această radiografie în rândurile ce urmează.

Pastorație și rugăciune

În Arhiepiscopia Iașilor, în anul mântuirii 2019, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan și Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Calinic Botoșăneanul au săvârșit Sfânta Liturghie, Sfinte Taine sau ierurgii în lăcașuri de cult din toate cele 13 protopopiate, efectuând 240 vizite pastorale şi misionare la parohii şi filii și 75 de vizite la mănăstiri şi schituri din eparhie, săvârșind slujba de sfințire, de resfințire și de punere a pietrei de temelie la 33 de biserici. Anul trecut, au fost hirotoniţi întru diacon, apoi întru preot 26 de candidaţi. De asemenea, cei doi ierarhi au vizitat școlile teologice, s-au ȋntȃlnit cu autoritățile locale şi centrale şi au fost prezenți la diferite evenimente, au participat la şedinţele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale Sinodului Mitropolitan, ale Permanenţei Consiliului Eparhial şi ale Consiliului Eparhial.

Parohia și mănăstirea - loc de mântuire

Ȋn cele 102 aşezăminte monahale (dintre care 64 sunt mănăstiri) se nevoiesc 1.757 vieţuitori. Anul trecut, în obştile monahale din Eparhia Iașilor au fost săvârșite 29 de tunderi în monahism şi 12 rasoforii. Sinaxa monahală cu stareții și starețele din Arhiepiscopia Iașilor a avut loc în zilele de 11 și 12 noiembrie 2019, la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț, tema centrală a întâlnirii fiind Decretul 410/1959. Răstignirea monahismului românesc. Considerații actuale.

Arhiepiscopia Iaşilor cuprindea, la finele anului 2019, un număr de 1.241 unități parohiale (1.225 parohii și 16 filii), grupate în 13 protopopiate, ȋn care slujesc 1.196 de preoți. Alți 45 de preoți și-au dedicat slujirea în instituții precum spitale, unități militare, penitenciare, școli speciale sau în folosul unor persoane din comunitățile celor cu deficiențe de auz și vorbire. Preocuparea pentru buna chivernisire a „viei Domnului” şi, mai ales, intensificarea comuniunii în Biserică au fost posibile și prin activitatea celor 3.702 ostenitori angajați în unităţile de cult și subunitățile Centrului Eparhial, persoane care şi-au ȋmplinit slujirea cu sprijinul nemijlocit al credincioşilor din parohii, în număr de peste 1.100.000, al slujitorilor din mănăstiri sau al altor instituții bisericești.

Oficiul canonic-juridic a continuat misiunea de a promova dialogul şi buna ȋnțelegere ȋn cadrul raporturilor juridice ale instituției, veghind asupra actelor juridice ȋncheiate sau reprezentând instituția acolo unde legislația prevede și permite acest lucru. În cadrul eparhiei, la finele anului trecut, existau un număr de 35 de asociații sau fundații și alte structuri asociative bisericești sau laice care sunt înființate sau funcționează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Iașilor.

Copiii și tinerii ‒ viitorul sfânt al Bisericii

Ȋn anul universitar 2018-2019, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, la toate cele patru specializări (pastorală, didactică, asistență socială, respectiv artă sacră), au fost înscrişi la cursuri un număr total de 939 studenţi, dintre care 54 la Doctorat. Au obţinut titlul de licenţiat 100 de candidaţi, 109 studenţi au absolvit masteratul și au fost acordate nouă titluri de doctor. Din numărul total de studenţi, masteranzi și doctoranzi, 26 au fost din afara granițelor țării.

În judeţele din Arhiepiscopia Iaşilor, disciplina Religie a fost predată, în anul școlar 2018-2019, de 698 de cadre didactice, iar filialele Asociației Părinți pentru Ora de Religie (APOR) au numărat aproximativ 20.300 de membri. În cele șase seminarii teologice, au fost școlarizați 973 de elevi. În anul școlar 2018–2019, la Liceul și Grădinița Varlaam Mitropolitul au fost înscriși 286 elevi, respectiv 115 copii.

Colegiul „Sfântul Nicolae” a oferit 87 locuri de cazare studenţilor Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae”, la care s-a adăugat comunitatea de fete, care numără 18 studente. În cadrul comisiilor în care acești tineri își desfășoară activitatea, s-au pus în practică multe ore de voluntariat.

În anul 2019, a intrat în  fondurile Bibliotecii mitropolitane Dumitru Stăniloae un număr de 2.677 volume cărți şi 157 volume periodice, fondul total existent la sfârşitul anului fiind de 136.174 volume inventariate.

În afara activităților curente, Sectorul Învățământ a organizat sau a susținut, anul trecut, cursurile pentru obținerea gradelor profesionale în preoție, ateliere de formare, simpozioane sau manifestări de promovare a muzicii bisericești, ca de pildă: a VII-a ediție a Simpozionului Dumitru Stăniloae, intitulată Creștinismul în postcomunism (1989-2019): Tranziție-Terapie-Tendințe; a III-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Bizantină de la Iași; Festivalul–Concurs Coral Internațional pentru Tineret Gavriil Musicescu, ediția a VIII-a; Masterclass-ul de cânt bizantin, Ediția a XI-a.

Cuvânt spre slava lui Dumnezeu şi spre zidirea duhovnicească a oamenilor

În 2019, Sectorul Cultural și Comunicații Media al Arhiepiscopiei Iaşilor a desfășurat activități mai ales prin intermediul Centrului Cultural Misionar Doxologia.

Editura și Tipografia Doxologia au publicat un număr de 240 titluri, dintre care 100 titluri noi şi 140 retipăriri, într-un tiraj cumulat de aproximativ 253.129 de exemplare. Pe parcursul anului 2019, Editura Doxologia a participat la șapte târguri de carte, a organizat 12 evenimente de prezentare de carte şi a inițiat sau continuat relaţii de colaborare cu edituri de notorietate din străinătate.

Tipografia Albina a imprimat, pe rotativa din dotare, ediția de Moldova a „Ziarului Lumina”, într-un tiraj de 791.433 exemplare, distribuite pe aria canonică a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, dar și alte publicații. Prin efortul acestei imprimerii a fost editat, într-un tiraj de 110.000 de exemplare, și un Ghid de 12 pagini, oferit gratuit pelerinilor veniți în Iași cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Departamentul Doxologia Media, responsabil de întreaga activitate mediatică a Centrului Eparhial Iași, a continuat dezvoltarea portalului doxologia.ro. Prin Serviciul de programare informatică, Doxologia Media a realizat și întreținut site-uri sau aplicații pentru alte unități ale Centrului Eparhial.

Radio Doxologia a avut emisie pe internet și a oferit ascultătorilor, în direct, pe lângă slujbele de la Catedrala Mitropolitană din Iași, și transmisiuni ale unor evenimente cultural-bisericești. Doxologia Media a realizat o serie de emisiuni și rubrici radio sau TV, difuzate sau postate pe portalul doxologia.ro, dar și de parteneri precum: Radio Trinitas, Trinitas TV, TVR și TVR Iași.

Sectorul Comunicare și Relații Publice s-a implicat, de-a lungul anului 2019, în organizarea unor evenimente din cadrul eparhiei și, mai ales, în relaționarea cu reprezentanți din presă sau din alte medii de formare a opiniei publice. La nivelul eparhiei a continuat realizarea unor emisiuni de spiritualitate și cultură creștină în colaborare cu posturile TVR Iași, Iaşi TV Life, Tele M, Infinit TV și Telemoldova Plus din Iași, Somax TV din Botoșani și TVN - Televiziunea Neamț.

Mâinile iubirii lui Hristos în slujirea semenilor

Opera socială și medicală a fost coordonată de Sectorul pentru asistență socială și medicală și a fost împlinită prin activitatea unităților furnizoare de servicii social-filantropice, educative și medicale, precum și prin filantropia parohiilor și mănăstirilor din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor, a birourilor de asistență socială, a cantinelor sociale, a centrelor pentru copii și bătrâni etc.

Misiunea social-medicală s-a desfășurat, de-a lungul anului 2019, mai ales pe trei mari direcții:

            1) Activitatea filantropică a parohiilor, mănăstirilor, schiturilor și a preoților misionari din unități bugetare. Prin această activitate se oferă persoanelor defavorizate servicii de tip cantină socială, centru de zi, în beneficii financiare și materiale, în hrană pentru pelerinii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva și altele. Au fost asistați peste 240.000 de beneficiari, utilizându-se un buget de aproximativ 5,4 milioane lei. Evident, s-a însumat doar ceea ce s-a putut cuantifica, dar la aceasta se adaugă acea milostenie neștiută decât de cel ce dăruiește și cel ce primește, în mănăstiri sau în parohii, un ajutor.

            2) Birourile de asistență socială, cantinele sociale, Fundația Solidaritate și Speranță și alte ONG-uri bisericești, centrele pentru copii, bătrâni și persoane defavorizate de pe lângă Centrul Eparhial, protopopiate, parohii sau mănăstiri. Serviciile sociale primare și specializate au vizat 12.400 de beneficiari, utilizându-se un buget total de peste 16 milioane lei. Spre exemplu:

- Fondurile „Păstorul cel Bun” și „Sfântul Vasile cel Mare” au fost, în anul 2019, o sursă de sprijin pentru preotul din parohiile defavorizate, pentru familia preotului în dificultate și pentru activitățile misionare în parohii și protopopiate. În anul precedent, contribuția Centrului Eparhial pentru aceste fonduri a fost de 1,2 milioane lei, iar o parte dintre parohii și protopopiate, ale căror posibilități materiale au permis acest lucru, au contribuit cu suma de 360.000 lei.

- Centrul rezidențial pentru vârstnici „Cuv. Nazaria” de la Văratic în parteneriat cu Primăria Agapia, a oferit servicii de găzduire, hrănire, asistenţă socială, asistență religioasă și suport pentru 37 vârstnici.

3) Servicii medicale gratuite. Ele au fost oferite de Spitalul, Policlinica și Fundația Medicală Providenţa din Iași, precum şi de unităţi medicale din teritoriu (cabinetele de medicină generală de pe lângă filiala Miclăuşeni a Fundaţiei Medicale Providenţa, mănăstirile Agapia și Văratic și Fundația Iustin Pârvu din județul Neamţ). Pe lângă activitatea medicală, în contract cu CAS Iași și în regim de coplată de la pacienți, activitatea caritativă a utilizat un buget de 320.000 lei, pentru peste 2.000 de beneficiari.

Acestor acțiuni filantropice li s-au mai adăugat și alte acțiuni similare, derulate prin alte instituții sau chiar direct prin intermediul credincioșilor. Spre exemplu, prin contribuția ocoalelor silvice din Neamţ, Iaşi și Bacău, au primit în mod gratuit material lemnos un număr de 197 de beneficiari (persoane fizice sau juridice). Volumul total de masă lemnoasă donat în cursul anului 2019 a fost de 10.451 mc, însumând o valoare totală de 2.538.320 lei.

Misiunea de a călăuzi întru Viață

În parteneriat cu ATOR și ASCOR Iași, Sectorul de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală a organizat întâlniri de catehizare cu liceeni și studenți, a continuat proiectele: Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Moldova (ITOM), la care au participat 1.600 de tineri (ȋntre care 130 din Basarabia şi 33 din Bucovina de Nord); emisiunea săptămânală Tineri către tineri difuzată de Radio Trinitas; Voluntarii Sfintei Parascheva; Pelerinajul pedestru „Pe urmele sfinților nemțeni”.

Anul trecut, prin Centrul de Prevenție și Informare s-a desfășurat Campania „De ce?” proiect de lucru pe teme pro vita în care au fost implicați 955 de adolescenți și tineri din Iași. În luna octombrie a anului 2019 a fost înființat Departamentul de consiliere și terapie a persoanelor dependente.

În cadrul Campaniei „Bucurie în familie”, organizată în parteneriat cu 9 protopopiate din Eparhia Iașilor și 65 de instituții de învățământ, 15.800 de elevi au donat 31 de tone de alimente neperisabile pentru 204 familii cu peste șapte copii. TradiționalulMarș pentru Viață” a adus împreună anul trecut peste 14.000 de participanți în cele trei județe ale Arhiepiscopiei Iașilor.  

Pentru persoanele de etnie romă din Eparhie s-au organizat, anul trecut, conferințe, tabere și programe artistice având ca beneficiari direcți 350 de tineri și adulți.

În 2019 s-au organizat 67 de tabere în parohii din mediul rural din Arhiepiscopia Iașilor, cu sprijinul a 210 voluntari și având ca beneficiari 5.800 de copii și tineri. La Durău s-au organizat și în vara anului trecut cele 11 ediții ale Taberei „Floare de colț”, iar la Casa de Tineret „Bălțătești” s-au desfășurat mai multe tabere tematice și educative pentru copii cu deficiențe.

Departamentul de misiune externă a consolidat și dezvoltat în 2019 colaborarea între Arhiepiscopia Iașilor și Mitropolia Basarabiei. Au fost organizate conferințe, pelerinaje și mai multe întâlniri între preoți și credincioși de pe ambele maluri ale Prutului. Anul trecut a continuat implicarea misionară a Arhiepiscopiei Iașilor în sprijinul ortodocșilor din Tanzania.

Lumină din făclia ostenelilor

Prin intermediul Sectorului economic-financiar sau al Sectorului agricol și silvic, precum și al altor entități de profil economic, Arhiepiscopia Iașilor a susținut, din punct de vedere material, o serie de activități misionare, educative, filantropice sau culturale ale unor subunități sau ale unor fundații ce funcționează cu binecuvântarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Activitatea silvică s-a desfăşurat prin Ocoalele Silvice Iaşi, Neamţ şi Bacău din cadrul Asociaţiei Silvice Iaşi. Profitul obținut din activitatea economică a ocoalelor silvice sau rezultând din cea agricolă a fost direcționat către susţinerea operei pastoral-misionare, social-filantropice şi medical-caritative a Bisericii, conform Statutului Asociaţiei Silvice Iaşi şi prevederilor din Codul Fiscal. O importantă sursă de susținere a acestor tipuri de activități menționate a constituit-o și valorificarea lumânărilor produse de Fabrica de lumânări „Sfântul Minaˮ a Centrului Eparhial.

Și Librăriile mitropolitane „Sfânta Cuvioasă Parascheva” au oferit, din veniturile lor, o consistentă susținere a activităților specifice Bisericii. Acestea, împreună cu Depozitul de carte și obiecte de cult ,,Sfântul Luca, au făcut eforturi pentru ca o icoană, o sfântă cruce, o carte de rugăciuni sau alte obiecte specifice cultului ortodox să ajungă acolo unde era nevoie de ele, adică în biserici și în casele credincioșilor.

Centrul de Pelerinaj „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a organizat, în țară și în străinătate, un număr de 120 de pelerinaje, însumând 4.333 de pelerini. Pelerinii care au fost, la rândul lor, oaspeți ai Arhiepiscopiei Iașilor au beneficiat de găzduirea mănăstirilor și a schiturilor, dar și a unor centre special organizate în acest sens, cum ar fi Centrul Cultural-PastoralSfântul Daniil Sihastrul” de la Durău sau Centrul Social-CulturalSfântul Ilie” de la Miclăuşeni. În anul 2019, Centrul de evenimente Agora din Iași a trecut printr-un amplu proces de modernizare.

Sectorul control financiar și audit intern a desfășurat activități specifice, dar și activități de îndrumare și consiliere pentru entități din structura Centrului Eparhial. Prin intermediul Sectorului fonduri externe, s-a acordat consultanță și sprijin în elaborarea și depunerea de proiecte care să atragă fonduri europene, solicitările de finanțare venind de la unele parohii şi mănăstiri din Arhiepiscopia Iașilor. Acest Sector a desfășurat, anul trecut, operațiuni de coordonare, asistență și consiliere în etapa de implementare a proiectelor unităților de cult care au semnat contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru obiectivele: Mănăstirea Bârnova, Mănăstirea „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Frumoasa (în parteneriat cu Municipiul Iași), Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Bărboi, Parohia Vovidenia Iași, Mănăstirea Tazlău, Mănăstirea Văratec, Mănăstirea Sihăstria, Mănăstirea Secu, Parohia „Sfântul M. Mc. Gheorghe” (în parteneriat cu Municipiul Botoșani). O altă preocupare a acestui Sector a fost implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene pentru înființarea a două centre de zi pentru persoane vârstnice în satul Miorcani (județul Botoșani) și în comuna Bălțătești (județul Neamț).

Sectorul Patrimoniu și Construcții Bisericești al Arhiepiscopiei Iașilor a avut rolul de a coordona și supraveghea întreaga activitate din acest domeniu, la finele anului trecut fiind înregistrate, la nivelul eparhiei, un număr total de 669 şantiere de construcție, restaurare, consolidare sau pictare. O activitate importantă pentru bunul mers al lucrurilor în acest domeniu au avut-o Centrul de Cercetare şi Restaurare a Patrimoniului de Artă Creştină „Resurrectio”, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Echipa „Meşterul Manole”, Serviciul tehnic și Serviciul de arhitectură.

În final, se cuvine să reamintim că rândurile de mai sus nu cuprind o prezentare exhaustivă, ci una care evidențiază componentele mai vizibile și cuantificabile din lucrarea împlinită anul trecut în Arhiepiscopia Iaşilor. Pe de altă parte, suntem conștienți că sunt şi multe alte lucruri pe care fie nu am reuşit să le împlinim deloc, fie poate nu le-am împlinit întrutotul după voia lui Dumnezeu.

Proiecte și perspective

În anul 2020, Arhiepiscopia Iașilor își propune o intensificare a vieții parohiale sau de mănăstire, continuând activitățile misionare, educative, filantropice sau culturale, dar și acordând cuvenita importanță lucrărilor economice ce pot asigura un suport material adecvat pentru toate acestea. Dintre prioritățile anului în curs, evidențiem:

            1) Organizarea Simpozionului Dumitru Stăniloae cu tema Ortodoxie și Modernitate și a Colocviului Internațional Studia Theologica Doctoralia, în perioada 11-15 mai 2020;

            2) Implementarea Campaniei Pentru cei mai mici ca noi, care are drept scop sprijinirea secțiilor de maternitate și neonatologie din maternitățile aflate în aria canonică a Arhiepiscopiei Iașilor, mai ales prin donarea de echipamente medicale;

            3) Implementarea Campaniei Dar pentru copii, cu scopul de a îmbunătăți situația materială a familiilor cu mulți copii prin construcția de locuințe și amenajarea lor;

            4) Implementarea de către Spitalul Providența a unei Campanii media de informare și conștientizare a populației privind necesitatea prevenției bolilor grave;

            5) Extinderea, în parteneriat cu Primăria Agapia, a activității Centrului rezidențial pentru vârstnici „Cuv. Nazaria” de lângă Mănăstirea Văratic;

            6) Inițierea unui proiect de evidențiere, prin interviuri și filme documentare, a prezenței creştinilor ortodocşi veniți din alte țări ale lumii şi stabiliți în Iași și în alte județe ale Moldovei.

 

(Sinteză realizată de Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor, pe baza informațiilor furnizate de sectoarele Centrului Eparhial Iași)