Joi, 16 Septembrie 2021

Ținând seama de situația actuală generată de pandemia cu virusul Covid-19, precizăm că există posibilitatea ca evenimentele/activitățile ce se vor desfășura în perioada 10 – 15 octombrie 2021 să se modifice în condițiile în care vor fi impuse noi restricții fapt pentru care Arhiepiscopia Iașilor nu își asumă responsabilitatea.

Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult (Producerea sau valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 de către alte persoane, fizice sau juridice, decât cultele religioase se poate face numai cu autorizarea lor prealabilă, dată în condiţiile stabilite de către fiecare cult în considerarea propriei sale exclusivităţi), prin temeiul nr. 12295/05.10.2016, Permanenţa Consiliului eparhial Iaşi a hotărât ca, în perioada 10 – 15 octombrie 2021, NUMAI următoarele categorii de persoane juridice să primească spații și Autorizaţii de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios, cu prilejul Sărbătorii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva – 2021:

 1. Protopopiatele, mănăstirile, schiturile şi parohiile de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Iaşilor;

NU SE ACORDĂ AUTORIZAŢII în cazul în care solicitanții nu sunt unități de cult și nu îndeplinesc condiția menționată la punctul 1 de mai sus.

 

Documente necesare pentru obținerea spațiului și a Autorizației de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios cu ocazia Sărbătorii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva în anul 2021

 

 1. Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal (de la sediul Centrului eparhial Iași sau se poate descărca de aici)
 2. Codul fiscal al unității de cult;
 3. Cerere tip (de la sediul Centrului eparhial Iași sau se poate descărca de aici);
 4. Carte de identitate solicitant;
 5. Declarație pe propria răspundere (va fi întocmită de reprezentantul legal al unității de cult) –  (de la sediul Centrului eparhial Iași sau se poate descărca de aici);
 6. Împuternicire pentru alte persoane decât reprezentantul legal al unității de cult, pentru reprezentarea unității de cult în relația cu Arhiepiscopia Iașilor în vederea depunerii documentației pentru obținerea spațiului și a Autorizației de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios (de la sediul Centrului eparhial Iași sau se poate descărca de aici);
 7. Cartea de identitate a împuternicitului;
 8. Împuternicire pentru vinderea de obiecte de cult și colportaj religios în numele și pentru unitatea de cult (de la sediul Centrului eparhial Iași sau se poate descărca de aici);
 9. Carte/cărți de identitate ale persoanelor care vor vinde obiecte de cult și colportaj religios (dacă diferă de reprezentantul legal al unității de cult);
 10. Fotografie color tip C.I. pentru persoanele care vor vinde obiecte de cult și colportaj religios la punctul de vânzare;
 11. Legitimație tip pentru persoanele care vor vinde obiecte de cult și colportaj religios (se va elibera la sediul Centrului eparhial Iași);
 12. Contracte de voluntariat sau de prestări servicii pentru persoanele care vor vinde obiecte de cult și colportaj religios.

Depunerea dosarului ce conține documentația pentru obținerea spațiului și a Autorizației de vânzare*, se va face la Centrul eparhial Iași – Sectorul Financiar (Corp C3, Camera nr. 2), începând cu data de 15.09.2021. Data limită de depunere a documentației este 30.09.2021, inclusiv**. Menționăm faptul că, ocuparea spațiilor, care sunt într-un număr limitat, se va face în funcție de data și numărul de înregistrare a dosarului complet la Registratura Centrului eparhial Iași.

Mai multe informații la tel. : 0757 687745 sau e-mail : andreea.zamfirache@mmb.ro.

* o unitate de cult poate obține o singură Autorizație de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios și un singur spațiu;
** dosarele înregistrate după data de 30.09.2021 nu vor fi eligibile pentru a primi Autorizație de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios, decât în cazuri excepționale (neocuparea în totalitate a spațiilor).