Marţi, 20 August 2019

Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult (Producerea sau valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 de către alte persoane, fizice sau juridice, decât cultele religioase se poate face numai cu autorizarea lor prealabilă, dată în condiţiile stabilite de către fiecare cult în considerarea propriei sale exclusivităţi), prin temeiul nr. 12295/05.10.2016, Permanenţa Consiliului eparhial Iaşi a hotărât ca, în perioada 10 – 15 octombrie 2019, NUMAI următoarele categorii de persoane juridice să primească spații și Autorizaţii de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios, cu prilejul Sărbătorii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva – 2019:

 1. Protopopiatele, mănăstirile, schiturile şi parohiile de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Iaşilor;
 2. Unităţile  de  cult  din  ţară şi străinătate din cadrul Bisericii Ortodoxe Române (alte eparhii) care au binecuvântarea ierarhului locului.

 

NU SE ACORDĂ AUTORIZAŢII în următoarele cazuri:

 1. Solicitanții nu sunt unități de cult;
 2. Solicitanții nu îndeplinesc una din condițiile menționate la punctele 1 sau 2, specificate mai sus.

 

Documente necesare pentru obținerea spațiului și a Autorizației de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios cu ocazia Sărbătorii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva în anul 2019:

 1. Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal (de la sediul Centrului eparhial Iași sau se poate descărca de aici)
 2. Codul fiscal al unității de cult;
 3. Binecuvântarea de la Chiriarhul locului (pentru unități de cult din alte eparhii)*;
 4. Cerere tip (de la sediul Centrului eparhial Iași sau se poate descărca de aici);
 5. Carte de identitate solicitant;
 6. Declarație pe propria răspundere (va fi întocmită de reprezentantul legal al unității de cult) – doar pentru parohiile din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor (de la sediul Centrului eparhial Iași sau se poate descărca de aici);
 7. Împuternicire pentru alte persoane decât reprezentantul legal al unității de cult, pentru reprezentarea unității de cult în relația cu Arhiepiscopia Iașilor în vederea depunerii documentației pentru obținerea spațiului și a Autorizației de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios (de la sediul Centrului eparhial Iași sau se poate descărca de aici);
 8. Cartea de identitate a împuternicitului;
 9. Împuternicire pentru vinderea de obiecte de cult și colportaj religios în numele și pentru unitatea de cult (de la sediul Centrului eparhial Iași sau se poate descărca de aici);
 10. Carte/cărți de identitate ale persoanelor care vor vinde obiecte de cult și colportaj religios (dacă diferă de reprezentantul legal al unității de cult);
 11. Fotografie color tip C.I. pentru persoanele care vor vinde obiecte de cult și colportaj religios la punctul de vânzare;
 12. Legitimație tip pentru persoanele care vor vinde obiecte de cult și colportaj religios (se va elibera la sediul Centrului eparhial Iași);
 13. Contracte de voluntariat sau de prestări servicii pentru persoanele care vor vinde obiecte de cult și colportaj religios.

Depunerea dosarului ce conține documentația pentru obținerea spațiului și a Autorizației de vânzare**, se va face la Centrul eparhial Iași – Sectorul Financiar (Corp C3, Camera nr. 2), începând cu data de 02.09.2019. Data limită de depunere a documentației este 30.09.2019, inclusiv***. Menționăm faptul că, ocuparea spațiilor, care sunt într-un număr limitat, se va face în funcție de data și numărul de înregistrare a dosarului complet la Registratura Centrului eparhial Iași.

Mai multe informații la tel. : 0757 687745 sau e-mail : andreea.zamfirache@mmb.ro.

* fără existența binecuvântării de la Chiriarhul locului, dosarele nu sunt eligibile pentru obținerea spațiului și a Autorizației de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios;

** o unitate de cult poate obține o singură Autorizație de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios și un singur spațiu;

*** dosarele înregistrate după data de 30.09.2019 nu vor fi eligibile pentru a primi Autorizație de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios, decât în cazuri excepționale (neocuparea în totalitate a spațiilor).

Solicitanții nu îndeplinesc una din condițiile menționate la punctele 1 sau 2, specificate mai sus.