Vineri, 23 Septembrie 2022

Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult (Producerea sau valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 de către alte persoane, fizice sau juridice, decât cultele religioase se poate face numai cu autorizarea lor prealabilă, dată în condiţiile stabilite de către fiecare cult în considerarea propriei sale exclusivităţi), prin temeiul nr. 12295/05.10.2016, Permanenţa Consiliului eparhial Iaşi a dispus că, în perioada 08 – 16 octombrie 2022, NUMAI următoarele categorii de persoane juridice pot primi autorizaţii în vederea comercializării de obiecte de cult și colportaj religios, cu prilejul Sărbătorii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva – 2022:

 1.  Protopopiatele, mănăstirile, schiturile şi parohiile de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Iaşilor;
 2.  Unităţile  de  cult,  din  ţară şi străinătate, din cadrul Bisericii Ortodoxe Române (alte eparhii) care au binecuvântarea ierarhului locului;

NU SE ACORDĂ AUTORIZAŢII în următoarele cazuri:

 1. Solicitanții nu sunt unități de cult;
 2. Solicitanții nu îndeplinesc una din condițiile menționate la punctele 1 sau 2, specificate mai sus.

 

Documente necesare pentru obținerea spațiului și a Autorizației de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios cu ocazia Sărbătorii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva în anul 2022

 

 1. Codul fiscal al unității de cult;
 2. Binecuvântarea de la Chiriarhul locului (pentru unități de cult din alte eparhii)*;
 3. Cerere tip (de la sediul Centrului eparhial Iași sau se poate descărca de aici);
 4. Carte de identitate solicitant;
 5. Declarație pe propria răspundere (va fi întocmită de reprezentantul legal al unității de cult) – doar pentru parohiile din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor;
 6. Împuternicire pentru alte persoane decât reprezentantul legal al unității de cult, pentru obținerea Autorizației de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios;
 7. Cartea de identitate a împuternicitului;
 8. Carte/cărți de identitate ale persoanelor care vor vinde obiecte de cult și colportaj religios (dacă diferă de reprezentantul legal al unității de cult);
 9. Împuternicire pentru vânzarea de obiecte de cult și colportaj religios în numele și pentru unitatea de cult;
 10. Fotografie color tip C.I. pentru persoanele care vor vinde obiecte de cult și colportaj religios la punctul de vânzare;
 11. Legitimație tip pentru persoanele care vor vinde obiecte de cult și colportaj religios (se va elibera la sediul Centrului eparhial Iași);
 12. Contracte de voluntariat sau de prestări servicii pentru persoanele care vor vinde obiecte de cult și colportaj religios.
 13. Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Depunerea dosarului ce conține documentația pentru obținerea Autorizației de vânzare**, se va face la Centrul eparhial Iași – Sectorul Financiar – Departamentul activitate specifică de cult (Corp C3), începând cu data de 20.09.2022. Data limită de depunere a documentației este 30.09.2022, inclusiv***. Menționăm faptul că, ocuparea spațiilor, care sunt într-un număr limitat, se va face în funcție de data și numărul de înregistrare a dosarului complet la Registratura Centrului eparhial Iași****.

Mai multe informații la tel. : 0757 687745 sau e-mail : andreea.zamfirache@mmb.ro.

 

* fără existența binecuvântării de la Chiriarhul locului, dosarele nu sunt eligibile pentru eliberarea Autorizației de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios;

** Autorizația de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios se eliberează pentru o singură unitate de cult și pentru un singur spațiu;

*** dosarele înregistrate după data de 30.09.2022 nu vor fi eligibile pentru a primi Autorizație de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios, decât în cazuri excepționale (neocuparea în totalitate a spațiilor);

**** în cazul în care numărul cererilor (dosarelor) eligibile pentru obținerea Autorizațiilor depășește numărul de locuri disponibile, selecția se va face ținând seama de ordinea depunerii documentației (în funcție de data și numărul de înregistrare la Registratura Centrului eparhial Iași), prioritate având dosarele unităților de cult din Arhiepiscopia Iașilor.