Luni, 19 Mai 2014

Fundația Solidaritate și Speranță Iași, în parteneriat cu Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare, Asociația Filantropia Oradea și Episcopia Severinului și Strehaiei, a început implementarea proiectului “SPUNE STOP INACTIVITĂȚII!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „ Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, contract de finanţare POSDRU/125/5.1/S/131155.

Obiectivul general al proiectului este îmbunatățirea capacității de ocupare a șomerilor de lungă durată și a persoanelor inactive.

Proiectul va avea un caracter integrator asupra grupului țintă și propune consilierea, informarea profesională și medierea pentru un număr de 968 persoane, din care 288 șomeri de lungă durată și 680 persoane inactive din regiunile Nord Est, Sud Vest și Nord Vest, precum și formarea profesională pentru un număr de 882 persoane, din mediul urban și rural.

Durata de implementare a proiectului este de 18 de luni.

Mai multe informaţii despre programul de finanţare pot fi obţinute de pe site-ul AMPOSDRU (http://www.fseromania.ro/index.php) sau la Persoana de contact: Ana Nicoleta Nistor, Asistentul Manager, Fundația Solidaritate și Speranță Iași, Tel.0770512843.