Sectorul de asistenţă socială şi medicală „Diaconia”

Email: diaconia@mmb.ro
Site: http://diaconia.mmb.ro

 

“Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.” (Matei 5,16)

 

STRATEGIE

Implicarea Bisericii în asistenţa socială este deodată o vocaţie spirituală şi o necesitate practică. Opera socială a Bisericii izvorăşte din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii şi din Sfânta Liturghie a Bisericii, în care este celebrată iubirea milostivă şi jertfelnică a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor.

Activitatea social - filantropică  a Bisericii lui Hristos se regăseşte, în primul rând, în procesul de transmitere şi învăţare a preceptelor Evanghelice ale iubirii şi slujirii aproapelui şi în al doilea rând, practic, prin serviciile social-filantropice și medicale oferite oamenilor în suferință, prin activitatea  fiecărui preot în parohia sa şi prin serviciile specializate acreditate oferite de entităţile social-filantropice, ONG-urile bisericeşti și unitățile medicale din  Arhiepiscopia Iaşilor.

Sectorul pentru asistenţă social - filantropică din cadrul Arhiepiscopiei Iaşiolor a fost înfiinţat în anul 1997 pentru organizarea instituţională, în cadrul activităţii bisericii, a subunităţilor, proiectelor şi programelor din acest domeniu din întreaga eparhie. Din anul 2010 în coordonarea sectorului a intrat şi activitatea medicală.

MISIUNE

În plan social, Arhiepiscopia Iaşilor sprijină persoane afectate de sărăcie şi suferinţă prin activităţi, proiecte şi programe filantropice, de asistenţă socială şi medicală, derulate în acord cu tradiţia şi învăţătura Bisericii.

VIZIUNE

Nimeni singur! Nici o persoană fără educaţie! Toţi împreună pe calea mântuirii, prin asumarea poruncii iubirii! Împreună în Biserică, alături de Dumnezeu!

VALORI

  • Inspirată de imperativul creştin al iubirii de aproapele, Biserica intenţionează să materializeze idealurile creştine ale filantropiei şi comuniunii în iubire.
  • Activităţile noastre de asistenţă socială şi medicală sunt bazate pe două principii fundamentale derivate din învăţătura Bisericii, care sunt focalizate pe demnitatea persoanei umane:
  • Educaţia pentru urmarea ideii creştine anume că viaţa este un dar de la Dumnezeu care trebuie apărat şi cultivat în comuniunea iubirii.
  • Promovarea fraternităţii şi solidarităţii creştine prin promovarea legăturii dintre viaţa spirituală şi caritate

FURNIZORI DE SERVICII FILANTROPICE:

  1. Parohiile și mănăstirile din a Arhiepiscopia Iașilor – activitate filantropică neacreditată;
  2. 44 de unităţi social –filantropice acreditate ca furnizori (pe lângă Centrul eparhial, protopopiate, parohii, mănăstiri şi ONG-uri bisericeşti), cu 54 servicii sociale în curs de licenţiere din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice;
  3. 8 unităţi medicale acreditate sau în curs de acreditare de către Ministerului Sănătății.

Pr. Narcis Constantin AXINTE

Consilier

Lăcrămioara Pădureț

Inspector social
Telefon: 0724 252 978