Luni, 4 Martie 2019

Condiții de eligibilitate:
Candidatul este:
- ABSOLVENT AL FACULTĂŢII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ (nivel de licență) și având studii postuniversitare.
- excelent cunoscător al LIMBII ROMÂNE;
- foarte bun cunoscător al unei limbi de circulație internațională;
- disponibil să lucreze în echipă, respectând termene precise.

Constituie avantaje:
- studiile doctorale în domeniul Teologie;
- experimentat în domeniul publicistic (putând dovedi acest lucru în CV prin articole și studii publicate, participări la conferințe naționale și internaționale);
- familiarizarea cu noțiuni ce țin de design grafic, tehnoredactare, formate tipografice, prelucrare imagini;
- implicarea în activităţi de voluntariat.

ACTE NECESARE înscrierii la concurs:
- CV
- SCRISOARE DE INTENŢIE
Acestea se vor depune la secretariatul CCM Doxologia - ȋn incinta Mănăstirii Golia din Iaşi -, sau, în formă electronică, pe adresa de e-mail editura@doxologia.ro, ȋn perioada 4 - 11 martie 2019)