Vineri, 23 Februarie 2018

În data de 21 februarie 2018, în ziarul 7Est a apărut articolul „Document BOMBA! Mitropolitul a trântit o licitaţie de 200.000 de euro”, unde sunt prezentate mai multe aspecte legate de proiectul Ansamblului Mitropolitan din Iași. Având în vedere că unele informații nu sunt conforme cu realitatea, dorim să facem următoarele precizări.

În data de 21 februarie 2018, în ziarul 7Est a apărut articolul „Document BOMBA! Mitropolitul a trântit o licitaţie de 200.000 de euro”, unde sunt prezentate mai multe aspecte legate de proiectul Ansamblului Mitropolitan din Iași. Având în vedere că unele informații nu sunt conforme cu realitatea, dorim să facem următoarele precizări:

În articol se menționează faptul că Mitropolia Moldovei și Bucovinei „a încredințat direct un contract către Iasicon SA”, subliniindu-se ilegalitatea acestui demers. În realitate, contractul încheiat cu Asocierea dintre Iasicon SA și Construcții Unu SA a fost atribuit prin achiziție publică derulată în perioada septembrie 2012 - iulie 2013.

Așa-zisul contract la care se face referire în articol este de fapt un act adițional care a fost încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în anul 2014 (OUG nr. 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prin art. 122, lit i).

În articol se precizează că s-a „inventat o situație neprevăzută, adică în timpul lucrărilor de reabilitare de la Ansamblul Mitropolitan (Catedrala Mitropolitană și clădirile anexe), au descoperit că situația reală este mult mai gravă decât s-a estimat inițial și că sunt necesare lucrări suplimentare și implicit fonduri mai mari.” Situația neprevăzută nu a fost inventată. Pe parcursul execuției lucrărilor din cadrul monumentului istoric Ansamblul Mitropolitan, a apărut necesitatea executării unor lucrări suplimentare cu caracter imprevizibil, lucrări care nu au putut fi tratate în proiectul tehnic inițial, deși au fost realizate toate studiile și metodele legale de investigare conform actelor normative.

Dată fiind amplasarea unora dintre imobilele restaurate pe fundațiile unor clădiri mai vechi și necesitatea respectării normativelor privind rezistența în construcții, specialiștii proiectanți, sub supravegherea diriginților de șantier au constatat, după efectuarea decopertărilor și a săpăturilor la fundațiile acestor clădiri, necesitatea unor lucrări suplimentare de consolidare. Anterior semnării actului adițional, aceste constatări au fost aprobate de către Ministerul de Finanțe prin Unitatea de Control și Verificare a Achizițiilor Publice.

Atribuirea acestor lucrări imprevizibile către contractantul inițial s-a realizat cu respectarea strictă a OUG 34/2006, art. 122, litera i, iar Mitropolia Moldovei și Bucovinei consideră că a acționat conform legislației în vigoare la momentul derulării procedurii, deoarece a îndeplinit aceste condiții, procedura fiind verificată atât de Ministerul de Finanțe, cât și de OI POR Nord Est și AM POR (Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional).

Se mai arată în text că „semnalul a fost tras de la Bruxelles, Comisia Europeana sistând plățile în urma unei misiuni de audit.” Comisia Europeană a efectuat misiuni de audit în anul 2014 și în anul 2015, în urma cărora a intervenit suspendarea plăților pentru POR la nivel național până pe data de 16.03.2016, anterior verificării documentației aferente proiectului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

De asemenea, autorul articolului spune că „în prezent, Mitropolia trebuie să returneze 927.234 lei”. Valoarea corecției aplicate pentru lucrările neprevăzute din cadrul proiectului „Valorificarea turistică a Ansamblului Mitropolitan din Iași”, finalizat pe 31 mai 2016, a fost achitată din luna august 2016. Prin urmare, în prezent, Mitropolia Moldovei și Bucovinei nu trebuie să returneze Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nici o sumă. Astfel, Mitropolia Moldovei și Bucovinei consideră că a respectat în totalitate legislația în vigoare la momentul lansării procedurii de achiziție publică prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, conform OUG 34/2006, art. 122, litera i și nu este de acord cu impunerea unei corecții financiare pe aceste motive, de aceea a și contestat Decizia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la Curtea de Apel București.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iașilor