Sâmbătă, 16 Februarie 2019

În data de 16 februarie 2019, ȋn Sala „Iustin Moisescuˮ a Centrului Eparhial Iaşi, s-au desfăşurat lucrările ședinţei anuale de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor.

În data de 16 februarie 2019, ȋn Sala „Iustin Moisescuˮ a Centrului Eparhial Iaşi, s-au desfăşurat lucrările ședinţei anuale de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor. După slujba Sfintei Liturghii, cu binecuvântarea și sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, s-a întrunit acest organism deliberativ care a examinat şi a aprobat rapoartele de activitate ale tuturor sectoarelor Centrului Eparhial. Alături de membrii Adunării Eparhiale, la şedinţă au mai participat reprezentanţi ai mănăstirilor, ai protopopiatelor, ai şcolilor teologice din eparhie şi ai unor fundații sau asociații care își desfășoară activitatea cu binecuvȃntarea Chiriarhului, pe teritoriul canonic al Arhiepiscopiei Iaşilor. Vă prezentăm, mai jos, o sinteză a activității Arhiepiscopiei Iașilor în 2018.

(Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor)

***

Unitatea - darul lui Dumnezeu în lucrarea Bisericii

– o sinteză a activității Arhiepiscopiei Iașilor în anul 2018 –

Gândul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, testamentul Său lăsat ucenicilor și ținta noastră totodată îl constituie dobândirea deplinei comuniuni a oamenilor cu Dumnezeu și întreolaltă, după modelul Persoanelor Preasfintei Treimi: „Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una suntem: Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru unime, şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine” (Ioan 17, 21-23). Toată lucrarea Bisericii, a slujitorilor și a credincioșilor, la nivelul unor instituții, a comunităților parohiale sau a celor mănăstirești, se cuprinde în această dinamică, a unei mai intense participări la Iubirea Treimii. Mai ales în slujbele dumnezeiești ale Bisericii, clerul și poporul, cultivând conștiința euharistică, stăruiesc în a dobândi Duhul unimii, fiecare însă după chemarea și înzestrarea primite de la Dumnezeu: „După darul pe care l-a primit fiecare, slujiţi unii altora, ca nişte buni iconomi ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu” (I Petru 4, 10).

În Arhiepiscopia Iașilor, în anul mântuirii 2018, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan și Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Calinic Botoșăneanul au săvârșit Sfânta Liturghie, Sfinte Taine sau ierurgii în lăcașuri de cult din toate cele 13 protopopiate, slujind în 92 de parohii, respectiv în 87 de mănăstiri şi schituri din eparhie, săvârșind slujba de sfințire, de resfințire și de punere a pietrei de temelie la 46 de biserici. Pentru că e nevoie de „lucrători la secerișul Domnului” (cf. Matei 9, 38), anul trecut, au fost hirotoniţi întru diacon, apoi întru preot 21 de candidaţi. De asemenea, cei doi ierarhi au vizitat școlile teologice, au acordat audiențe, s-au ȋntȃlnit cu autoritățile locale şi au fost prezenți la diferite evenimente, au participat la şedinţele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale Sinodului Mitropolitan, ale Permanenţei Consiliului Eparhial şi ale Consiliului Eparhial.

Pastorație și rugăciune

Ȋn cele 102 aşezăminte monahale (dintre care 64 sunt mănăstiri) se nevoiesc 1.742 vieţuitori. Anul trecut, în obştile monahale din Eparhia Iașilor au fost săvârșite 23 de tunderi în monahism şi 25 de rasoforii. În 2018 s-au înființat trei schituri noi: Schiturile „Sf. M. Mc. Mina” și ”Sf. Arh. Mihail și Gavril” din Cotnari, ambele în subordinea Mănăstirii Sângeap Basaraba (județul Iași), respectiv Schitul „Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț” din Crăiniceni, aflat în subordinea Mănăstirii Vorona din județul Botoșani.

Arhiepiscopia Iaşilor cuprindea, la finalul anului 2018, un număr de 1.219 parohii și 16 filii, grupate în 13 protopopiate, ȋn care slujesc 1.182 de preoți. Alți 43 de preoți și-au dedicat slujirea unor persoane din comunitățile celor cu deficiențe de auz și vorbire, respectiv din instituții precum spitalele, unitățile militare, penitenciarele sau școlile speciale. Preocuparea pentru buna chivernisire a „viei Domnului” şi, mai ales, intensificarea comuniunii în Biserică au fost posibile și prin activitatea celor 3.623 de ostenitori angajați în unităţile de cult și subunitățile Centrului Eparhial, persoane care şi-au ȋmplinit slujirea cu sprijinul nemijlocit al credincioşilor din parohii, în număr de peste 1.100.000, al slujitorilor din mănăstiri sau al altor instituții bisericești.

Și în anul 2018, Oficiul canonic-juridic a continuat misiunea de a promova dialogul şi buna ȋnțelegere ȋn cadrul raporturilor juridice ale instituției, veghind asupra actelor juridice ȋncheiate sau reprezentând instituția acolo unde legislația prevede și permite acest lucru. În cadrul eparhiei, la finele anului trecut, existau un număr de 35 de asociații sau fundații și alte structuri asociative bisericești sau laice care sunt înființate sau funcționează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Iașilor

Educație și formare

Ȋn anul universitar 2017-2018, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, la toate cele patru specializări (pastorală, didactică, asistență socială, respectiv artă sacră), au fost înscrişi la cursuri un număr total de 928 studenţi, dintre care 48 la Doctorat. Au obţinut titlul de licenţiat 115 candidaţi, 74 de studenţi au absolvit masteratul și au fost acordate șase titluri de doctor. Din numărul total de studenţi, masteranzi și doctoranzi, 24 au fost din afara granițelor țării. În același an universitar în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași a funcționat şi s-a dezvoltat instituția tutoriatului, care numără acum nouă profesori tutori: câte doi profesori pentru anii I, II, III și IV Pastorală și un profesor pentru căminul Bunavestire al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Facultatea a avut, în anul universitar 2017-2018, invitați pentru a conferenția profesori ai altor facultăți de teologie din diferite țări europene, după cum și profesori de la Iași au susținut cursuri la alte facultăți de profil din Europa sau au conferențiat în Basarabia.

În judeţele din Arhiepiscopia Iaşilor, disciplina Religie a fost predată, în anul școlar 2017-2018, de 660 de cadre didactice, iar filialele Asociației Părinți pentru Ora de Religie (APOR) au numărat 20.300 de membri. În cele șase seminarii teologice, au fost școlarizați 862 de elevi. La Școala „Varlaam Mitropolitul”, cursurile au fost frecventate de 276 de elevi, iar la Grădiniță au fost înscriși 115 copii.

Colegiul „Sfântul Nicolae” a oferit 87 de locuri de cazare studenţilor Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae”, la care s-a adăugat comunitatea de fete, care numără 19 studente. În cadrul comisiilor în care acești tineri își desfășoară activitatea, s-au pus în practică peste 33.000 de ore de voluntariat și peste 150 de proiecte.

Ȋn mod special pentru studenți, dar și pentru toți cei pasionați de lectură creștină, pe parcursul anului 2018 au intrat în fondurile Bibliotecii mitropolitane „Dumitru Stăniloae” 1.165 de volume, astfel încât fondul total existent la sfârșitul anului trecut se ridica la 133.493 de volume.

În afara activităților curente, Sectorul învățământ a organizat sau a susținut, anul trecut, ateliere de formare, simpozioane sau manifestări de promovare a muzicii bisericești, ca de pildă: a doua ediție a Festivalului Internațional de muzică Bizantină de la Iași, Festivalul-concurs Coral Internațional pentru Tineret „Gavriil Musicescu”, ediția a VII-a, sau Masterclass-ul de cânt bizantin, ediția a XI-a.

Cultură și comunicare

În 2018, Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Iaşilor a desfășurat activități mai ales prin intermediul Centrului Cultural Misionar Doxologia.

Editura și Tipografia Doxologia au publicat un număr de 96 cărți reprezentând noutăți editoriale. Pe parcursul anului 2018, Editura Doxologia a participat la zece târguri de carte, a organizat nouă evenimente de prezentare de carte şi a inițiat sau continuat relaţii de colaborare cu edituri de notorietate din străinătate. Tipografia Albina a imprimat, pe rotativa din dotare, ediția de Moldova a „Ziarului Lumina”, într-un tiraj de 797.755 exemplare, distribuite pe aria canonică a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, dar și alte publicații. Prin efortul acestei imprimerii a fost editat, într-un tiraj de 110.000 de exemplare, și un Ghid de 12 pagini, oferit gratuit pelerinilor veniți în Iași cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Departamentul Doxologia Media, responsabil de întreaga activitate mediatică a Centrului Eparhial Iași, a continuat dezvoltarea portalului doxologia.ro. Prin Serviciul de programare informatică, Doxologia Media a realizat și întreținut site-uri sau aplicații pentru alte unități ale Centrului Eparhial.

Radio Doxologia a avut emisie pe internet și a oferit ascultătorilor, în direct, pe lângă slujbele de la Catedrala Mitropolitană din Iași, și transmisiuni ale unor evenimente cultural-bisericești. Doxologia Media a realizat o serie de emisiuni și rubrici radio sau TV, difuzate sau postate pe portalul doxologia.ro, dar și de parteneri precum: Radio Trinitas, Trinitas TV, TVR și TVR Iași.

Principalele activități ale Sectorului Comunicare și Relații Publice, din cadrul Cancelariei Eparhiale, au constat în: relaționarea cu reprezentați din presa locală, regională și națională; aprobarea și oferirea acreditărilor de presă pentru Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași; realizarea, în colaborare cu Centrul Cultural Misionar Doxologia, a emisiunilor: Pridvoarele Credinței, transmisă atât la TVR Iași, cât și la nivel național, pe TVR 3 (o dată la cinci săptămâni); Lumina Ortodoxiei, transmisă săptămânal de Iaşi TV Life; Întreabă preotul, transmisă săptămânal de Infinit TV; organizarea și implicarea în organizarea și buna desfășurare a unor evenimente din cadrul eparhiei; organizarea primei întâlniri între reprezentanții tuturor ONG-urilor care funcționează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Iașilor.

Filantropie și sănătate

Opera socială și medicală a fost coordonată de Sectorul pentru asistență socială și medicală și a fost împlinită prin activitatea unităților furnizoare de servicii social-filantropice, educative și medicale, precum și prin filantropia parohiilor și mănăstirilor din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor, a birourilor de asistență socială, a cantinelor sociale, a centrelor pentru copii și bătrâni etc.

Misiunea social-medicală s-a desfășurat, de-a lungul anului 2018, mai ales pe trei mari direcții:

1) Activitatea filantropică a parohiilor, mănăstirilor, schiturilor și a preoților misionari din unități bugetare poate fi cuantificată în servicii de tip cantină socială, centru de zi, în beneficii financiare și materiale, în hrană pentru pelerinii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva și altele. Au fost asistați peste 266.000 de beneficiari, utilizându-se un buget de aproximativ 6.4 milioane lei.

2) Birourile de asistență socială, cantinele sociale, Fundația „Solidaritate și Speranță” și alte ONG-uri, centrele pentru copii, bătrâni și persoane defavorizate de pe lângă Centrul Eparhial, protopopiate, parohii sau mănăstiri, au oferit servicii sociale primare și specializate pentru 11.300 de beneficiari utilizându-se un buget total de 12.8 milioane lei. Fondurile „Păstorul cel Bun” și „Sfântul Vasile cel Mare” au fost, în anul 2018, o sursă de sprijin pentru preotul din parohiile defavorizate, pentru familia preotului în dificultate și pentru activitățile misionare în parohii și protopopiate. În anul precedent, contribuția Centrului Eparhial pentru aceste fonduri a fost de 944.740 lei, iar o parte dintre parohii și protopopiate, ale căror posibilități materiale au permis acest lucru, au contribuit cu suma de 266.762 lei.

3) În anul 2018, Spitalul Providenţa, care are o capacitate de 102 paturi, cu un bloc operator cu două săli și nouă specialități, a asigurat asistenţă medicală prin activitatea a 140 de angajați, iar Policlinica Providența a beneficiat de competența a 55 de cadre medicale și a oferit servicii de sănătate în 24 de specialități medicale. Fundația Medicală Providența a oferit servicii socio-medicale clinice și paraclinice în regim gratuit, precum și servicii medicale cu plată, promovând medicina „de bună credință”, cultivând solidaritatea în fața suferinței. Servicii medicale gratuite au fost oferite de: Spitalul, Policlinica și Fundația Medicală Providenţa din Iași, precum şi prin unităţi medicale din teritoriu (cabinetele de medicină generală de pe lângă filiala Miclăuşeni a Fundaţiei Medicale „Providenţa”, mănăstirile Agapia și Văratic și Fundația „Iustin Pârvu” din județul Neamţ). Pe lângă activitatea medicală, în contract cu CAS Iași și în regim de coplată de la pacienți, activitatea caritativă a utilizat un buget de 565.586 lei, pentru 2.771 de beneficiari.

Centrul rezidențial pentru vârstnici „Cuv. Nazaria” de la Văratic a fost deschis, în parteneriat cu Primăria Agapia, la data de 1 noiembrie 2018, pentru 21 de beneficiari.

Dacă ar fi să cumulăm sprijinul acordat în 2018 unor persoane, comunități sau instituții de către Arhiepiscopia Iașilor, obținem un buget total de aproximativ 20 milioane lei.

Acestor acțiuni filantropice li s-au mai adăugat și alte acțiuni similare, derulate prin alte instituții sau chiar direct prin intermediul credincioșilor. Spre exemplu, prin contribuția ocoalelor silvice bisericeşti din Neamţ, Iaşi și Bacău, au beneficiat în mod gratuit de material lemnos un număr de 271 beneficiari. Volumul total de masă lemnoasă oferit în cursul anului 2018 a fost de 9.260,30 m.c., cu o valoare totală a contribuției de 2.764.810,43 lei.

Misiune și edificare

Anul trecut, campaniile de informare din școli și din licee a tinerilor despre riscurile avortului au ajuns la inima a aproximativ 500 de elevi, iar prin programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii – Sntul Stelian, au fost ajutate 147 de familii cu peste șapte copii. De asemeni, în 2018, prin Centrul pentru femeile însărcinate aflate în dificultate – Praesidio sau prin râvna unor persoane misionare au fost salvați de la avort peste 200 de copii și peste 2.500 de femei au fost consiliate prin linia telefonică cu apelare gratuită 0800 800 116. Prin Asociația „Glasul Vieții” s-a cumpărat o casă cu destinația de internat, a fost achiziționat un apartament și au fost construite cinci case pentru familii nevoiașe.

Acest tip de activitate este coordonată de către Sectorul de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală, care cuprinde mai multe departamente. Prin intermediul acestui sector, au fost organizate, anul trecut, conferințele preoțești semestriale sub genericul: „Chipuri de ierarhi și preoți care au avut un rol important în desăvârșirea unirii naționale și bisericești și reflectarea lucrării lor astăzi”.

Departamentul Tabere a organizat, în total, 11 serii de tabere de vară, care au găzduit 2.221 de copii și tineri și o tabără de schi cu participarea a 60 de copii. Casa de tineret Vestitorii Bucuriei din Bălțăteşti a organizat tabere tematice și de tratament de care au beneficiat 500 de persoane.  

Departamentul de misiune externă a consolidat și dezvoltat colaborarea între Arhiepiscopia Iașilor și Mitropolia Basarabiei. Au fost organizate conferințe, pelerinaje și mai multe întâlniri între preoții din Arhiepiscopia Iașilor și cei din Mitropolia Basarabiei. Ȋn 2018, două persoane din Arhiepiscopia Iașilor au lucrat la Centrul de Misiune Kidamali - Iringa din Mitropolia de Irinopolis (Tanzania, Africa), iar salariile a doi preoți locali au fost susținute tot prin intermediul acestui departament.

Departamentul de Misiune pentru Tineret a organizat Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși din Moldova, la care au participat 1.600 de tineri, între care 300 din Basarabia și 30 din Bucovina de Nord. Acest departament a mai organizat, în colaborare cu ASCOR și ATOR Iași, peste 330 de proiecte, însumând peste 60.000 de ore de voluntariat.

Finanțare și infrastructură

Prin intermediul Sectorului economic-financiar sau al Sectorului agricol și silvic, precum și al altor entități de profil economic, Arhiepiscopia Iașilor a susținut, din punct de vedere material, o serie de activități misionare, educative, filantropice sau culturale ale unor subunități sau ale unor fundații ce funcționează cu binecuvântarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Activitatea silvică s-a desfăşurat prin Ocoalele Silvice Bisericeşti Iaşi, Neamţ şi Bacău din cadrul Asociaţiei Silvice Bisericeşti Iaşi. Întregul profit obținut din activitatea economică a ocoalelor silvice sau rezultând din cea agricolă a fost direcționat către susţinerea operei pastoral-misionare, social-filantropice şi medical-caritative a Bisericii, conform Statutului Asociaţiei Silvice Bisericeşti Iaşi şi prevederilor din Codul Fiscal. O importantă sursă de susținere a acestor tipuri de activități menționate a constituit-o și valorificarea lumânărilor produse de Fabrica de lumânări „Sfântul Minaˮ a Centrului Eparhial.

Și Librăriile mitropolitane „Sfânta Cuvioasă Parascheva” au oferit, din veniturile lor, o consistentă susținere a activităților specifice Bisericii. Acestea, împreună cu Depozitul de carte și obiecte de cult ,,Sfântul Luca, au făcut eforturi pentru ca o icoană, o sfântă cruce, o carte de rugăciuni sau alte obiecte specifice cultului ortodox să ajungă acolo unde era nevoie de ele, adică în biserici și în casele credincioșilor.

În anul care s-a încheiat, Centrul de Pelerinaj „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a organizat, în țară și în străinătate, un număr de 139 de pelerinaje, însumând 4.804 de pelerini. Pelerinii care au fost, la rândul lor, oaspeți ai Arhiepiscopiei Iașilor au beneficiat de găzduirea mănăstirilor și a schiturilor, dar și a unor centre special organizate în acest sens, cum ar fi Centrul Cultural-PastoralSfântul Daniil Sihastrul” de la Durău sau Centrul Social-CulturalSfântul Ilie” de la Miclăuşeni. Alături de aceste direcții de acțiune, în anul precedent au existat și alte activități decât cele strict bisericești, dar perfect compatibile cu specificul instituției, către care s-a deschis Eparhia Iașilor.

Sectorul control financiar și audit intern a desfășurat activități specifice, în conformitate cu legislația în vigoare, dar și activități de îndrumare și consiliere pentru entități din structura Centrului Eparhial. Prin intermediul Sectorului fonduri externe, s-a acordat consultanță și sprijin în elaborarea și depunerea de proiecte care să atragă fonduri europene, solicitările de finanțare venind de la unele parohii şi mănăstiri din Arhiepiscopia Iașilor. Acest Sector a desfășurat, spre exemplu, operațiuni de coordonare, asistență și consiliere în etapa de implementare a proiectelor unităților de cult care au semnat contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: Mănăstirea Bârnova, Mănăstirea „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Frumoasa (în parteneriat cu Municipiul Iași), Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Bărboi, Parohia Vovidenia Iași, Mănăstirea Tazlău, Mănăstirea Văratec, Mănăstirea Sihăstria, Mănăstirea Secu, Parohia ”Sf. Gheorghe” (în parteneriat cu Municipiul Botoșani).

Sectorul patrimoniu și construcții bisericești al Arhiepiscopiei Iașilor a avut rolul de a coordona și supraveghea întreaga activitate din acest domeniu, la finele anului trecut fiind înregistrate un număr total de 637 şantiere de construcție, restaurare, consolidare sau pictare. O activitate extrem de importantă pentru bunul mers al lucrurilor în acest domeniu au avut-o Echipa „Meşterul Manole”, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Centrul de Cercetare şi Restaurare a Patrimoniului de Artă Creştină „Resurrectio”, Serviciul tehnic și Serviciul de arhitectură.

Proiecte și perspective

Pe viitor se dorește, în mod firesc, o intensificare a vieții parohiale sau de mănăstire, a activităților educative, misionare, filantropice sau culturale, dar și a lucrărilor care pot asigura un suport material adecvat pentru toate acestea. Dintre prioritățile anului în curs, evidențiem:
1) Organizarea, în perioada 15-17 mai 2019, a Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae” cu tema Creștinismul în postcomunism (1989-2019). Tranziție, Terapie, Tendințe;
2) Deschiderea unui Centru educațional la Piatra Neamț;
3) Extinderea Policlinicii Providența;
4) Înființarea a două centre de zi pentru persoane vârstnice la Miorcani (județul Botoșani) și la Bălțătești (județul Neamț);
5) Lansarea proiectului Casă pentru familia cu mulți copii;
6) Inițierea colecției Bioetică şi biopolitică la Editura Doxologia;
7) Inițierea și dezvoltarea Programului de Mentorat pentru elevii Seminariilor Teologice din Arhiepiscopia Iașilor.

 

(Sinteză realizată de Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor, pe baza informațiilor furnizate de sectoarele Centrului Eparhial Iași)