Duminică, 13 Septembrie 2020
Tudorel Rusu

Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, s-a aflat astăzi la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din localitatea Bucecea, județul Botoșani, Protopopiatul Dorohoi, unde a oficiat slujba de sfințire a bisericii și a unui centru social impresionant, cu paraclis, aghiazmatar, lumânărar și alte anexe.  Data aleasă pentru sfințire - 13 septembrie - are o încărcătură deosebită pentru comunitatea parohială din Bucecea, fiind ziua de naștere a celui care a inițiat în urmă cu treizeci de ani construcția locașului de cult, iar în 2018 a trecut la cele veșnice: părintele Vasile Cojocariu, fost profesor la Seminarul Teologic din Dorohoi.

Slujba de sfințire a fost succedată de slujba Sfintei Liturghii arhierești, săvârșită de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de un sobor de preoți și diaconi, pe o scenă special amenajată în curtea locașului de cult.

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Teofan a explicat ce înseamnă a fi „om al Crucii”: „Cum este un om al Crucii, al Bisericii, al lui Hristos? În primul rând, omul Crucii este omul credinței în Hristos Dumnezeu-Omul. Hristos - Cale, Adevăr și Viață, Lumină, sensul existenței și Pâinea cea de o ființă și Apa cea vie. După cum mărturisea un întemnițat binecuvântat în vremurile de prigoană, Hristos este totul: simplu, dar greu, greu, dar absolut necesar. În al doilea rând, omul Crucii, omul lui Hristos, omul Bisericii, este omul care se luptă pentru a fi înveșmântat cu realitatea smereniei, a decenței, a conștiinței că lumea nu începe cu el și nu se termină cu el. Omul Crucii este omul care se luptă să nu cadă în cea mai grea și gravă capcană, anume conștiința propriei superiorități. De aceea, un părinte al Bisericii se ruga continuu lui Dumnezeu, zicându-I: «Doamne, golește-mă de mine însumi, de ambițiile, de orgoliile, de mândriile din mine; Doamne, golește-mă de mine însumi și umple-mă de Tine, adică de smerenia Ta, de credința în tine, de dragostea pentru Tine și pentru lume»”. În al treilea rând, omul Crucii, omul lui Hristos, omul Bisericii, este omul care face loc în viața sa tainei jertfei, a dăruirii, a dragostei, a rugăciunii. Veți zice: Este greu așadar; dacă om al Bisericii, al lui Dumnezeu, omul Crucii se arată prin aceste minunate, tainice, adânci și cuprinzătoare lucruri, noi, oamenii păcatelor, oamenii viețuitori în lume, ne putem numi și noi oameni ai Crucii, oameni ai lui Dumnezeu, oameni ai Bisericii? Desigur, distanța între ceea ce suntem și ceea ce ar trebui să fim este mare. Important în viața creștinului este să nu uite ținta, locul unde ar trebui să fie și, în același timp, să privească cu atenție și să vadă că printre noi mai sunt încă foarte mulți oameni așezați la umbra Crucii ai lui Hristos-Dumnezeu, oameni adevărați ai Bisericii”.

La final, după alocuțiunile de mulțumire, părintele paroh Ioan Emanuil Cojocariu a fost hirotesit de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei întru iconom stavrofor, ca urmare a implicării sale în realizarea lucrărilor de construcţie şi de înfrumuseţare a complexului parohial. De asemenea, au fost evidenţiate persoanele care s-au implicat în construirea complexului parohial. Presbitera Elena Cojocariu, văduva fostului paroh Vasile Cojocariu, precum și primarul Andron Țimpău, au primit distincția „Crucea Moldavă”. Costel Ungureanu, Dumitru Ungureanu și Doina Grosu au primit distincția „Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei”, iar mai multe persoane, printre care și preoteasa Adriana Florina Cojocariu, au primit distincții și diplome de vrednicie.

Totul a pornit de la o bisericuță și un turn clopotniță construite în 1888, din lemn, fără fundație, într-o stare avansată de degradare

Conform Basilica.ro, istoricul Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” din Bucecea începe în 1936. Până la acel moment, pe locul actual era cimitirul satului, cu o capelă care ținea de prima parohie din localitate, cu hramul „Sfântul Nicolae”. Preotul Vasile Cojocariu a venit la Bucecea în 1985. A găsit bisericuța și turnul clopotniță construite în 1888 din lemn, fără fundație, într-o stare avansată de degradare. După o luptă de aproximativ trei ani cu autoritățile comuniste, a reușit să obțină o autorizație de „reconstrucție” a bisericii. Comuniștii însă i-au aprobat construcția doar pe același amplasament, la aceleași dimensiuni și din aceleași materiale, lucru care nu a fost respectat.

Astăzi se înalță la Bucecea o biserică impunătoare, dar și un centru social cu paraclis, aghiazmatar, lumânărar și alte anexe. Biserica a fost pictată în perioada 2009-2018. 85% din lucrările de pictură au fost executate de Centrul de Conservare și Restaurare a Patrimoniului de Artă Creștină RESURRECTIO - Mitropolia Moldovei si Bucovinei, iar 15% din lucrări de pictorul bisericesc Dumitru Pascari. Bucecea Lucrările de pictură au fost realizate cu sprijinul financiar al credincioșilor, a Secretariatului de Stat pentru Culte și al Consiliului Local – Primăria Orașului Bucecea.  Pardoseala lăcașului de cult este din granit. Sub aceasta se află sistemul de încălzire instalat la începutul acestui an.

În paralel cu construcția bisericii, începând cu anul 1991, a fost ridicat Centrul Social cu Paraclis „Sfântul Vasile cel Mare”. Centrul cuprinde, pe lângă paraclis, o sală pentru activități cu tinerii, birou parohial, bucătărie, dar și o sală mortuară. În cadrul parohiei funcționează o filială a Asociației Tineretului Ortodox Român (ATOR) care întreprind diverse activități culturale, educative și filantropice. Tinerii au fost implicați și în pregătirile pentru sfințirea bisericii, dar și în promovarea evenimentului pe rețelele de socializare.