Duminică, 9 Decembrie 2018

Prezentarea de cateheze demonstrative a devenit o practică în toate protopopiatele Arhiepiscopiei Iașilor. Astfel,  pentru al cincilea an consecutiv, în Protopopiatul Iași 3 s-au desfășurat în lunile octombrie și noiembrie cateheze demonstrative în cercurile pastorale.

Tematica prezentată în acest an a evidențiat unitatea de credință și de neam, pe făuritorii Marii Uniri, dar și alte aspecte legate de relația omului cu Dumnezeu, cu semenii și cu sine însuși.

Au susținut cateheze demonstrative următorii: pr. Puiu Gabriel - Parohia Mănăstirea, pr. Juncu Ovidiu - Parohia Gârbești, pr. Loghin Cristian - Parohia Lunca Cetățuii 3, pr. Patriche Emilian - Parohia Slobozia Voinești, pr. Ardelean Eugen - Parohia Domnița, pr. Costan Vasile - Parohia Bogonos, pr. Ghiba Teodor - Parohia Cosițeni, pr. Andrei Petru - Parohia Obrijeni, pr. Georgescu Florin - Parohia Slobozia Grajduri, pr. Tabarcea Neculai - Parohia Mânjești, pr. Sârbu Bogdan - Parohia Căuești, pr. Bucătaru Vasile - Parohia Grajduri, pr. Sofragiu Ioan - Parohia Borosești, pr. Figher Alexandru - Parohia Frenciugi, pr. Nistor Mihalache - Parohia Pahomia și pr. Alexa Adrian - Parohia Deleni.

La aceste cateheze au participat pe lângă preoții protopopiatului și un număr de peste 250 de credincioși care și-au exprimat în chestionarele completate la final dorința de a lua parte la cât mai multe cateheze de acest fel. Trebuie menționat și faptul că aproape toate catehezele au fost foarte bine alcătuite și documentate și au fost însoțite de imagini și prezentări power-point, iar participanții au fost astfel motivați șă se implice activ în aceste prezentări.

Preoții care au alcătuit aceste cateheze au participat la training-uri catehetice și au folosit Programa Catehetică 2018 a Arhiepiscopiei Iașilor - un ghid catehetic ce oferă pe lângă bibliografia necesară fiecărei teme și numeroase sugestii pentru alcătuirea unei cateheze la cel mai înalt nivel.

Și în acest an, pentru susținerea activităților catehetice în parohii, cele mai bune cateheze demonstrative vor fi premiate cu materiale catehetice. Aceste cateheze demonstrative au menirea de a fi modele pentru toți preoții care doresc să împlinească întru totul porunca Mântuitorului: „Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile...”. (Mt. 28, 19). (Pr. George Bamboi - responsabil cateheză Protopopiatul Iaşi 3)