Luni, 11 Iunie 2018

Duminică, 10 iunie 2018, a avut loc la Mănăstirea Varatic o conferință duhovnicească la care au participat preoții duhovnici ai mănăstirii, monahiile și surorile. Întâlnirea, ce a fost prezidată de stavrofora Iosefina Giosanu, stareța mănăstirii, a avut tema „Împlinirea a zece ani de la canonizarea și trecerea în rândul sfinților a Sfântului Cuvios Iosif de la Varatic (iunie 2008 - iunie 2018)”.

În cadrul conferinței, momentul aniversar a fost evocat printr-un referat susținut de monahia Elefteria Balcoși, intitulat „Mărturii ale iubitorilor de trăire duhovnicească, despre Sfântul Cuvios Iosif de la Varatic”, care a pus în valoare viața aleasă a sfântului și faptele sale minunate duhovnicești lucrate în timpul viețuirii sale și după adormirea sa. „Anul acesta se împlinesc zece ani de la canonizarea Sfântului ctitor al mănăstirii noastre, Cuviosul Iosif de la Varatic. Ne reamintim, cu bucurie, momentul descoperirii sfintelor sale moaște când, la data de 12 august 2013, în pronaosul Bisericii «Adormirea Maicii Domnului», cu binecuvântarea IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și în prezența IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a părinților exarhi - arhim. Nichifor Horia și Luca Diaconu - a maicii stareța - stavrofora Iosefina Giosanu - și a părinților ieromonahi Lucian Demian și Stelian Boaru - precum și a unui grup de experți în arheologie și a altor binefăcători ai mănăstirii, dar și a maicilor din mănăstirea noastră, s-a dezgropat sicriașul cu osemintele Sfântului Cuvios Iosif. Alături de acestea s-au mai găsit: o cărămidă cu inscripția «La 1785 au căutat locul (Mănăstirii) cu Olimbiada Schimonahia Stareța Sfintei Mănăstiri Varatic» și «1828 Iosif  Ieroschimonahu, ctitorul Sfintei Mănăstiri Varatic, decembrie, 28, au reposat». De asemenea, s-au mai aflat aici un stâlp și un căprior înflorat din lemn, câteva cărămizi, aflate sub pardoseala, care au fost depozitate într-un loc special, pentru a putea fi refolosite și puse în valoare. Sfântul Cuvios Iosif s-a făcut cunoscut în preajma hramului mare al Mănăstirii noastre «Adormirea Maicii Domnului», spre a aduce bucurie obștii mănăstirii, binecuvântare, mângâiere sufletească și întărire în credință, dar și spre a ne fi alături, în viața de zi cu zi, de a ne reaminti de viața pustnicească, de nevoință, rugăciunea inimii și dorul după Hristos. Astfel, a viețuit și a plecat dintre cei muritori, îngerul în trup, omul cel cu adevărat ceresc și iubitorul de Hristos Dumnezeu, sălaș al vieții celei veșnice și mijlocitor al Dumnezeiescului Dar, încheindu-și cu bine alergarea și neavând împiedicare în calea sa, spre cele de sus, pururea împreună viețuitor cu îngerii. Dăm Slavă Dumnezeului Ceresc, care ne-a dat pe aleșii Săi, printre care și pe Sfântul Cuvios Iosif, care nu numai cu viața cea văzută a strălucit și luându-ne de mână ne-a dus pe noi la Împărăție, dar și nevoințele sale, mărturisirea credinței, faptele minunate, vorbele de duh, rostite ori scrise, și pilda întregii sale vieți, luminează și vor lumina în veac calea spre mântuire a celor ce vor să urmeze Domnului, și vor citi viețile lor”, s-a arătat în referatul prezentat.

Tot în cadrul evenimentului au mai fost evocate si alte  mărturii  trăite de părinții duhovnici și maicile din mănăstirirea nemțeană în timpul descoperirii sfintelor moaște din Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, dar și mărturii ale pelerinilor și credincioșilor care  au avut bucuria de a-i simți rugăciunile și ajutorul Sfântului Iosif.

În încheiere, maica stareță Iosefina Giosanu a îndemnat soborul mănăstirii să urmeze pilda de viețuire monahală și duhovnicească a Sfântului Iosif și, prin strădanie, fiecare monahie să încerce să dobândească rugăciune neîncetată, smerenie, supunere, ascultare și dragoste față de aproapele.