Luni, 6 Noiembrie 2017

La casa „Ierusalim-Hozeva” din incinta Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ s-a desfășurat, în perioada 30 octombrie - 1 noiembrie cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, lucrările Consfătuirii misionarilor protopopești din Arhiepiscopia Iaşilor. Organizată pentru prima dată, întâlnirea a reunit misionarii protopopești din Protopopiatele Iași I, Iași II, Iași III, Târgu Neamț - Ceahlău, Pașcani, Roznov - Piatra Neamț, precum și preoți implicați activ în lucrarea pastoral - misionară din protopopiatele Hârlău și Botoșani. Lucrările s-au desfășurate sub coordonarea părintelui arhimandrit Nicodim Petre, Consilier Eparhial al Sectorului de Misiune, Statistică şi Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Între obiectivele întâlnirii un timp special l-a constituit analiza și stabilirea valorilor, misiunii și viziunii activității misionarilor protopopești în cadrul Departamentului de Misiune.

Misiunea Bisericii în lume a avut încă de la început o fundamentare scripturistică, lucru care oferă și în zilele noastre o sursă inepuizabilă de paradigme și izvoare pentru viața creștinului actual, profund provocat de secularizare, ateism și indiferentism. Astfel, în acest context paradoxal, în care timpul fizic este fragmentat de o multitudine de activități și evenimente cu satisfacții reflectate doar în spațiul imanent, care trebuie să fie mărturia credinței dreptmăritoare într-o lume pluri-religioasă aflată într-o permanentă schimbare și mișcare? Care trebuie să fie mărturia de viață creștină într-o societate secularizată, indiferentă și hedonistă? Cum facem auzită chemarea lui Dumnezeu, care este tainică, delicată și plină de iubire și respect față de libertatea noastră? Iată întrebări la care creștinul cu vocație misionară (fie că este laic sau preot) trebuie să găsească răspuns actualizându-le prin discurs teologic viu, ancorat în cuvântul veșnic viu al Sfintei Scripturi și în experiența dovedită de lucrarea Duhului Sfânt prin învățătura și exemplul de viață al Sfinților Părinți.

 Citind Viețile Sfinților sau învățăturile oamenilor duhovnicești și îmbunătățiți din Pateric, vom observa că ei nu dau o definiție credinței și nici nu încearcă o conceptualizare științifică a acesteia, ci ea este definită de consecințele și efectele lucrării ei în viața lor cotidiană. Mesajul acestor mărturii de viață creștină autentică este unul simplu și viu care izvorăște din împreună- răstignirea și împreună- învierea acestora cu Hristos.

În urma dezbaterilor s-au cristalizat ca propunere, viziunea departamentului de misionari protopopești care constă în „intensificarea vieții duhovnicești a credincioșilor prin susținerea unui mediu de frățietate, unde preoții din parohii și misionarii protopopești își împărtășesc trăiri autentice, sprijin și resurse pastorale”. Drumul de urmat spre împlinirea viziunii, adică misiunea propusă, s-a exprimat astfel: „Prin intensificarea dialogului frățesc, diseminarea de modele și resurse pastorale, dezvoltarea relațiilor vii și angajament, să se sporească viața duhovnicească a parohiilor în contextul fenomenului eterodox”.

(Misionar Protopopesc Zvorăște Mihai)