Luni, 14 Mai 2018

După absolvirea studiilor de licență în Teologie Ortodoxă Asistență Socială, absolvenții pot profesa în domeniul protecției sociale.

„Aș putea să definesc Facultatea de Teologie și mai exact Secția de Teologie Ortodoxă Asistență Socială ca o frumusețe pe care o percepi cu sufletul atunci când o faci din pasiune. În viața socială omul este o ființă în plin progres sau mai exact este rezultanta acțiunilor lui, iar din perspectivă teologică și spirituală, adaug faptul, că omul este rezultatul acțiunii sinergice dintre el, oamenii din jurul lui și Dumnezeu. Mă poți întreba: de ce să aleg Specializarea Teologie Ortodoxă Asistență Socială?! Pe mine, personal, această Specializare m-a ajutat să-mi șlefuiesc aptitudinile, să-mi îmbogățesc cunoștințele și să le aprofundez, să mă dezvolt personal și spiritual, să relaționez. Teoria acumulată la cursuri, secondată de activitatea practică, m-a condus spre un real progres. Tot ceea ce am învățat am transpus în practică prin intermediul multiplelor activități și proiecte educaționale, culturale, de cercetare și social-filantropice în care am fost implicată ca și studentă a Specializării TOAS. Aș mai putea spune că practica realizată în mod conștient se desăvârșește datorită motivației. Altfel spus, practica în asistența socială susține teoria și ajută la însușirea cunoștințelor doar dacă ești motivat de credința că ești aici pentru a produce o schimbare în tine, în celălalt, în comunitatea în care trăiești, în societate. Acest profil pe mine mă împlinește și desăvârșește ca persoană. Mă vei putea întreba: la ce bun un asistent social?! Îți răspund: la toate! Așadar: Asistența Socială învaț-o azi! Desăvăreșește-o mâine! Și nu uita: aplic-o toată viața! (Mihaela Neagu, Specializarea Teologie Ortodoxă Asistență Socială, Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași).

Specializarea Teologie Ortodoxă Asistență Socială (TOAS) de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” funcționează în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conform Protocolului cu nr. 9870/30.06.1991 dintre Ministerul Învăţământului, Patriarhia Română şi Secretariatul de Stat pentru Culte, cooptând și cadre didactice universitare ale Facultăților de Filozofie și Științe Social-Politice și ale Facultății de Psihologie. Misiunea Facultății de Teologie și a Specializării Teologie Ortodoxă Asistență Socială, așa cum a menționat Comisia de evaluare a Specializării, desemnată de către ARACIS, „are un caracter specific în planul calificărilor universitare din România, în special în zona de N-E a țării, fiind singura din această regiune, care pregătește personal calificat” pentru instituțiile de asistență socială ale Bisericii, ale Statului, dar și pentru ONG-uri care oferă servicii sociale. De asemenea, Comisia de evaluare a specificat și faptul că „misiunea didactică şi de cercetare a Facultății de Teologie Ortodoxă și implicit a Specializării evaluate este formulată în concordanţă cu valorile ştiinţifice, culturale şi religioase, astfel încât să se individualizeze în sistemul de învăţământ superior românesc prin calitate şi să se afirme ca o instituţie autonomă, care transmite cunoştinţe teologice, dar și cunoștințe de specialitate din domeniul asistenței sociale, sociologiei și psihologiei, în concordanţă cu valorile libertăţii umane şi religioase şi ale integrităţii etice.

Programul de formare al Specializării Teologie Ortodoxă Asistență Socială vine în întâmpinarea și soluționarea problemelor sociale, realizând o cercetare aprofundată asupra unor teme teologice, psiho-sociale și de asistență socială cu aplicabilitate la realitatea vieţii din sociatatea contemporană, cu perspective de perfecționare naţională şi europeană, toate având în vedere pregătirea unor absolvenţi cu bogate cunoaștințe de specialitate, cu abilități și deprinderi practice, cu experiență în domeniul social, capabili să răspundă situațiilor și problemelor concrete din viața socială. Studenții secției sunt implicați în numeroase proiecte practice și teoretice, prin programul de studiu, prin activitățile de practică de specialitate și activițățile de tip voluntariat, fapt care le conferă o formare în spiritul realității sociale și spirituale prezente, dar și viitoare.

Sintetic spus, Programul de studii la Specializarea Teologie Ortodoxă Asistență Socială (TOAS) oferă o viziune generală asupra problemelor de asistență socială (inclusiv politici de asistență socială), furnizează studenților cunoștințe, competențe și abilități necesare domeniului social (pregătire teoretică și practică), oferă personal specializat  instituțiilor de asistență socială laice și religioase, inițiază și  implementează programe de asistență socială pentru grupurile vulnerabile în cadrul practicii de specialitate în instituții. Pe parcursul celor trei ani de studii de licență, studenții au posibilitatea să urmeze, gratuit, modulul psihopedagogic (nivel I) din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D).

Planul de învățământ prevede studierea următoarelor discipline teologice și de specialitate reprezentative: Vechiul Testament, Noul Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe Române și a Bisericii Universale, Teologie Dogmatică și Simbolică, Spiritualitate ortodoxă, Morală creștină, Introducere în sociologie și psihologie, Teorie și metodă în asistența socială, Etică și deontologie în asistența socială, asistența socială aplicată și practică compactă de specialitate, Consiliere în asistența socială, Politici sociale, Managementul serviciilor și instituțiilor de asistență socială, Psihologie socială aplicată, Metodologia cercetării sociale, Asistența socială a persoanelor deviante, Evaluarea programelor de asistență socială, Elaborarea proiectelor în asistența socială, Asistența socială a persoanelor vârstnice, Asistența socială în sistemul de probațiune, Medicină socială și asistența socială a persoanelor cu boli cronice și HIV/SIDA, Elemente de psihopatologie și asistența socială a bolnavului psihic; Limbi străine etc.

Oportunități de profesare după absolvirea studiilor la Specializarea Teologie Ortodoxă Asistență Socială:

După absolvirea studiilor de licență în Teologie Ortodoxă Asistență Socială, absolvenții pot profesa în domeniul protecției sociale (centre de plasament, centre pentru persoane vârstnice, direcții generale de protecția copilului, direcții de asistență socială, centre de zi, centre rezidențiale, centre pentru persoanele victime ale traficului de ființe umane, violenței în familie, servicii destinate persoanelor fără adăpost, servicii la domiciliu pentru toate categoriile de persoane vulnerabile, centre pentru consiliere familială, etc.); în unități din domeniul sanitar (direcții de sănătate publică, spitale, clinici); în domeniul forței de muncă (oficii de ocupare a forței de muncă și șomaj, agenții județene pentru plăți și inspecție socială); domeniul justiției (penitenciare, centre de reeducare pentru minori, servicii de probațiune, centre de prevenire, evaluare și consiliere antidrog); domeniul educației (grădinițe, școli generale, licee, inspectoratul școlar); domeniul grupurilor sau persoanelor cu nevoi speciale (grădinițe speciale, școli generale speciale, școli profesionale speciale, centre pentru educație incluzivă, unități protejate, comisii de evaluare a persoanelor cu handicap, centre de îngrijire și asistență, centre de recuperare și reabilitare, centre de zi pentru persoane cu dizabilități, centre respiro, locuințe protejate); domeniul administrației publice locale (primării, consilii locale, consilii județene, etc.), în domeniul social-filantropic și în instituțiile Bisericii Ortodoxe.

Absolvenții specializării Teologie Ortodoxă Asistență Socială au posibilitatea să lucreze în una sau mai multe dintre următoarele specializări recunoscute de către Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) conform Ministerului Muncii și Justiției Sociale (2018): asistent social (263501); cercetător în asistenţă socială (263510); asistent de cercetare în asistenţa socială (263511); inspector social (263512); consilier instituții publice (111204); specialist în resurse umane (242314); consilier în domeniul adicţiilor (263502); asistent social cu competenţă în sănătatea mintală (263505); specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi (263506); specialist în angajare asistată (263507); consilier orientare privind cariera (242306); asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509); agent orientare profesională a şomerilor/ agent informare privind cariera (235903); instructor-educator pentru activități de resocializare (263508); consilier forţă de muncă şi şomaj (235903); consilier de probațiune (261921); consilier școlar (235903); ofițer control doping (263503); art-terapeut (263504); consilier dezvoltare personală (242324); consilier vocațional (242315); psihoterapeut de familie și cuplu sau cu altă formare, după finalizarea stagiilor de formare.

Informații utile despre desfășurarea concursului de admitere și oportunitățile oferite pe parcursul studiilor de licență:

Desfășurarea concursului de admiterea la Facultatea de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Asistență Socială, va avea loc în perioada 16-25 iulie 2018, după cum urmează: 16-21 iulie: înscrierea candidaților; 23-25 iulie: selecția candidaților și afișarea rezultatelor. Viitorii studenți ai Specializării Teologie Ortodoxă Asistență Socială au posibilitatea de a fi cazați în căminele studențești; au posibilitatea de a obține burse sociale/merit/studiu/parțiale și burse la cantine studențești, au oportunitatea de a participa la activități de voluntariat sau activități social-filantropice realizate de Secția TOAS, dar și la activitățile realizate în parteneriat cu asociații, fundații, școli, penitenciare, primării sau alte instituții cu specific social-asistențial și psiho-educativ; au oportunitatea de a participa la activități studențești de cercetare și documentare, posibilități de dezvoltare spirituală și personală. Pentru alte informații sau pentru a vă familiariza cu activitățile Specializării Teologie Ortodoxă Asistență Socială vă invităm să vizitați pagina de Facebook: Teologie Ortodoxă-Asistență Socială Iași sau site-ul Facultății: www.teologie.uaic.ro .  (Polixenia Nistor)