Miercuri, 24 Octombrie 2018

În perioada 23 - 25 octombrie 2018, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi organizează Conferinţa Naţională „Teologia ortodoxă românească la Centenar”, eveniment realizat în colaborare cu Primăria Municipiului Iaşi şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.

Manifestarea ştiinţifică este parte a Simpozionului Naţional „Unirea de la 1918 - Împlinirea aşteptărilor unui neam încercat şi a rugăciunilor Bisericii lui” (noiembrie 2017 - decembrie 2018) din cadrul Programului Centenar al Primăriei Iaşi.

Deschiderea conferinţei naţionale a avut loc ieri în Sala „Sinaxar” a Muzeului Mitropolitan. În cuvântul de bun venit, pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, a făcut referire la psalmii lui David: „Citind psalmii lui David, am observat că o parte dintre aceştia evidenţiază lucrările pe care Dumnezeu le-a săvârşit în decursul istoriei asupra poporului israelitean. Şi mă gândeam că acest lucru are un important rol pedagogic, anume acela de a nu uita, după cum a fost şi cuvântul Evangheliei de duminică, cât bine le-a făcut, respectiv ne-a făcut, Dumnezeu. Şi aşa, pomenind pe înaintaşi, aducând în atenţie evenimentele care au avut loc, cred că acestea contribuie la o mai bună înţelegere a istoriei”.

După mesajele prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, prorector pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe, şi ale prof. dr. Daniel Şandru, coordonatorul Programului Centenar al Primăriei Municipiului Iaşi, Corul bărbătesc „Mitropolit Iosif Naniescu” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi a interpretat o serie de acorduri muzicale în cinstea Marii Uniri.

După o scurtă pauză, Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, a susţinut comunicarea „Unitatea ca dar al lui Hristos şi păcatul ca agent al dezbinării”, urmată de alte comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice prezente.

Reunind sub emblema Centenarului profesori universitari, cercetători şi doctoranzi, conferinţa reliefează rolul Bisericii în împlinirea idealului naţional, creionând portrete şi evenimente marcante ale luptei pentru afirmarea şi păstrarea identităţii de neam şi credinţă. Programul conferinţei reuneşte profesori din facultăţile de teologie, istorie şi litere din Iaşi, Bucureşti, Cluj Napoca, Alba Iulia, Târgovişte, Constanţa şi Caransebeş.(Lect. univ. dr. Emilian Iustinian Roman, Tudorel Rusu)