Vineri, 19 Ianuarie 2024
Flavius Popa

Sala „Baptisteriu” din cadrul Muzeului Mitropolitan din Iași găzduiește în această perioadă Expoziția de arte vizuale „Însemne identitare”, eveniment care a avut loc în cadrul proiectului cultural „Nemargini de gândire”: Eminescu – interferențe culturale, revelații textuale și vizuale. Vernisajul a avut loc astăzi, 19 ianuarie, de la ora 13.00, iar publicul prezent a admirat diferite lucrări realizate de artiști recunoscuți în plan internațional. Aflat la prima ediție, proiectul își propune să aducă noi semnificații textuale și să faciliteze înțelegerea cât mai amplă a biografiei și mesajului operei eminesciene.

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, care a avut loc pe 15 ianuarie, Arhiepiscopia Iașilor, prin Centrul Cultural Misionar „Doxologia” și Muzeul Mitropolitan, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iași, cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași și Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români Iași, inițiază anul acesta prima ediție a proiectului „Nemargini de gândire”: Eminescu – interferențe culturale, revelații textuale și vizuale, dedicat celebrării personalității lui Mihai Eminescu şi aducerii biografiei și creației sale mai aproape de publicul tânăr.

Potrivit organizatorilor, acest concept, gândit a se desfășura și anii viitori, propune o expoziție de lucrări ale unor artiști plastici, membri ai UAPR, inspirate de universul poetic eminescian, și o serie de emisiuni ce abordează teme din creația și gândirea marelui poet.

În acest sens, vineri a avut loc vernisajul expoziției de arte vizuale „Însemne identitare”, care a avut ca scop aprofundarea prin artă plastică a conceptului de „identitate”, apartenența la spiritul și cultura română. 

Galeria cuprinde picturi realizate de artiștii Felix Aftene, Vladlen Babcinețchi, Bogdan Bârleanu, Zamfira Birzu, Ilie Bostan, Dan Covătaru, Gabriela Drinceanu, Cristian Diaconescu, Valentina Druțu, Bogdan Maximovici, Ana Maria Negară, Sorin Purcaru, Adrian Stoleriu, Mircea Ștefănescu, Liviu Suhar, Constantin Tofan și Cristian Ungureanu.

Lect. univ. dr. Maria Bilașevschi, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România Iași și curatorul expoziției, a menționat în cadrul evenimentului, că „Mircea Eliade argumenta că omul conştientizează existenţa sacrului fiindcă acesta se manifestă sau se înfăţişează ca un ceva cu totul diferit de profan, putând lua forma unui lucru oarecare, piatră ori copac, obiect estetic sau magico-simbolic, cu propria sa amprentă. Pentru consumatorul de artă avizat, dar mai ales pentru vizitatorul curios, lucrările selectate pentru a celebra Ziua Culturii Naționale oferă un punct de plecare pentru a plonja cu încredere în ceea ce particularizează înțelegerea noțiunii de identitate prin arta vizuală. Ca reper tematic, ideea de conștiință națională și culturală nu are cum să nu fie asociată astăzi poetului Mihai Eminescu. Ca factor evolutiv și de referință, lirica eminesciană servește adesea drept pretext și context, generând interpretări iconografice sau transfiguri plastice metaforice”.

În continuare, pr. prof. dr. Bogdan Anistoroaiei de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași, a subliniat importanța personalității lui Eminescu pentru artiști, vorbind și despre condiția artistului, despre identitate și despre dimensiunea spirituală care îmbracă actul artistic de asemenea factură, subliniind legătura dintre sursa de inspirație și inspirația creatorului de artă. 

De asemenea, prof. univ. dr. Cristian Ungureanu, prorector al Universității de Arte „George Enescu” din Iași, a vorbit despre importanța culturii naționale, despre cadrul ecleziastic căruia i se circumscrie expoziția, subliniind rădăcinile bizantine ale românilor, în special în materie de pictură bisericească, comparând arta bizantină cu cea occidentală, scoțând totodată în evidență rolul prodigios pe care Mihai Eminescu l-a jucat pentru cultura românească. S-a adresat totodată numeroșilor tineri prezenți la eveniment, încurajându-i să facă artă, indiferent de forma ei, concluzionând că omul, indiferent de preocupările sale, este într-o anumită măsură și artist. 

Din partea Arhiepiscopiei Iașilor a vorbit Eduard Rusu, manager cultural, prezentând publicului ideea proiectului cu cele două componente ale sale.

La eveniment au fost prezenți numeroși studenți, tineri și elevi de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași, de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare”, de la Universitatea de Artă „George Enescu”, precum și de la la alte licee și universități din Iași. Lor li s-au alăturat cadre didactice, reprezentanți ai autorităților publice locale și persoane afine cu domeniul artelor vizuale.

Colecția de artă va fi prezentă la Muzeul Mitropolitan până la finalul lunii, pe 31 ianuarie. Pe tot parcursul anului vor fi realizate și publicate, pe conturile social media ale portalului doxologia.ro, emisiunea Eminescu – nenţeles rămâne gândul? gazda fiind lect. univ. dr. Ilie Moisuc de la Catedra de Literatură română „G. Ibrăileanu”, Facultatea de Litere - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.