Vineri, 19 Iunie 2020

O inițiativă a Inspectoratului Școlar Județean Iași, proiectul „Dăruiesc și dobândesc!” a adus bucurie pentru 10 copii merituoși, dar cu posibilități financiare reduse din diferite școli ale județului Iași.

Având în vedere noul context socio-educațional generat de pandemie, continuarea procesului de învățare începând din martie și până la sfârșitul anului școlar, a presupus mutarea activităților în spațiul online, ceea ce a implicat necesitatea ca fiecare elev să dispună de un echipament informatic. Din păcate, în România sunt comunități care trăiesc într-un context social precar, iar copiii care provin din aceste medii au nevoie de dispozitive electronice cu acces la internet pentru a putea învăța.

Având în vedere această situație, sub coordonarea prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaş, inspector şcolar general al ISJ Iaşi, prin intermediul inspectorului de religie, prof. dr. Denisia Elena Mănoiu, și împreună cu profesorii de religie din județul Iași, s-a inițiat un proiect filantropic dedicat acestor elevi. Denumirea proiectului, „Dăruiesc și dobândesc!”, are sorginte spirituală și parafrazează îndemnul marelui scriitor creștin Nicolae Steinhardt: „Dăruind, vei dobândi!”. Școala  trebuie, cu necesitate, să cultive valorile moral-spirituale, precum grija față de ceilalți, iubirea, compasiunea sau întrajutorarea, valori dezvoltate în această campanie de donație prin intermediul profesorilor de religie.

În cadrul proiectului filantropic s-au implicat 130 de profesorii de religie care au donat sume de bani ce au fost investiți pentru achiziționarea a 10 tablete cu abonamente de internet, pentru 10 copii defavorizați. Cadrele didactice implicate au realizat, în același timp, și selecția copiilor, având în vedere nominalizarea celor cu rezultate foarte bune la învățătură, dar cu o situație financiară precară sau cu probleme de sănătate.

Copiii merituoși care au îndeplinit criteriile de selecție acoperă toate ciclurile de învățământ (primar, gimnazial și liceal). Ei sunt elevi în școli ieșene, atât din mediul urban, cât și din mediul rural: Colegiul Economic Administrativ Iași, Școala Profesională Dumești, Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Iași și Școala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni.

„Este o realitate faptul că în acest nou format al școlii de acasă, în timp ce profesorii s-au străduit să transfere instruirea în mediul online, experţii în educaţie din lumea întreagă și-au exprimat îngrijorarea faţă de amplificarea inegalităţii de şanse în educaţie. «Pandemia va provoca cea mai mare perturbare a accesului la educație pe care a cunoscut-o omenirea, cel puţin în ultimul secol», consideră specialiști în educație. Având în vedere aceste realități, proiectul nostru a adus bucurie în viața a 10 elevi și a familiilor acestora, pentru că de acum acești copii vor putea să aibă acces la învățarea online, la platformele educaționale, ca și colegii lor de clasă. Îi felicit pe profesorii de religie care au înțeles că în aceste vremuri trebuie să se implice, să fie prezenți, vizibili și disponibili pentru susținerea elevilor care au nevoie de noi toți”, a precizat prof. dr. Genoveva Farcaș, inspector școlar general al ISJ Iași.

În vederea atingerii scopului proiectului, se va asigura și monitorizarea utilizării tabletelor donate. Un alt aspect demn de menționat îl constituie faptul că, prin intermediul prof. Emanuela Pădurariu, inspector pentru informatică, firmele Quartz Matrix și Ingram Micro s-au alăturat proiectului, donând accesorii electronice adiacente tabletelor. (Comunicat de presă al ISJ Iași).