Marţi, 17 Mai 2022
Andreea Ciobotariu

Astăzi, 17 mai 2022, începând cu ora 12.00, a avut loc lansarea Integralei „N. Steinhardt”, cuprizând 22 de volume apărute în seria de autor editată de „Polirom” şi Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, în parteneriat cu Facultatea de Litere, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Evenimentul cultural a avut loc în Sala Senatului a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și a fost moderat de prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă, de la Facultatea de Filosofie şi Știinţe Social-Politice.

Două sentimente mă cuprind astăzi, cel al onoarei și cel al bucuriei. Onoare pentru că sunt a doua oară aici, în această prestigioasă universitate din Iași, a doua oară tot pentru a-l invoca pe părintele Nicolae Steinhardt. Nicolae de la Rohia și opera lui și sigur că acest lucru se datorează colaborării noastre cu Editura Polirom. Apoi, sentimentul de bucurie pentru că, iată, anul acesta se împlinesc 110 ani de la nașterea lui în această viață, și sunt 15 ani de colaborare dintre Mănăstirea Rohia și grupul de la Mănăstirea Rohia, grup care este format din pr. prof. Ştefan Iloaie, prof. dr. George Ardeleanu și prof. dr. Florian Roatiş. 15 ani de colaborare și 13 ani în care au apărut cărțile, în perioada 2008, primele cinci volume, și anul trecut s-a încheiat ultimul volum din «Corespondențe». Trebuie să spun că prima dată când s-a tipărit cartea «Dăruind vei dobândi», s-a tipărit aici la Iași, în 1992, din inițiativa episcopului Iustinian Chira, a spus arhim. Macarie Motogna, de la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia

Au fost invitați să vorbească: conf. univ. dr. George Ardeleanu, din cadrul Facultății de Litere a  Universității din Bucureşti, pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, conf. univ. dr. Emanuela Ilie, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Silviu Lupescu, Director general la editura Polirom, arhim. Macarie Motogna de la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, pof. univ. dr. Antonio Patraş, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, conf. univ. dr. Florian Roatiş, Facultatea de Litere, Centrul Universitar de Nord, Baia Mare, Emanuela Stoleriu, referent editorial „Polirom” și Adrian Şerban, director editorial „Polirom”.

Astăzi am avut un eveniment cultural deosebit, a fost vorba de lansarea public a Integralei «Nicolae Steinhardt». Integrala cuprinde 22 de volume, editate exemplar de colegii de la Polirom, cu colaborări din țară, a unor specialiști în domeniul teologic sau filologic. Textele lui Nicolae Steinhardt sunt diverse și pleacă de la o experiență spirituală realmente exemplară, este vorba înainte de toate de convertirea lui de la iudaism la creștinism, o experiență spirituală memeorabilă, care printre altele ne învață că în viață, o valoare esențială, este valoare libertății. Citindu-i cărțile am înțeles odată mai mult că libertatea interioară, libertatea dată de credința în Dumnezeu este cea care te pun în situația să faci față oricăror crize și provocări ale lumii contemporane, așadar, pentru a fi oameni educați și puternici, fortificați lăuntric este obligatoriu ca pe lângă credința în Dumnezeu, și avem și educația culturală, ori cărțile lui Nicolae Steinhardt, în mod deosebit, aș spune eu, «Jurnalul fericirii» și «Dăruind vei dobândi» ne ajută să ne fortificăm lăuntric și să facem față propovărilor lumii de astăzi, a declarat prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă, moderatorul întâlnirii.

Seria operelor steinhardtiene se deschide în 2008 cu volumele „Dăruind vei dobândi”, „În genul... tinerilor”, „Principiile clasice și noile tendințe ale dreptului constituțional”, „Jurnalul fericirii” și „Articole burgheze”. Urmează „Primejdia mărturisirii. Convorbirile de la Rohia” (2009), „Între viață și cărți” (2010), „Escale în timp și spațiu„ (2010), „Geo Bogza„ (2011), „Eseu despre o concepție catolică asupra iudaismului” (2011), „Critica la persoana întâi” (2011), „Incertitudini literare” (2012), „Monologul polifonic” (2012), „Prin alții spre sine” (2012).

În 2012, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea monahului Nicolae, Polirom a editat o variantă inedită a Jurnalului fericirii după manuscrisul aflat la Mănăstirea „Sfânta Ana”, Rohia: Jurnalul fericirii. Manuscrisul de la Rohia. Mai apar ”Călătoria unui fiu risipitor” (2013), „Drumul către isihie„ (2014), „Convorbiri cu Zaharia Sângeorzan și Nicolae Băciuț” (2015), „Varia” Volumul I (2019) și ”Varia” Volumul II (2020).

Ultimele două volume din Integrala N. Steinhardt cuprind corespondenţa acestuia, „Corespondență” Volumul I (2021) și „Corespondență” Volumul II (2022).