Joi, 13 Iulie 2017
Ioana Stoian

În perioada 10-14 iulie, la Iași, se desfășoară a X-a ediție a Masterclassului Internațional de Cânt Binzantin, in memoriam Lykourgos Angelopoulos, organizat de Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Asociația Culturală Byzantion și Mitropolia Moldovei și Bucovinei. 

Luni, 10 iulie 2017, a avut loc la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași deschiderea oficială. Evenimentul a debutat cu slujirea Parastasului pentru Arhimandritul Iustin Pârvu și Protopsaltul Lykourgos Angelopoulos, ctitori spirituali ai acestei importante manifestații culturale devenită deja tradiție în Iași. În continuare, au luat cuvântul invitații speciali, printre care și susținătorii cursurilor și conferințelor din cadrul Masterclassului.

După deschiderea oficială, a avut loc și primul curs din acest an, cel susținut de Panagiotis Neochoritis, Arhonte Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos din Constantinopol. Tot luni a avut loc și primul curs opțional de Kanonaki (elemente introductive, tehnici de acordaj și exercițiii de bază), susținut de conf. dr. Maria Alexandru de la Universitatea Aristotelis din Salonic. A urmat Ansamblul psaltic – curs susținut de asist.drd. Adrian Sîrbu, care a prezentat noțiuni de bază referitoare la tehnica vocală și de interpretare a muzicii psaltice. Cursul pentru avansați al domnului Panagiotis Neochoritis a încheiat prima seara a Masterclassului Internațional de Cânt Bizantin.

Marți, 11 iulie 2017, a doua zi de Masterclass, a debutat cursul de Ansamblu feminin care include elemente de tehnică vocală, stil și interpretare, susținut și anul acesta de Mihaela Grăjdeanu, soprană la Opera Națională Română din Iași. De asemenea, a continuat cursul de Interpretare psaltică cu protopsaltul Panagiotis Neochoritis. Monahul Filoteu Bălan de la Mănăstirea Petru Vodă a deschis seria prezentărilor muzicologice cu lucrarea „Introducere în stilul stihiraric”. După amiază a continuat cursul de Kanonaki cu conf. dr. Maria Alexandru și Ansamblu psaltic cu asist. drd. Adrian Sîrbu. Seara s-a încheiat la Biserica Sfântul Sava cu slujba de Priveghere în cinstea Icoanei Maicii Domnului Prodromița. Răspunsurile la strană au fost date de Corul academic Byzantion, de Corul Vlaho-Bizantin din Buzău și de participanți la Masterclass. Slujba a fost transmisă live pe pagina de facebook Doxologia.

În a treia zi a Masterclassului au continuat cursurile de Ansamblu feminin, Interpretare psaltică, Kanonaki, Ansamblu psaltic. Miercuri a avut loc și lansarea manualului online de Paleografie Muzicală: „Paleografia muzicii bizantine din perspective vechi și noi”. Manualul a fost prezentat de către Conf. Univ. Dr. Maria Alexandru și echipa de Paleografie muzicală de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic, alături de studenții Secției de Muzică bizantină ai Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași.

Joi, în a patra zi a Masterclassului, pe lângă continuarea cursurilor, au avut loc și două prezentări: „Ce știm și ce nu știm despre românirea cântărilor”, susținută de Etnomuzicologul Costin Moisil și „Sfântul Apostol Pavel și muzica în primele veacuri creștine”, susținută de Echipa de Paleografie muzicală de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic și studenții Secției de Muzică bizantină de la Universitatea Națională de Arte „G. Enescu” Iași, îndrumător: conf. univ. dr. Maria Alexandru.

Vineri, 14 iulie, se vor încheia sesiunile de cursuri, dar vor avea loc și două prezentări:

- de la ora 9.45, „Aspecte ale vocalității în interpretarea muzicii folclorice românești. Posibile interferențe cu interpretarea muzicii psaltice”, susținută de Conf.univ.dr. Irina Zamfira Danilă;

- de la ora 13.10, „Sfânta Casia, cea mai vestită poetesă și muziciană a Bizanțului”, susținută de Echipa de Paleografie muzicală de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic și studenții Secției de Muzică bizantină de la Universitatea Națională de Arte „G. Enescu” Iași, îndrumător: conf. univ. dr. Maria Alexandru.

Ziua se va încheia la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde, de la ora 19.30, va avea loc Concertul extraordinar de muzică bizantină susținut de Corul participanților la Masterclass și Corul Byzantion. Evenimentul va fi transmis live pe pagina de Facebook Doxologia.