Duminică, 7 Noiembrie 2021

Cu durere în suflete, cadrele didactice şi ostenitorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi sunt alături de Doamna Profesor universitar Nicoleta Melniciuc-Puică, în aceste momente de grea încercare pricinuită de mutarea la cele veşnice a tatălui, Neculai.

Cu durere în suflete, cadrele didactice şi ostenitorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi sunt alături de Doamna Profesor universitar Nicoleta Melniciuc-Puică, în aceste momente de grea încercare pricinuită de mutarea la cele veşnice a tatălui, Neculai.

Cu nădejdea învierii celei de obște, rugăm pe Bunul Dumnezeu, Izvorul vieţii şi Biruitorul morţii, să aşeze sufletul robului Său Neculai în ceata drepţilor, iar îndureratei familii să-i dăruiască mângâiere sufletească!