Marţi, 9 Aprilie 2019

În data de 4 aprilie a.c., în „Aula Magna” a Institutului Pontifical Oriental din Roma a avut loc prezentarea, în ședință publică, a tezei de doctorat „Rinascita esicasta nel ventesimo secolo romeno” („Renașterea isihastă în România secolului XX”) a părintelui arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilier educațional al Arhiepiscopiei Iașilor.

Părintele arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilierul educațional al Arhiepiscopiei Iașilor, și-a susținut public teza de doctorat la Institutul Pontifical Oriental din Roma, sub coordonarea pr. prof. univ. dr. Richard Čemus, titularul disciplinei „Spiritualitatea Orientului Creștin, a Monahismului Răsăritean și a Spiritualității Ruse”. Evenimentul academic a avut loc joia trecută în „Aula Magna” a Institutului Pontifical Oriental din Roma.

Componența comisiei de doctorat a fost următoarea: primul relator - P. Richard Čemus, SJ profesor la disciplina „Spiritualitatea Orientului Creștin, Monahism Răsăritean și Spiritualitate rusă”, profesor delegat - P. Germano Marani, SJ, al doilea relator - P. Peter Dufka, SJ, al treilea memru al comisiei - P. Edward Farrugia, SJ, moderatorul prezentarii - P. David Nazar, SJ, rectorul Institutului Pontifical Oriental.

La susținerea tezei de doctorat „Rinascita esicasta nel ventesimo secolo romeno” („Renașterea isihastă în România secolului XX”) au asistat profesori, monahi, doctoranzi și studenți din țară și străinătate. Astfel, au fost prezenți pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, pr. lect. univ. dr. Paul-Cezar Hârlăoanu, cadru didactic al aceleiași facultăți, pr. paroh Ionuț Radu de la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Milano, angajați ai Sectorului Învățământ din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, doctoranzi și studenți ai Institutului, câțiva monahi din obștea Sihăstriei Putnei, mănăstirea de metanie a părintelui arhimandrit, precum și alți apropiați ai sfinției sale.

„«Renașterea isihastă în România secolului XX» este o incursiune în istoria spirituală a României secolului trecut, urmărită pe trei direcții: isihasmul monastic, dialogul isihasmului cu intelectualii interbelici și isihasmul ca formă de supraviețuire în închisorile comuniste. Teza propusă spre dezbatere este aceea că isihasmul a reprezentat pentru România secolului XX un catalizator al unor energii care i-au oferit acesteia o identitate spirituală specifică și de impact în simfonia civilizației europene. Personalități ca pr. Dumitru Stăniloae, arhim. Cleopa Ilie, pr. Andrei Scrima, Nichifor Crainic sau nenumărații mărturisitori din închisorile comuniste sunt martori celebrați ai acestei identități vechi și nouă deopotrivă și care au făcut ca secolul celor două razboaie mondiale și al totalitarismelor ucigașe de om și de Dumnezeu să fie îmblânzit și abordat cu conștiință creștină și românească autentică”, ne-a declarat părintele consilier Hrisostom Rădășanu.

În finalul prezentării, candidatul a adus o serie de mulțumiri membrilor comisiei de doctorat, precum și profesorului îndrumător și decanului Institutului Pontifical Oriental din Roma. A adus mulțumiri, de asemenea, Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru încrederea pe care i-a încredințat-o de-a lungul anilor de studiu, decanului Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași și celorlalți participanți pentru dragostea și prețuirea arătate prin efortul de a-i fi alături la acest eveniment.

Membrii comisiei s-au declarant încântați de abordarea științifică a lucrării, adresând aprecieri candidatului pentru curajul pe care și l-a asumat de a trata un subiect de noutate pentru spiritualitatea ortodoxă românească, oferind părintelui arhimadrit Hrisostom Rădășanu titlul de „Doctor” în Teologie.

Cine este părintele Hrisostom Rădășanu

Arhimandritul Hrisostom Rădăşanu, pe numele de botez Cristian Petru, s-a născut pe data de 28 iunie 1980, la Timişoara. Între anii 1994-1999 a urmat Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mânăstirea Neamţ; între 1999-2003 a urmat Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi – secţia pastorală; între 2003-2004 a frecventat School of Ecumenical Studies – Ecumenical Institute at Bossey; între 2004-2005 urmează masterul la Facultatea de Teologie din Iaşi, secţia sistematică-biblică, după care a fost doctorand al Institutului Pontifical Oriental de la Roma, cu o teza ce tratează viaţa mănăstirească românească din veacul al XX-lea. Între anii 1999-2006 a lucrat la Radio Trinitas, iar în perioada iulie-octombrie 2004 a fost redactor şef al acestui post de radio.

Din octombrie 2004 vine ca preparator la Catedra de Teologie Morală şi Spiritualitate Ortodoxă din cadrul Facultăţii de Teologie din Iaşi. A scris zeci de studii şi articole în „Analele ştiinţifice” ale Universității „Al. I. Cuza”, în „Ziarul Lumina” şi „Lumina de Duminică”, în „Îndreptătorul credinţei”, în „Ideea Creştină” și „Lumea Ieşeanului”. În anii dedicaţi lucrului în mass-media bisericească, părintele Hrisostom s-a remarcat atât prin conştiinciozitate şi profesionalism, cât şi printr-o generozitate deosebită, manifestată prin împărtăşirea experienţei sale şi altor colegi, mulţi dintre aceştia datorându-i faptul că în prezent lucrează ca şi comunicatori în Biserică.

În vara anului 2006 decide să păşească în viaţa monahală alegând pentru închinoviere Mănăstirea Sihăstria Putnei, unde va primi şi hirotonia întru ierodiacon, iar mai apoi ieromonah. După întronizarea IPS Teofan ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei este chemat la ascultare, fiind numit secretar mitropolitan. În Duminica Rusaliilor din anul 2012, părintele Hrisostom Rădăşanu a fost ridicat la rangul de arhimandrit.

În prezent, părintele Hrisostom este Consilier Sector Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor și președintele Fundaţiei „Varlaam Mitropolitul”. (Ionuț Isopescu)