Luni, 25 Februarie 2019

În zilele de 21 și 22 februarie 2019, la Centrul Social-Cultural „Sfântul Ilie” de la Miclăușeni, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, a avut loc primul curs de pregătire a mentorilor din seminariile și liceele teologice ale Arhiepiscopiei Iașilor. Acest curs face parte din programul de mentorat, dezvoltat cu sprijinul ostenitorilor Centrului de Formare Continuă al Arhiepiscopiei Iașilor, ai Liceului Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț și ai Fundației „Varlaam Mitropolitul” din Iași.

Programul își propune ca obiectiv fundamental identificarea vocației elevului, dar și îmbunătățirea rezultatelor școlare, dezvoltarea personalității elevilor, schimbarea mentalitații elevilor, părinților și educatorilor, creșterea încrederii elevilor în mediul seminarial și formarea și întărirea caracterului creștin ortodox, ca obiective specifice. Astfel formulate, obiectivele mentorilor devin esențiale în înțelegerea ethosului educațional al seminariilor teologice. Centrate pe descoperirea darurilor lui Dumnezeu sădite în sufletele tinerilor, aceste țeluri suprind complexitatea creșterii omului în dimensiunile sale academică, emoțională și duhovnicească.

Prima serie de cursanți, directori și profesori ai seminariilor de la Mănăstirea Neamț, Piatra Neamț, Botoșani și Dorohoi au venit cu gânduri bune, deschidere și dorință de învățare, credincioșie în Dumnezeu, dragoste către aproapele și cu speranța că vor fi factori de influență decisivă în formarea tinerelor generații într-un mod cât mai profund și articulat. La finele cursului, aceștia au împărtășit în plen bucuria că sunt părtași la programul de mentorat, exprimându-și fiecare lucrurile care îi motivează în acest demers.

„A fi mentor, alături de a fi profesor sau duhovnic, este unul din marile privilegii oferite de Domnul Bisericii Sale. Mă bucur ca Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a binecuvântat organizarea instituției mentoratului în seminariile teologice ca formă de însoțire academică și duhovnicească a elevului seminarist. Îmi doresc ca mentoratul să slujească cu onestitate darurile sădite de Domnul în sufletele tinerilor care aleg să se formeze în instituțiile educaționale ale Bisericii”, ne-a mărturisit părintele arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilier educațional al Arhiepiscopiei Iașilor și coordonator al programului.

Părintele Constantin Bogdan, directorul Liceului Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț, unul dintre cei care au pus bazele programului de mentorat în seminarii, ne-a spus: „Grija Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan față de seminariile și liceele teologice din Arhiepiscopia Iașilor se arată și prin dorința de implementare a programului de mentorat în unitățile noastre școlare începând cu anul școlar 2019-2020. În sensul acesta, am avut mai multe întâlniri pe tema mentoratului, cea mai rodnică fiind întâlnirea  de la Miclăușeni, din 21 - 22 februarie, pregătită minuțios de părintele consilier Hrisostom Rădășanu și colaboratorii săi. Toți participanții la această întâlnire am dobândit informații noi pe tema mentoratului și am descoperit exemple de bune practici care să fie implementate în școlile noastre. Cu siguranță, programul de mentorat va veni în sprijinul elevilor noștri și va fi un plus pentru școlile teologice din Arhiepiscopia Iașilor”.

„Din cele prezentate am reținut că acest proiect îşi propune să crească nivelul de conştientizare a vocaţiei elevului seminarist, drumul eficient pe care trebuie să-l urmeze în viață. Mentorii pregătiți pentru implementarea noului concept educațional la nivel de seminarii teologice vor urmări trei directive în atingerea scopului propus: intelectuală, duhovnicească și socială. Prin urmare, mentoratul va fi o activitate educațională complementară ariei curriculare și procesului de învățământ, în general. De aceea, el trebuie construit pe o relație deosebită pe care mentorul o va stabili cu  elevii, legătură fundamentată pe însăși cuvintele Mântuitorului Hristos: «Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic» (Ioan 15, 5). Părerea mea este că acest proiect va îmbunătăți calitatea actului educațional prin cizelarea și stimularea  elevilor seminariști, și de ce nu, poate, cu voia lui Dumnezeu și a celorlalți liceeni, dacă acest program va fi extins, și în cadrul învățământului din mediul laic; cu cât investim mai mult în această direcţie, cu atât vom avea de câştigat nu doar Biserica, școlile teologice, ci chiar întreaga noastră națiune”, ne-a declarat părintele arhimandrit Mihail Daniliuc, egumenul Schitului Vovidenia – Neamț și profesor la Seminarul Teologic Liceal „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț.

În cadrul întâlnirii moderate de părintele consilier Hrisostom Rădășanu, s-au fixat câteva repere teoretice privitoare la mentorat, principii de comunicare între mentor și elev, procedura de mentorat, instrumente de lucru care să înlesnească activitatea mentorilor ș.a. Cursul din 21 - 22 februarie face parte dintr-un training alcătuit din trei sesiuni de formare teoretică desfășurate pe parcursul anului 2019 și un program de pilotare practică, ce se va derula în semestrul curent în școlile teologice și va presupune mentorizarea unui elev după principiile învățate, aprofundate și experimentate. Următoarele cursuri se vor avea loc în a doua jumătate a lunii martie. (Gabriel Leonte, referent în cadrul Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor)