Luni, 16 Ianuarie 2023

Luni, 16 ianuarie 2023, la Centrul de conferințe Agora s-a desfășurat, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, consfătuirea lunară cu preoții din Protoieria Iași I.

În deschidere, preoții prezenți au fost înștiințați că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fixat, în ședința de lucru de joi, 16 decembrie 2022, tematicile anului 2023, care vor fi „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice” și „Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)” în Patriarhia Română. S-a insistat pe faptul că Biserica Ortodoxă face eforturi importante pentru ajutorarea vârstnicilor. Mai mult decât pastorația lor, prin diverse centre sociale și acțiuni sau programe filantropice, Biserica oferă sprijin concret persoanelor de vârsta a treia.

Tema referatului supus dezbaterii a fost „Identitatea embrionului uman din perspectivă teologică și bioetică”, prezentarea fiind realizată de către Petru Cernat, doctor în teologie, asistent universitar asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. A urmat, apoi, o sesiune de întrebări și discuții în care s-au evidențiat anumite aspecte ale temei prezentate.

În a doua parte a ședinței au fost prezentate spre luare la cunoștință și ducere la îndeplinire, câteva probleme ce țin de buna desfășurare a activității la parohii, dintre care amintim: programarea sfințirilor și resfințirilor pentru anul 2023, situația inventarelor la parohii și finalizarea acestora, programarea cercurilor pastoral-misonare și a catehezelor demonstrative la parohii, precum și unele precizări și actualizări ce țin de departamentul de asistență socială din cadrul Protopopiatului Iași I.