Luni, 16 Noiembrie 2020

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în data de 12 noiembrie 2020 s-au desfășurat, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, lucrările Simpozionului „Symposium Magistri. Familia creștină - Provocări și soluții duhovnicești”. Organizatorii acestei manifestări academice au fost studenții din cadrul programului de master „Familia creștină contemporană”.

Ideea organizării unui astfel de Simpozion a venit la propunerea părintelui cercet. III dr. Liviu Petcu, lector asociat al Facultății de Teologie din Iași, care le-a lansat studenților masteranzi exortația la organizarea unui simpozion dedicat familiei creștine, în care să fie dezbătute provocările și problemele cu care se confruntă aceasta astăzi, și, cu precădere, să fie oferite soluții duhovnicești la aceste provocări. Astfel, pe lângă masteranzii Facultății de Teologie din Iași, au participat masteranzi ortodocși de la Facultățile de Teologie din Sibiu și București, masteranzi și doctoranzi de la Universitatea din Balamand - Liban, precum și de la universități din Germania.

Organizarea unui astfel de eveniment a răspuns la chemarea părintească a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a îndemnat clerul și credincioșii să mediteze pe marginea temei familiei creștine, pe tot parcursul acestui an, 2020, care a fost proclamat drept „An omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși”.

La acest simpozion au mai participat pr. prof. Ioan C. Teșu, conf. Iulian Damian, pr. lect. Emilian Roman și conf. Carmen-Gabriela Lăzăreanu. Din cauza restricțiilor actuale, activitatea s-a desfășurat prin intermediul platformei on line Zoom, în intervalul orar 9.00-18.00.

În debutul simpozionului, părintele prof. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie, a adresat un cuvânt de bun venit participanților, a adresat mulțumiri organizatorilor și urări de bine celor ce au susținut referate științifice. A subliniat, de asemenea, rolul deosebit de important al familiei creștine în societatea contemporană.

Titlurile lucrărilor susținute au acoperit domenii din Spiritualitatea Ortodoxă, Teologie Patristică, Sociologie și Sociologie religioasă, Bioetică creștină, Istorie, Artă Sacră, Fenomene neo-religioase, Morală creștină, Drept canonic, Filosofie, Consiliere duhovnicească pre/post-maritală, ș.a.

Reușita acestui demers științific au mărturisit-o la finalul simpozionului atât profesorii și studenții masteranzi care au susținut referatele, cât și cei care le-au audiat, deoarece în urma prezentărilor dar și a discuțiilor deosebit de interesante și ziditoare de suflet de la finalul fiecărei sesiuni de comunicări, s-au oferit soluții pertinente și posibil de transpus în practică pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă familiile creștine astăzi. Lucrările acestui simpozion vor fi publicate într-un volum colectiv de studii, în decursul acestui an, sub coordonarea profesorilor amintiți mai sus.

Ne exprimăm speranța ca această primă ediție să fie doar începutul pentru alte ediții în cadrul cărora se vor dezbate teme de interes spre folosul sufletesc al studenților masteranzi și al credincioșilor Bisericii noastre. (pr. Liviu Petcu, Petronela Boțu)