Sâmbătă, 1 Decembrie 2018
Tudorel Rusu

Arhiepiscopia Iaşilor are, începând ieri, un nou arhimandrit - părintele Arsenie Hanganu, stareţul Mănăstirii Cetăţuia. Hirotesia a avut loc la finalul Sfintei Liturghii săvârşite la mănăstirea ieşeană de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Joi, 29 noiembrie, a avut loc la Mănăstirea Cetăţuia din Iaşi hirotesia întru arhimandrit a părintelui stareţ Arsenie Hanganu de către IPS Părinte Mitropolit Teofan, ca urmare a aprobării, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a ridicării preacuvioşiei sale la această treaptă de slujire în Biserică. Momentul s-a petrecut după oficierea Sfintei Liturghii, fiind prezent şi părintele arhimandrit Nichifor Horia, stareţul Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi şi exarh administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor.

În cadrul Sfintei Liturghii arhiereşti a mai avut loc şi o hirotonie, cea a monahului Dosoftei Jitaru întru ierodiacon.

Preacuviosul părinte protosinghel Arsenie Hanganu s-a născut în anul 1974, în comuna Beceni din judeţul Buzău, primind numele de botez de Adrian Constantin. A urmat cursurile Liceului de Chimie Buzău în perioada 1989-1993. După terminarea studiilor liceale a îmbrăţişat viaţa monahală, intrând ca frate în Mănăstirea Horaiţa din judeţul Neamţ, în data de 25 august 1993. În data de 20 martie 1994, a fost tuns în monahism, primind numele de Arsenie. În luna august a anului 1995, a fost transferat în obştea Mănăstirii Cetăţuia, judeţul Iaşi, unde a îndeplinit ascultările de secretar şi de econom al mănăstirii. În luna octombrie a anului 1997, a fost hirotonit ierodiacon şi apoi ieromonah, pe seama aceleiaşi mănăstiri. În anul 2008 a fost hirotesit protosinghel.

Între anii 1995-2000 a frecventat şi absolvit cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, iar între 2000-2005 pe cele ale Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. În perioada 2006-2008 a urmat cursurile de Master din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, secţia Istorică-Practică. Din anul 2016 este doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, în domeniul Teologie Liturgică. Începând cu luna ianuarie a anului 2006, a fost numit în ascultarea de egumen al Mănăstirii Cetăţuia din Iaşi. Din luna august a anului 2008, îndeplineşte ascultarea de secretar al Sectorului exarhat din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor. Pe data de 25 ianuarie 2016, părintele Arsenie Hanganu a fost hirotesit stareţ al Mănăstirii Cetăţuia de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.