Joi, 12 Iulie 2018
Tudorel Rusu

Marți, 10 iulie 2018, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași s-a bucurat de prezența prof. univ. dr. Efrem Yldiz Sadak, vicerectorul Universității Salamanca din Spania. Invitatul a susținut o conferință în „Sala Profesori” a instituției, având ca tematici începuturile creștinismului și teologia icoanei.

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași a găzduit marțea trecută o conferință susținută de prof. univ. dr. Efrem Yldiz Sadak, vicerectorul Universității Salamanca din Spania. La evenimentul academic desfășurat în „Sala Profesori” au fost prezenți pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, prof. univ. dr. Henri Luchian, prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare în cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași, cadre didactice de la facultățile de Teologie Ortodoxă, Litere și Teologie Romano-Catolică.

Conferința susținută de prof. univ. dr. Efrem Yldiz Sadak a avut două tematici. În prima parte, invitatul a vorbit despre „Creștinismul și începuturile sale”, iar în a doua parte s-a referit la „Teologia icoanei”.

La final, vicerectorul Universității Salamanca din Spania a vizitat expoziția de icoane și cruci a studenților de la specializarea Artă sacră a Facultății de Teologie din Iaşi, după care, împreună cu părintele decan și cu celălalte cadre didactice, a vizitat Muzeul mitropolitan și Catedrala mitropolitană.