Joi, 19 Ianuarie 2017

IPS Părinte Teofan a absolvit în 1984 Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, iar în 1990 Institutul Teologic „Saint Serge” din Paris, obţinând titlul de doctor în Teologie. În iulie 1985 a fost tuns în monahism la Schitul Crasna, Mănăstirea Sinaia, din jud. Prahova. Pe 22 octombrie 2000 a fost întronizat ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei; iar din iunie 2008 este Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

Date biografice:

·   n. 19 octombrie 1959, loc. Corbi, jud. Argeş

Studii:

·    1966-1974: Şcoala generală de opt ani în comuna Corbi, judeţul Argeş;

·   1974-1979: Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova;

·   1980-1984: Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti. A susținut teza de licență Voturile monahale în lumina desăvârșirii creștine.

·   1986-1990: Institutul Teologic „Saint Serge” din Paris, obţinând titlul de doctor în Teologie cu lucrarea La divino-humanité du Christ et la déification de l’homme dans l'oevre du Saint Maxim le Confesseur.

 

Slujiri în Biserică:

 • 1981-1984: cântăreț la biserica Sfântul Andrei – Chitila din București;
 • decembrie 1984: închinoviat la Schitul Crasna – Mănăstirea Sinaia, județul Prahova;
 • 14 iulie 1985: tuns în monahism la Schitul Crasna – Mănăstirea Sinaia, județul Prahova;
 • 8 septembrie 1985: hirotonit ierodiacon de PS Vasile Târgovișteanul, Episcop Vicar Patriarhal;
 • 14 septembrie 1985: hirotonit ieromonah de PS Vasile Târgovișteanul, Episcop Vicar Patriarhal;
 • 1987-1990: duhovnic la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Bussy en Othe, Franța;
 • Iulie 1990 – septembrie 1991: Secretar al Cabinetului Patriarhal;
 • 2 septembrie 1991: ales Episcop Vicar Patriarhal;
 • 14 septembrie 1991: hirotesit arhimandrit;
 • 15 septembrie 1991: hirotonit Episcop Vicar Patriarhal;
 • 1991-2000: a îndeplinit, pentru anumite intervale de timp, următoarele slujiri:
  • responsabil cu Relaţiile Externe Bisericeşti, coordonând, în numele Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, legăturile Patriarhiei Române cu alte Biserici şi organisme ecumenice internaţionale;
  • responsabil de legătura Patriarhiei Române cu comunităţile româneşti din jurul graniţelor şi din diaspora;
  • secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (din 1994);
  • responsabil cu probleme de învăţământ teologic universitar şi preuniversitar, de predare a religiei în şcoală şi cu schimbul de burse cu străinătatea;
  • coordonator al Sectorului Patriarhal „Biserica şi Societatea”, cu cele patru birouri subordonate: Biroul de Presă şi Comunicaţii, Biroul de Asistenţă Socială, Biroul de asistenţă religioasă în unităţile bugetare şi Biroul de misiune, cultură şi tineret;
  • responsabil cu Editura şi Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române (până în 1994);
  • reprezentant al Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru coordonarea activităţii Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti (1997-2000);
  • coordonator al Biroului de Pelerinaj al Patriarhiei Române (1999-2000);
  • delegat pentru diferite activităţi misionare în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor: slujbe arhiereşti, sfinţiri şi resfinţiri de biserici, coordonarea de întruniri preoţeşti la protopopiate etc.
  • membru în Comitetul Central al Conferinţei Bisericilor Europene din Geneva (1992-1997);
  • coordonator al Sectorului pentru opera de caritate „Diaconia” al Patriarhiei Române;
  • preşedinte al Asociaţiei „Diaconia”;
  • preşedinte al Aşezământului bisericesc medico-farmaceutic „Vasiliada”;

 

 • 2 octombrie 2000: ales ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei;
 • 22 octombrie 2000: întronizat ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei;

 

 • În paralel cu exercitarea responsabilităţii propriu-zise de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, a împlinit, din încredinţarea Sfintei Patriarhii, următoarele sarcini:
  • preşedinte al Comisiei canonice, Juridice şi pentru Disciplină a Sfântului Sinod;
  • preşedinte al Comisiei Speciale de Redactare a Proiectului pentru un nou Statut de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române şi a Regulamentelor de aplicare;
  • membru în Comisia mixtă Parteneriat social şi retrocedări, alcătuită din reprezentaţi ai Patriarhiei Române şi ai Guvernului României;
  • copreşedinte al Comisiei mixte de dialog dintre Patriarhia Română şi Patriarhia Sârbă.
 • 22 februarie - 5 iulie 2001: Locum-tenens de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada;
 • 1 noiembrie 2003 – 25 aprilie 2004: Locum-tenens de Episcop al Episcopiei Severinului şi Strehaiei;                  
 • 1 februarie 2008 – 25 martie 2008: Locum-tenens de Episcop al Episcopiei Slatinei;
 • 4 martie 2008: ales ca Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei;
 • 8 iunie 2008: întronizat ca Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei;
 • 23 aprilie 2009 – 29 iunie 2009: Locum-tenens de Episcop al Episcopiei Hușilor;
 • 4 noiembrie 2014 – 4 ianuarie 2015: Locum-tenens de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului
 • 1 octombrie 2011 – prezent: Lector suplinitor la Catedra de Teologie Pastorală din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași;

 

Activitate publicistică:

 • Scrisori Pastorale:
  • Împreună cu Hristos în mileniul III, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Craiova, 2000;
  • Învierea lui Hristos – lumina şi sensul vieţii noastre, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Craiova, 2001;
  • Am găsit pe Mesia, Care se tâlcuieşte Hristos, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Craiova, 2001;
  • Învierea lui Hristos – învierea şi viaţa noastră, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Craiova, 2002;
  • Emanuel – cu noi este Dumnezeu, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Craiova, 2002;
  • Învierea lui Hristos – pacea lumii, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Craiova, 2003;
  • Naşterea Domnului, Unirea omului cu Dumnezeu, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Craiova, 2003;
  • Învierea lui Hristos – Lumina tuturor, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Craiova, 2004;
  • Familia creştină, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Craiova, 2004;
  • Învierea păcătoşilor, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Craiova, 2005;
  • Naşterea Domnului – mântuirea creaţiei, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Craiova, 2005;
  • Cu Hristos, prin suferinţă, spre Înviere, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Craiova, 2006;
  • Naşterea lui Hristos – renaşterea Europei unite, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Craiova, 2006;
  • Învierea lui Hristos - fundamentul existenţei umane, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Craiova, 2007;
  • Omul – pelerin spre Împărăţia Cerurilor, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Craiova, 2007;
  • Învierea lui Hristos – nădejdea lumii, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Craiova, 2008
  • Naşterea Domnului, Judecata cea iubitoare a lui Dumnezeu pentru lume, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Iaşi, 2008,
  • De la moarte la viaţă prin Hristos, cel mort şi înviat, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Iaşi, 2009,
  • Naşterea Domnului - Nădejdea lumii, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Iaşi, 2009,
  • Sfintele Paşti - Trecerea omului de la întuneric la lumină, Scrisoare pastorală la Învierea Domnului, Iaşi, 2010
  • Hristos – liman în furtunile vieţii, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Iaşi, 2010.
  • Sfintele Paşti – puterea învierii morţilor, Scrisoare Pastorală la Învierea Domnului, Iaşi, 2011;
  • Copiii – bucurie şi frumuseţe în familie, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Iaşi, 2011;
  • Hristos cel înviat – temelia unirii între Dumnezeu şi oameni, Scrisoare Pastorală la Învierea Domnului, Iaşi, 2012;
  • Emanuel – Dumnezeu este cu noi, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Iaşi, 2012;
  • Dumnezeiasca Liturghie – trăire a tainei Învierii, Scrisoare Pastorală la Învierea Domnului, Iaşi, 2013;
  • Prin încercări către naşterea în Hristos, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Iaşi, 2013;
  • Învierea lui Hristos – biruinţa vieţii asupra morţii, Scrisoare Pastorală la Învierea Domnului, Iaşi, 2014;
  • A trăi în duhul Betleemului, Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului, Iaşi, 2014;
 • Studii:
  • Le mystère de la liberté dans l'homme déifié, selon saint Maxime le Confesseur,  în „Contacts – Revue Française de l'Orthodoxie” – XXXXII année, n° 149, 1990, pp. 4-15;
  • Tinerii, prioritate misionară a Bisericii, în volumul „Biserica în misiune – Patriarhia Română la ceas aniversar”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005, pp. 413-424;
  • Sufletul Europei unite, în „Mitropolia Olteniei”, Anul LIX, nr. 1-4, 2007, pp. 47-57;
  • Arhiereul - slujitor demn si conducator smerit in Biserica, în „Teologie și Viață”, nr. 5-8 (mai-august) 2011, pp. 5-14;
  • Das Leben in Christus, gelebt und bezeugt im Mönchtum der Moldau”, în Jürgen Henkel/Nikolaus Wyrwoll (Hg.): Askese versus Konsumgesellschaft. Aktualität und Spiritualität von Mönchtum und Ordensleben im 21.Jahrhundert, Scheiller-Verlag 2013, pp. 43-58; Viaţa în Hristos trăită şi mărturisită în şi prin monahismul moldav, în „Teologie și Viață”, nr. 5-8 (mai-august) 2013, pp. 5-21;
 • Articole:
  • Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist: 85 de ani de viaţă şi 50 de ani de arhierie în slujba misiunii şi unităţii Bisericii Ortodoxe Române, în volumul „Omagiu Jubiliar Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist la Aniversarea a 85 de ani de viaţă şi a 50 de ani de arhierie”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000, pp. 3-4;
  • Părintele Arhiepiscop Bartolomeu, în volumul omagial „Logos. Arhiepiscopului Bartolomeu al Clujului la împlinirea vârstei de 80 de ani”, ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2001, pp. 16-18;
  • Bisericile din Oltenia - izvoare de conştiinţă culturală, în „Mitropolia Olteniei”, anul LIV, nr. 1-4, 2002, pp. 3-4;
  • „Ale Tale dintru ale Tale” (Omagiu Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române), „Mitropolia Olteniei”, anul LIV, nr. 1-4, 2002, pp. 5-6;
  • Vlădica Ioan şi Oltenia, în „Românii din Covasna şi Harghita”, Editura Grai Românesc, Miercurea Ciuc, 2003, pp. 186-187;
  • Părintele Mitropolit Nestor Vornicescu. Împlinirea unui an de la trecerea sa la cele veşnice, în „Mitropolia Olteniei”, an LIII (2001), nr. 1-2 (ianuarie-februarie), pp. 145-148.
  • Hristos a înviat!, în „Cetatea creştină. Periodic de spiritualitate, informare şi atitudine al Arhiepiscopiei Craiovei”,  Nr. 1/2002;
  • Tânărul în Biserică şi societate, în „Cetatea creştină”,  Nr. 2/2002;
  • Mănăstirea – pregustare a veşniciei, în „Cetatea creştină”,  Nr. 3/2002;
  • Comoara de adevărata smerenie, în „Cetatea creştină”,  Nr. 4/2002;
  • Crucea – bunul nostru cel mai de preţ, în „Cetatea creştină”,  Nr. 5/2002;
  • Părintele Sofian Omul lui Dumnezeu şi al oamenilor, în „Cetatea creştină”,  Nr. 6/2002;
  • Sfântul Andrei, Apostolul Românilor şi Sfântul Petru, Apostol al Cetăţii Romei. Câteva considerente asupra contextului în care a avut loc schimbul de vizite între Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi Papa Ioan Paul al II-lea, în „Cetatea creştină”,  Nr. 7/2002;
  • Apel către Parlament şi societatea civilă, în broşura „Legiferarea Prostituţiei o Lege a fărădelegii”, ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2002, pp. 2-3;
  • Părintele Galaction – episcopul monah, în „Biserica Ortodoxă”, ianuarie-iunie 2003, pp. 92-93;
  • Pelerini în Oltenia, în „Mitropolia Olteniei”, an. LV (2003), nr. 5-8 (mai-august), pp. 3-4;
  • „Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului”, în „Mitropolia Olteniei”, Anul LV, nr. 5-8, 2003, pp. 5-6;
  • Anul Domnului 2003, în „Cetatea creştină”,  Nr. 1(9) /2003
  • Sentiment de gratitudine, în „Mitropolia Olteniei”, Anul LV, nr. 9-12, 2003, pp. 108-109;
  • Pelerinaj apostolic la locurile sfinte din România. Vizita Preafericitului Petru al VII-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi a toată Africa (5-11 septembrie 2003), în „Vestitorul Ortodoxiei”, octombrie 2003;
  • Episcopia de Severin şi Strehaia, în „Cetatea creştină”,  Nr. 3 (11) /2003;
  • Zece ani de învăţământ teologic universitar în Craiova, în „Cetatea creştină”,  Nr. 5 (13) /2003;
  • Întâlnire care te pune pe gânduri, în „Cetatea creştină”,  Nr. 9 (17) /2003;
  • Procesiunea de Sfântul Dumitru, în „Cetatea creştină”,  Nr. 10 (18) /2003;
  • Părintele Dumitru Stăniloae şi preabuna lui soţie, Maria, în „Cetatea creştină”,  Nr. 11 (19) /2003;
  • Dai sânge şi primeşti duh, „Raport Anual 2002” al Biroului de Asistenţă Socială din Arhiepiscopia Craiovei, Editura Mitropoliei Olteniei, 2003;
  • Maica preoteasă la căpătâiul celui suferind, în „Asistenţa socială în parohie - manual pentru preotese”, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2003;
  • Parohia - element esenţial al pastoraţiei tinerilor, în „Tinerii şi Biserica în zilele noastre. Caiet de lucru pentru preoţi în moderarea seminariilor de formare a tinerilor”, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2003, pp. 3-6;
  • Pentru oameni, spre cele ale lui Dumnezeu în „Mitropolia Olteniei”, Anul LVI, nr. 1-4, 2004, pp. 20-24;
  • Familia Creştină  –  Salvarea omenirii, în „Ecce homo”, 2004;
  • Lecţia numită “Ştefan cel Mare şi Sfânt”,  în „Historica. Revistă de Cultură Istorică şi Pedagogică”, Anul IV, nr. 2 (7), Craiova, 2004;
  • Anul mântuirii 2004 de la Naşterea lui Hristos, în „Cetatea creştină”,  Nr. 1 (21) /2004;
  • Anul 2003 – timp de bună lucrare misionară în ogorul Arhiepiscopiei Craiovei, în „Cetatea creştină”,  Nr. 2 (22) /2004;
  • Glasul Românului, în „Cetatea creştină”,  Nr. 5 (25) /2004;
  • Creştinismul şi Europa, în „Cetatea creştină”,  Nr. 6 (26) /2004;
  • Dorul de libertate, în „Cetatea creştină”,  Nr. 9 (29) /2004;
  • Educaţia pentru sănătate, în „Cetatea creştină”,  Nr. 10 (30) /2004;
  • Părintele episcop Gherasim la împlinirea a 90 de ani de viaţă, în „Mitropolia Olteniei”, an LVI (2004), nr. 9-12 (septembrie – decembrie), pp. 7-8;
  • Nevoia de asceză a lumii contemporane, în „Cetatea creştină”,  Nr. 11 (31) /2004;
  • Creştinul în societate, în „Cetatea creştină”, Nr. 1 (33) /2005;
  • Viaţa creştină în Oltenia anului 2004, în „Cetatea creştină”,  Nr. 2 (34) /2005;
  • Om al lui Dumnezeu în slujba oamenilor, în „Cetatea creştină”,  Nr. 3 (35) /2005;
  • Prezenţa Bisericii în actul filantropic, în „Cetatea creştină”,  Nr. 6 (38) /2005;
  • Mitropolitul Antonie al Ardealului a plecat la Domnul, în „Cetatea creştină”,  Nr. 7-8 (39-40) /2005;
  • Nevoia de viaţă creştină autentică, în „Cetatea creştină”,  Nr. 9 (41) /2005;
  • Părintele Teofil – Avvă între Cruce şi Înviere, în „Schimbarea la Faţă”, septembrie 2005;
  • Părintele Teofil cel odihnitor de oameni, prefaţă la Arhim. Teofil Părăian, Din ospăţul credinţei, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2005, pp. 7-8;
  • Radio-ul creştin în Oltenia, în „Cetatea creştină”,  Nr. 10 (42) /2005;
  • Nevoia de poezie, în „Cetatea creştină”,  Nr. 11 (43) /2005;
  • 2006 - Anul Sfântului Nicodim de la Tismana, în „Cetatea creştină”,  Nr. 1 (45) /2006;
  • Încă un an (2005) în crugul vremii, în „Cetatea creştină”,  Nr. 2 (46) /2006;
  • Lecţia musulmană, în „Cetatea creştină”,  Nr. 3(47)/2006
  • Sfântul Constantin cel mare şi mesajul său pentru creştinii de azi, în „Cetatea creştină”,  Nr. 5(49)/2006
  • Arianismul zilelor noastre, în „Cetatea creştină”,  Nr. 6(50)/2006
  • Pelerinaj la hramuri de mănăstire, în „Cetatea creştină”,  Nr. 7-8(51-52)/2006
  • Sfântul Nicodim – Ocrotitorul Olteniei, 600 de ani de la naşterea în Ceruri, în „Cetatea creştină”,  Nr. 9(53)/2006
  • Înapoi spre viitor, în „Cetatea creştină”,  Nr. 10(54)/2006
  • Douăzeci de ani de patriarhat, în „Cetatea creştină”,  Nr. 11(55)/2006
  • Legea cultelor, în „Cetatea creştină”,  Nr. 1(57)/2007
  • Anul Domnului 2006, în „Cetatea creştină”,  Nr. 2(58)/2007
  • 30 de ani de la marele cutremur, în „Cetatea creştină”,  Nr. 3(59)/2007
  • Şapte ani de neuitare şi prinos, în „Cetatea creştină”,  Nr. 5(61)/2007
  • Catedrala mitropolitană şi mitropolitul ei, în „Cetatea creştină”,  Nr. 6(62)/2007
  • Ai fost un om bun, Părinte! Smerite gânduri la plecarea Părintelui Patriarh, în „Mitropolia Olteniei”, Anul LIX, nr. 9-12, 2007, pp. 20-21;
  • Preafericitul Daniel – noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în „Cetatea creştină”,  Nr. 9(65)/2007
  • Catedrala Sfântul Dumitru, simbol al Craiovei, în „Cetatea creştină”,  Nr. 10(66)/2007
  • Preotul, ctitor de Biserică în „Cetatea creştină”,  Nr. 11(67)/2007
  • Nebunia Crucii, în „Text și discurs religios”, nr. 1/2009, p. 15-17.
  • Pelerinaj la Athos. Întâlnire cu părintele Petroniu de la Schitul Prodromu, publicat în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 28 iunie 2010
  • Nevoia de formare duhovnicească continuă, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 19 iulie 2010
  • Școala „Mitropolitul Varlaam“, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 27 septembrie 2010
  • Textul religios mărturisit, în „Text și discurs religios”, nr. 3/2011, p. 15-16.
  • Anul 2011 - Nădejdi și îngrijorări, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 17 ianuarie 2011
  • Mitropolitul Bartolomeu. Curajul mărturisitor al unui arhiereu, revista „Tabor”, Nr. 1 (anul V), aprilie 2011 „In memoriam Mitropolitul Bartolomeu Anania (1921-2011)”;
  • „Pământul se sfărâmă pământul sare în bucăți, se clatină pământul“ (Isaia 24, 19), în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 12 martie 2011
  • Puterea Crucii - Puterea Jertfei, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 28 martie 2011
  • Adevăratul creștin este iubitor de vrăjmași, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 20 iunie 2011
  • Întru așteptarea hramului, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 3 octombrie 2011
  • Gânduri la început de post, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 27 februarie 2012
  • Rugăciunea - stare lăuntrică permanentă, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 26 martie 2012
  • Tăcerea ca discurs religios, în „Text și discurs religios”, nr. 4/2012, p. 15-16.
  • Nevoia de viață creștină autentică, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 13 aprilie 2013
  • Duminica Tuturor Sfinților și noi, cei de astăzi, în Ziarul Lumina – ediţia de Moldova, 29 iunie 2013
  • Omul lui Dumnezeu printre oameni, în volumul „Părintele Cleopa Ilie – luminător de suflete pe calea mântuirii”, Editura Basilica, Bucureşti, 2013
  • Puterea tămăduitoare a cuvîntului, în „Text și discurs religios”, nr. 5/2013, p. 13-14.
  • Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos, cuvânt rostit la slujba Te Deum-ului săvârşită în Catedrala patriarhală din Bucureşti cu ocazia împlinirii a şase ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, luni, 30 septembrie 2013, în Ziarul Lumina, marţi, 1 octombrie 2013;
  • Nicolae Noica – omul lui Dumnezeu şi al cetăţii, în volumul „Profesioniştii noştri 14. Nicolae Noica la 70 de ani”, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2014;
  • Arhiereul cu chip senin: vlădica Gherasim al Râmnicului, în „Ziarul Lumina – Ediţia de Moldova”, sâmbătă, 12 aprilie 2014;
  • Arhiepiscopul Calinic – Bătrânul cel tânăr, în „Calinic Arhiepiscopul, un ierarh de seamă, harnic şi cărturar”, Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, Curtea de Arges, 2014, pp. 26-31.
  • Părintele Patriarh Teoctist – şapte ani de la naşterea sa în Ceruri, în volumul Patriarhul Teoctist. In memoriam (2007-2014)”, Ed. Basilica, Bucureşti, 2014.