Joi, 19 Ianuarie 2017

IPS Părinte Teofan a absolvit în 1984 Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, iar în 1990 Institutul Teologic „Saint Serge” din Paris, obţinând titlul de doctor în Teologie. În iulie 1985 a fost tuns în monahism la Schitul Crasna, Mănăstirea Sinaia, din jud. Prahova. Pe 22 octombrie 2000 a fost întronizat ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei; iar din iunie 2008 este Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

I. DATE BIOGRAFICE

 • S-a născut la data de 19 octombrie 1959, din părinții Constantin şi Teofana, în comuna Corbi, județul Argeş. La Botez a primit numele de Dumitru.

 

II. FORMAREA ȘI EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

 • 1966-1974 – urmează școala generală în comuna Corbi, judeţul Argeş;
 • 1974-1979 – elev la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova;
 • 1980-1984 – studiază la Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, unde susține teza de licență intitulată: Voturile monahale în lumina desăvârșirii creștine;
 • decembrie 1984: este închinoviat la Schitul Crasna - Mănăstirea Sinaia, județul Prahova;
 • 14 iulie 1985: este tuns în monahism la Schitul Crasna - Mănăstirea Sinaia, județul Prahova;
 •  8 septembrie 1985 - este hirotonit ierodiacon, iar la 14 septembrie 1985 ieromonah de către Preasfințitul Vasile Târgovișteanul, Episcop-vicar patriarhal;
 • 1986-1990 – studiază la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris, obţinând titlul de doctor în Teologie cu lucrarea: La divino-humanité du Christ et la déification de l’homme dans l'oevre du Saint Maxim le Confesseur;
 • 1987-1990 – este preot la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Bussy en Othe, Franța;
 • 1 august 1990 – septembrie 1991 - îndeplinește funcția de secretar al Cabinetului Patriarhal;
 • 2 septembrie 1991 - este ales Episcop-vicar patriarhal;
 • 15 septembrie 1991 este hirotonit Episcop-vicar patriarhal, de către Preafericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi alţi ierarhi ai Sfântului Sinod, la biserica „Sfântul Spiridon-Nou” din Bucureşti;
 • 2 octombrie 2000 – este ales în slujirea de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei;
 • 22 octombrie 2000 - este întronizat ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, în Catedrala mitropolitană „Sfântul Dumitru” din Craiova;
 • 4 martie 2008 – este ales în slujirea de Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei;
 • 8 iunie 2008 – este întronizat ca Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, în Catedrala mitropolitană din Iaşi;

 

III. ACTIVITATEA PUBLICISTICĂ

       A) Lucrări în volum:

 • Facultatea de Teologie în misiunea Bisericii, Ed. Doxologia, Iaşi, 2019 (89 p.);
 • Divino-umanitatea lui Hristos şi îndumnezeirea omului în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Ed. Doxologia, Iaşi, 2019 (367 p.);
 • Prin Întrupare şi Înviere cu Hristos spre Împărăţia cerurilor. Scrisori pastorale de sărbătorile Naşterii şi Învierii Domnului, Ed. Doxologia, Iaşi, 2020 (342 p).

      B) Alte lucrări:

 • 6 studii în limbile română, germană şi franceză;
 • 98 de articole în limba română;
 • 40 de pastorale.

IV. ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ, MISIONARĂ, SOCIALĂ ŞI CULTURALĂ:

- ca Episcop-vicar patriarhal (1991-2000), din încredinţarea Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, a îndeplinit următoarele responsabilităţi:

 • secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (1994-2000);
 • responsabil cu Relaţiile Externe Bisericeşti, coordonând, în numele Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, legăturile Patriarhiei Române cu alte Biserici şi organisme intercreştine internaţionale;
 • coordonator al Sectorului Învăţământ al Patriarhiei Române, fiind responsabil cu probleme de învăţământ teologic universitar şi preuniversitar şi de predare a religiei în şcoală;
 • coordonator al Sectorului Patriarhal „Biserica şi Societatea”, cu cele patru birouri subordonate: Biroul de Presă şi Comunicaţii, Biroul de Asistenţă  Socială „Diaconia”, Biroul de asistenţă religioasă în unităţile bugetare şi Biroul de misiune, cultură şi tineret;
 • responsabil de legătura Patriarhiei Române cu comunităţile româneşti din jurul graniţelor şi din diaspora;
 • membru în Comitetul Central al Conferinţei Bisericilor Europene din Geneva (1992-1997);
 • responsabil cu Editura şi Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române (până în 1994);
 • preşedinte al Asociaţiei „Diaconia” (1999-2000);
 • preşedinte al Aşezământului bisericesc medico-farmaceutic „Vasiliada” (1999-2000);
 • coordonator al Biroului de Pelerinaje al Patriarhiei Române (1999-2000);

 

- ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei (2000-2008):

 • preşedinte al Comisiei Canonice, Juridice şi pentru Disciplină a Sfântului Sinod (până în prezent);
 • preşedinte al Comisiei Speciale de Redactare a Proiectului pentru un nou Statut de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române şi a Regulamentelor de aplicare;
 • membru în Comisia mixtă Parteneriat social şi retrocedări, alcătuită din reprezentaţi ai Patriarhiei Române şi ai Guvernului României;
 • copreşedinte al Comisiei mixte de dialog dintre Patriarhia Română şi Patriarhia Sârbă.
 • Iniţiator al demersurilor pentru înfiinţarea Episcopiei Severinului şi Strehaiei.
 • Iniţiator al înfiinţării de către forurile statutare ale Arhiepiscopiei Craiovei a:
  • Radio „Logos”;
  • Editurii „Mitropolia Olteniei”;
  • Ziarului „Cetatea Creştină”, periodic de spiritualitate, informare şi atitudine al Arhiepiscopiei Craiovei;
  • Centrului de Studii pentru Teologie Aplicată din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei;
  • Revistei Studii a Centrului de Studii pentru Teologie Aplicată din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei;
  • Protopopiatelor Craiova Nord, Târgu Jiu 2 şi Filiaşi;
  • Centrului Social „Sfântul Dimitrie Basarabov” din Filiaşi;
  • Librăriei Mitropolitane „Candela” din Târgu Jiu;
  • Asociaţiei „Vasiliada”;
  • Ocolului Silvic Bisericesc Târgu Jiu.

 

- ca Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei (din 8 iunie 2008):

 • Iniţiator al înfiinţării prin forurile statutare ale Arhiepiscopiei Iaşilor a:
  • Sectorului Fonduri Externe;
  • Protopopiatului Iaşi 3;
  • Fundaţiei „Promovarea şi valorizarea identităţii turismului din România” – Provitur România;
  • Fundaţiei „Varlaam Mitropolitul” din Iaşi, care cuprinde:
   • Liceul „Varlaam Mitropolitul”: grădiniţă, ciclul primar, gimnazial şi liceal;
   • Centrul de Formare Formare, Cercetare şi Inovare;
  • Centrului de Formare Continuă;
  • Muzeului Mitropolitan din Iaşi;
  • Fundaţiei Medicale „Providenţa”, cu activitate de asistenţă socială şi medicală;
  • Centrului de Cercetare în Medicină şi Spiritualiate „Providenţa”;
  • Centrului Cultural-Misionar „Doxologia”, Portalul „Doxologia”, Radioul „Doxologia” (on line);
  • Centrului de Pelerinaj „Sfânta Parascheva” de la Botoşani
  • Atelierului de formare pentru tinerii preoţi din Arhiepiscopia Iaşilor;
  • Centrului de Prevenţie şi Informare (educaţia pentru sănătate a adolescenţilor, consiliere pre şi post avort etc.);
  • Departamentului de valorizare a tezaurului patristic (în cadrul Sectorului Cultural al Arhiepiscopiei Iaşilor);
  • Centrelor pentru Mamă şi Copil „Presidio” din Iaşi, Piatra Neamţ şi Botoşani;
  • Cabinetului de consiliere pentru femeile aflate în criză de sarcină (la Maternitatea „Elena Doamna” din Iaşi);
  • Liniei telefonice gratuire – Tel verde – de consiliere psihologică, duhovnicească şi socială a femeilor aflate în criză de sarcină;
  • Noilor sedii pentru protopopiatele Iaşi 2, Darabani şi Roznov;
  • Noilor sedii pentru librăriile „Doxologia” din Piatra Neamţ şi Târgu Neamţ;
  • Taberei de la Nemţişor, la care participă tineri din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (ajunsă la ediţia a X-a în 2019);
  • Colocviului internaţional „Întâlnirea cu Duhovnicul”, dedicat marilor Părinţi duhovniceşti (ajuns la ediţia a VI-a în 2018);
  • Simpozionului internaţional „Dumitru Stăniloae” al Facultăţii de Teologie din Iaşi (ajuns la ediţia a VII-a în 2019);
  • Festivalului de Muzică Bizantină de la Iaşi (ajuns la ediţia a III-a în 2019);
  • Colecţiilor: Patristica (cu seriile: Studii şi Traduceri) şi Viaţa în Hristos (cu seriile: Pagini de Filocalie, Mărgăritare şi Hagiografica), în cadul Editurii „Doxologia”;
  • Programului de solidaritate pentru familia cu mulţi copii, „Sfântul Stelian”;
 • Iniţiator al reorganizării:
  • Sectorului de Control Financiar şi Audit Intern;
  • Sectorului de Misiune, Statistică şi Prognoză Pastorală, cu următoarele departamente:
   • Prognoză Pastorală;
   • Statistică şi Cercetare;
   • Adicţii;
   • Minorităţi;
   • Misiune pentru Tineret;
   • Asociaţii şi Fundaţii Misionare;
   • Tabere;
   • Proiecte;
   • Tradiţii;
   • Centrul de Tineret „Vestitorii Bucuriei” Bălţăteşti, jud. Neamţ.
  • administrării terenurilor forestiere în Asociaţia Silvică Iaşi cu Ocoalele Neamţ, Iaşi şi Bacău;

 

V. LOCUM TENENS (LOCȚIITOR) PENTRU UNELE EPARHII:

 • Locțiitor de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, în perioada 22 februarie - 5 iulie 2001;
 • Locțiitor de Episcop al Severinului şi Strehaiei, în perioada 1 noiembrie 2003 – 25 aprilie 2004;
 • Locțiitor de Episcop al Slatinei în perioada 1 februarie 2008 – 25 martie 2008;
 • Locțiitor de Episcop al Hușilor în perioada 23 aprilie 2009 – 29 iunie 2009;
 • Locțiitor de Arhiepiscop al Romanului și Bacăului în perioada 4 noiembrie 2014 – 4 ianuarie 2015.
 • Locţiitor de Episcop al Huşilor în perioada 21 august 2017 – 22 octombrie 2017.
 • Locţiitor de Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor în perioada 20 mai – 26 iulie 2020.