Joi, 19 Ianuarie 2017

IPS Părinte Teofan a absolvit în 1984 Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, iar în 1990 Institutul Teologic „Saint Serge” din Paris, obţinând titlul de doctor în Teologie. În iulie 1985 a fost tuns în monahism la Schitul Crasna, Mănăstirea Sinaia, din jud. Prahova. Pe 22 octombrie 2000 a fost întronizat ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei; iar din iunie 2008 este Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

I. DATE BIOGRAFICE

 • S-a născut la data de 19 octombrie 1959, din părinții Constantin şi Teofana, în comuna Corbi, județul Argeş. La Botez a primit numele de Dumitru.

 

II. FORMAREA ȘI EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

 • 1966-1974 – urmează școala generală în comuna Corbi, judeţul Argeş;
 • 1974-1979 – elev la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova;
 • 1980-1984 – studiază la Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, unde susține teza de licență intitulată: Voturile monahale în lumina desăvârșirii creștine;
 • decembrie 1984: este închinoviat la Schitul Crasna - Mănăstirea Sinaia, județul Prahova;
 • 14 iulie 1985: este tuns în monahism la Schitul Crasna - Mănăstirea Sinaia, județul Prahova;
 •  8 septembrie 1985 - este hirotonit ierodiacon, iar la 14 septembrie 1985 ieromonah de către Preasfințitul Vasile Târgovișteanul, Episcop-vicar patriarhal;
 • 1986-1990 – studiază la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris, obţinând titlul de doctor în Teologie cu lucrarea: La divino-humanité du Christ et la déification de l’homme dans l'oevre du Saint Maxim le Confesseur;
 • 1987-1990 – este duhovnic la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Bussy en Othe, Franța;
 • iulie 1990 - septembrie 1991 - îndeplinește funcția de secretar al Cabinetului Patriarhal;
 • 2 septembrie 1991 - este ales Episcop-vicar patriarhal;
 • 15 septembrie 1991 este hirotonit Episcop-vicar patriarhal, de către Preafericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi alţi ierarhi ai Sfântului Sinod, la biserica „Sfântul Spiridon-Nou” din Bucureşti;
 • 2 octombrie 2000 – este ales în slujirea de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei;
 • 22 octombrie 2000 - este întronizat ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, în Catedrala mitropolitană „Sfântul Dumitru” din Craiova;
 • 4 martie 2008 – este ales în slujirea de Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei;
 • 8 iunie 2008 – este întronizat ca Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, în Catedrala mitropolitană din Iaşi;

 

III. ACTIVITATEA ACADEMICĂ ŞI DE CERCETARE

1. ACTIVITĂŢI  EDUCAŢIONALE ŞI CULTURALE

Fondator de instituţii:

- ca Mitropolit al Olteniei (2000-2008):

 • Radio „Logos”;
 • Tipografia Mitropolitană;  
 • Centrul de Studii pentru Teologie Aplicată din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei;
 • Protopopiatul Craiova Nord;
 • Protopopiatul Filiaşi;
 • Protopopiatul Târgu Jiu 2;
 • Centrul Social „Sfântul Dimitrie Basarabov” din Filiaşi;
 • Librăria Mitropolitană „Candela” din Târgu Jiu;
 • Asociaţia „Vasiliada”;
 • Ocolul Silvic Bisericesc Târgu Jiu.

 

- ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei (din 8 iunie 2008):

 • Sectorul Fonduri Externe;
 • Protopopiatul Iaşi 3;
 • Fundaţia „Promovarea şi valorizarea identităţii turismului din România” – Provitur România;
 • Fundaţia „Varlaam Mitropolitul” din Iaşi:
 • Şcoala „Varlaam Mitropolitul”: grădiniţă, ciclul primar, gimnazial şi liceal;
 • Centrul de Formare Formare, Cercetare şi Inovare;
 • Centrul de Formare Continuă pentru Personalul Clerical;
 • Muzeul Mitropolitan din Iaşi;
 • Fundaţia Medicală „Providenţa”, cu activitate de asistenţă socială şi medicală;
 • Centrul de Cercetare în Medicină şi Spiritualiate „Providenţa”;
 • Centrul Cultural-Misionar „Doxologia”, Portalul „Doxologia”, Radioul „Doxologia” (on line);
 • Reorganizarea Sectorului de Control Financiar şi Audit Intern;
 • Reorganizarea Sectorului de Misiune, Statistică şi Prognoză Pastorală:
 • Departamentul Prognoză Pastorală;
 • Departamentul Statistică şi Cercetare;
 • Departamentul Adicţii;
 • Departamentul Minorităţi;
 • Departamentul Misiune pentru Tineret;
 • Departamentul Asociaţii şi Fundaţii Misionare;
 • Departamentul Tabere;
 • Departamentul Proiecte;
 • Departamenul Tradiţii;
 • Centrul de Tineret „Vestitorii Bucuriei” Bălţăteşti, jud. Neamţ.
 • Reorganizarea proprietăţilor silvice în Asociaţia Silvică Iaşi cu Ocoalele Neamţ, Iaşi şi Bacău;
 • Sedii noi pentru protopopiatele Iaşi 2, Darabani şi Roznov;
 • Sedii noi pentru librăriile „Doxologia” din Piatra Neamţ şi Târgu Neamţ;
 • Restaurarea casei „Sfântul Nicolae” a Centrului Social-Cultural „Sfântul Ilie” Miclăuşeni
 • Înfiinţarea Centrului de Pelerinaj „Sfânta Parascheva” de la Botoşani

 

Fondator de publicaţii:

 • Ziarul „Cetatea Creştină”, periodic de spiritualitate, informare şi atitudine al Arhiepiscopiei Craiovei.
 • Studii, revista Centrului de Studii pentru Teologie Aplicată din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei.

 

2. ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PUBLICISTICĂ

       A) Lucrări în volum:

 • Divino-umanitatea lui Hristos şi îndumnezeirea omului în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Ed. Doxologia, Iaşi, 2019 (367p.);

      B) Alte lucrări:

 • 6 studii în limbile română, germană şi franceză;
 • 98 de articole în limba română;
 • 40 de pastorale.

 

IV. ACTIVITATEA MISIONARĂ ŞI SOCIALĂ

1. INIȚIATOR, STRIJINITOR ȘI COORDONATOR DE PROGRAME CULTURALE, EDUCAȚIONALE ȘI SOCIALE:

- ca Episcop-vicar patriarhal (1991-2000):

 • secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (1994-2000);
 • responsabil cu Relaţiile Externe Bisericeşti, coordonând, în numele Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, legăturile Patriarhiei Române cu alte Biserici şi organisme intercreştine internaţionale;
 • responsabil de legătura Patriarhiei Române cu comunităţile româneşti din jurul graniţelor şi din diaspora;
 • responsabil cu probleme de învăţământ teologic universitar şi preuniversitar, de predare a religiei în şcoală şi cu schimbul de burse cu străinătatea;
 • coordonator al Sectorului Patriarhal „Biserica şi Societatea”, cu cele patru birouri subordonate: Biroul de Presă şi Comunicaţii, Biroul de Asistenţă Socială, Biroul de asistenţă religioasă în unităţile bugetare şi Biroul de misiune, cultură şi tineret;
 • responsabil cu Editura şi Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române (până în 1994);
 • reprezentant al Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru coordonarea activităţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti (1997-2000);
 • coordonator al Biroului de Pelerinaje al Patriarhiei Române (1999-2000);
 • membru în Comitetul Central al Conferinţei Bisericilor Europene din Geneva (1992-1997);

 

- ca Mitropolit al Olteniei (2000-2008):

 • preşedinte al Comisiei Canonice, Juridice şi pentru Disciplină a Sfântului Sinod (până în prezent);
 • preşedinte al Comisiei Speciale de Redactare a Proiectului pentru un nou Statut de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române şi a Regulamentelor de aplicare;
 • membru în Comisia mixtă Parteneriat social şi retrocedări, alcătuită din reprezentaţi ai Patriarhiei Române şi ai Guvernului României;
 • copreşedinte al Comisiei mixte de dialog dintre Patriarhia Română şi Patriarhia Sârbă.
 • Iniţiator al demersurilor pentru înfiinţarea Episcopiei Severinului şi Strehaiei.

 

- ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei (din 8 iunie 2008):

 • Iniţierea Taberei de la Nemţişor, la care participă tineri din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (ajunsă la ediţia a X-a în 2019);
 • Înfiinţarea Atelierului de formare pentru tinerii preoţi din Arhiepiscopia Iaşilor;
 • Înfiinţarea Centrului de Prevenţie şi Informare (educaţia pentru sănătate a adolescenţilor, consiliere pre şi post avort etc.);
 • Iniţierea Colocviului internaţional „Întâlnirea cu Duhovnicul”, dedicat marilor Părinţi duhovniceşti (ajuns la ediţia a VI-a în 2018);
 • Iniţierea Simpozionului internaţional „Dumitru Stăniloae” al Facultăţii de Teologie din Iaşi (ajuns la ediţia a VII-a în 2019);
 • Iniţierea Festivalului de Muzică Bizantină de la Iaşi (ajuns la ediţia a III-a în 2019);
 • Infiinţarea Departamentului de valorizare a tezaurului patristic (în cadrul Sectorului Cultural al Arhiepiscopiei Iaşilor);
 • Iniţierea, la Editura „Doxologia”, a colecţiilor: Patristica (cu seriile: Studii şi Traduceri) şi Viaţa în Hristos (cu seriile: Pagini de Filocalie, Mărgăritare şi Hagiografica);

 

2. ACTIVITĂȚI SOCIAL-FILANTROPICE

 • coordonator al Sectorului pentru opera de caritate „Diaconia” al Patriarhiei Române;
 • preşedinte al Asociaţiei „Diaconia”;
 • preşedinte al Aşezământului bisericesc medico-farmaceutic „Vasiliada”.
 • Iniţierea Programului de solidaritate pentru familia cu mulţi copii, „Sfântul Stelian”;
 • Dezvoltarea programului „Păstorul cel Bun” de ajutorare a familiei preotului aflată în dificultate;
 • Înfiinţarea Centrelor pentru Mamă şi Copil „Presidio” din Iaşi, Piatra Neamţ şi Botoşani;
 • Înfiinţarea Cabinetului de consiliere pentru femeile aflate în criză de sarcină (la Maternitatea „Elena Doamna” din Iaşi);
 • Înfiinţarea Tel verde – linie telefonică gratuită de consiliere psihologică, duhovnicească şi socială a femeilor aflate în criză de sarcină;

3. DISTINCȚII BISERICEȘTI ȘI CIVILE

 • Ordinul Pentru Merit în grad de Mare Cruce din partea Preşedintelui României (2000);
 • Emblema de Onoare a Forţelor Navale” (2013);
 • Cetăţean de onoare al municipiului Iaşi (2008);
 • Ordinul Coroana României în grad de Comandor, acordat de Casa Regală a României (2016);
 • Emblema de Onoare a Forţelor Terestre”, acordată de Şeful Statului Major al Forţelor Terestre (2019).

 

V. LOCUM TENENS (LOCȚIITOR) PENTRU UNELE EPARHII:

 • Locțiitor de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, în perioada 22 februarie - 5 iulie 2001;
 • Locțiitor de Episcop al Severinului şi Strehaiei, în perioada 1 noiembrie 2003 – 25 aprilie 2004;
 • Locțiitor de Episcop al Slatinei în perioada 1 februarie 2008 – 25 martie 2008;
 • Locțiitor de Episcop al Hușilor în perioada 23 aprilie 2009 – 29 iunie 2009;
 • Locțiitor de Arhiepiscop al Romanului și Bacăului în perioada 4 noiembrie 2014 – 4 ianuarie 2015.
 • Locţiitor de Episcop al Huşilor în perioada 21 august 2017 – 22 octombrie 2017.